Algemene ledendag 2017

‘Brugge en Groot-Brittannië’

Zaterdag 22 april


Europacollege -campus Verversdijk Met de paardentram door brugge


Verslag

                                   “ Brugge die Scone “

(Verslag van de algemene ledenvergadering van het V.V.A. en de tweedaagse van de V.V.A-afdeling Limburg met
bezoek aan het Zwin, Sint Anna Ter Muiden en Sluis op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017).

                               “ Brugge is oltie schone
                                  0s d’n dauw over de reitjes hangt
                                  En’topje van den torren
                                  T’ Eérste zunnestroltje vangt….. (Willy Lustenhouwer)

Brugge is een oase van groen, van zwanen die gratievol glijden op de kleine waterpartijen onder het zingen van de beiaard in de verte, van zonnen op glooiende gazons en van jongeren die samentroepen onder zomerlinden en stokoude, zeldzame bomen.

Een goudmijn van antieke huizen met trapgevels en kantgekloste raampjes, hoefgetrappel en ratelende karrenwielen op kinderkopjes in smalle stegen, het  dromende “Minnewater “. Dat is Brugge het “Venetië van het Noorden“ in al zijn ongerepte schoonheid. De tijd is er blijven stilstaan maar de haven- en lakenstad van weleer, “Hanzekwartier“ tot aan de verzanding van het Zwin,  is ook de wieg van het Europacollege van wijlen prof. Hendrik Brugmans.
 
Om 10 uur werden we door de vrienden van de afdeling Brugge opgewacht in het Novotel, met een kopje koffie
en een chocolaatje.

Voor een talrijk opgekomen publiek was een panelgesprek georganiseerd door Bruno Comer, voorzitter van de
afdeling Brugge met aan de ene zijde Hendrik Vos, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en aan de andere
zijde Sander Loones, Europarlementslid voor de N.V.-A. Het thema was : “De relatie Vlaanderen-Engeland na
de Brexit
.”
Op de eerste vraag “Hoe is het tot een Brexit gekomen?“ was het antwoord  volgens professor Vos niet moeilijk.
Engeland heeft steeds een uitzonderingpositie ingenomen en mede onder invloed van een populaire pers, die zeer sceptisch was, kwam het tot een sfeer dat alle ellende van Brussel kwam. Dat had ook gevolgen voor premier Cameron die zich coöperatief en soepel opstelde aan de onderhandelingstafel in Brussel, maar het omgekeerde deed in Groot-Brittannië.

Sander Loones repliceerde dat de conservatieven op de lijn stonden van zijn partij, die dan ook de Brexit respecteerde. Zowel in Ierland als in Vlaanderen gaat de politiek over geloofwaardigheid. Volgens professor Vos heeft de Europese Unie een perceptieprobleem, ze is onvermogend om een crisis op te lossen en te weinig gewapend om zelf te beslissen. De landen zijn sterk aan elkaar geklonterd. Het ene land kan niet alleen beslissen over een vrijere wapenhandel. Wallonië levert wapens aan Saoedie-Arabië, Vlaanderen niet. Men denke ook aan de zotternij van Paul Magnette (PS), die als enige weigerde het Ceta-dossier (handelsverdrag tussen Europa en Canada) te ondertekenen. Ook inzake de opvang van vluchtelingen zijn er verschillen tussen Duitsland en Hongarije … Niemand kan “einzelganger“ zijn. Hetzelfde met de creatie van een Euro voor Noord en Zuid?

Volgens critici slaagt Europa er niet in weerwerk te bieden tegen sociale dumping. Maar dat zgn. “eurorealisme“ vertelt er niet bij dat de nationale regeringen zestig jaar geleden hun economie uit  handen hebben gegeven, maar sindsdien enkel lippendienst hebben bewezen aan het sociale luik. Voor Sander Loones is er van Europa een hoek af en moet worden afgesproken om de buitengrenzen te sluiten naar het voorbeeld van Schengen. Er is geen alternatief, er zijn geen dromen, geen grote sprongen, maar trage evolutie. Europa is de optelsom van 28 democratieën. Eenheid in verscheidenheid. Flexibilisering biedt sterkte. Men heeft volgens Sander Loones eerder de onverantwoordelijkheid aangemoedigd dan de verantwoordelijkheid. Griekenland was beter buiten de Unie gebleven, het heeft geknoeid met de begroting maar men kan Griekenland als links land niet genezen door rechtse remedies.

Hendrik Vos is van mening dat Europa geen grote sprong moet maken zoals Guy Verhofstadt verkondigt, maar in stapjes moet vooruitgaan. De richting van Europa is meer materiaal huren bij de Amerikanen. Acht en twintig land-, zee- en luchtmachten zijn niet efficiënt evenmin als 28 muziekkapellen.

Sander Loones bepleit verantwoordelijkheid van het Westen, die concurrentie kan stimuleren. Maar er is een probleem van endogeniteit. Het bestaan van een club is onvoldoende voor de naleving van de regels. Met grensbewaking is de asielcrisis niet opgelost: er moet meer zijn dan “push-backs” met opvang in de eigen regio. De geschiedenis kan niet worden teruggedraaid en is in voortdurende evolutie.

Omstreeks 12.15 uur vond dan de uitreiking plaats van de V.V.A.-prijs aan dr. Frans Debrabandere. De laudatio werd uitgesproken door de nationale VVA-voorzitter Paul Becue, die een overzicht gaf van het omvangrijke levenswerk van de gevierde taalkundige. Hij overhandigde dan het laatste beeldje, het groene gestileerde paardje van kunstenaar Kobe, aan de laureaat dr. Debrabandere, die daarmee de titel draagt van Vlaams academicus van het Jaar 2017.

Daarna volgde de lunch met de huldiging van prof. dr. Reinhart Verschoore, de oud-voorzitter van het V.V.A.

VVA-afdeling Brugge had voor de namiddag een gevarieerd programma uitgewerkt waarbij de deelnemers konden kiezen tussen een bezoek aan de St.-Godelieveabdij, een wandeling rond het thema “Architectuur van de 21ste eeuw in Brugge”, een wandeling naar Engelse sporen in Brugge, Brugge samen doorkruisen met de paardentram of een bezoek aan het Groeningemuseum op de Dijver met als topwerken o.m.: “De Madonna met kanunnik Van der Paele“ van Van Eyck, “Het oordeel van Cambyses“ van Gerard David en “Het laatste oordeel“ van Jeroen Bosch.

Daarna kwamen de aanwezige leden van alle VVA-afdelingen samen voor een afsluitende drink in de Halve Maan, waar we konden proeven van de beroemde Brugse Zot, een streekbier gebrouwen door Maes, dat je kon consumeren blond of bruin. De benaming zou teruggaan tot Maximiliaan van Oostenrijk (1488), die na een geschil met de Bruggelingen over belastingen weigerde in te gaan op hun vraag om een nieuwe jaarmarkt en zothuis te bouwen en hun tot repliek gaf “Sluit alle poorten, ge zijt al een zothuis”.

Academische zitting

Voor de academische zitting Voorzitter VVA-Brugge Bruno Comer verwelkomt
Panellid prof.dr. Hendrik Vos Panellid Europees parlementslid Sander Loones
Algemene voorzitter VVA
Paul Becue dankt het panel en
spreekt de laudatio uit voor de Academicus 2017

De bekroonde dr. Frans Debrabandere en zijn dame
luisteren vergenoegd naar Voorzitter Becue
Paul Becue overhandigt Frans Debrabandere
het prijsbeeldje, het paardje van beeldhouwer + Kobe
De partner van Frans Debrabandere wordt in de bloemetjes gezet

 

Feestmaaltijd

Naar de feestzaal aan de dis Eén van de Limburgse tafels
Voorzitter VVA-Limburg Jeanine Broens en de disgenoten heffen het glas
Tafel met voorzitter en leden van VVA-Antwerpen Alg. voorzitter Paul Becue, Pro-voorzitter Reinhart Verschoore en VVA-voorzitter Afdeling Brugge Bruno Comer met hun dames
Alg. voorzitter Paul Becue huldigt zijn voorganger
prof. dr. Reinhart Verschoore
Reinhart Verschoore dankt.
VVA-Voorzitter Antwerpen Julien Bulcke hoort toe.

 

Culturele namiddag

Wandeling rond Engelse sporen in Brugge met Brugse gids Binnenstad Brugge
Pittoresk Brugge We sluiten af met een 'Brugse zot'

Foto's Ghislain Duchâteau

De kuststreek

Omstreeks 18.30 u reden de Limburgers dan zoals voorzien met de autobus naar hun hotel “Pavillon du Zoute” in Knokke, waar ze nog aan een smakelijk koud buffet konden aanschuiven.

Op zondag 23 april ging de tocht naar het Zwin waar we vanuit bunkers en shelters de vogels konden bespieden. Ook de “Polifinario“, de fictieve tropische vogel die werd bedacht door de cabaretier Toon Hermans, bleek goed bekend te zijn.
Op interactieve wijze  konden we kennismaken met de vogel van onze voorkeur. In de toegangshal stonden borden zoals op de luchthaven maar dan met de maanden van vertrek en terugkomst van de trekvogels. Een wandeling door het natuurreservaat het Zwin was welgekomen na de drukte van de voorbije dag in Brugge.

Organisator Gaby(‘ke) liet niets aan het toeval over om ons te vertellen, te gidsen en van documentatie te voorzien.

Het middagmaal in Hotel ter Mude was heerlijk. Na het aperitief stond een aspergesoep op het menu gevolgd door op vel gebakken zeebaars met ratatouille en aardappelschijven, ijs met frambozencoulis of warm appelgebak met slagroom.

In de namiddag bracht Gaby ons naar het schilderachtige dorpje Sint Anna ter Muiden, gevolgd door een korte rondleiding en vrij bezoek aan Sluis, de terminus van het Dammekanaal waar we werden opgewacht door een diep ernstige en eerbiedwaardige Johan Hendrik van Dale, de vader van het Groot woordenboek van Dale of ‘den dikken van Dale’ dat door Ghislain Duchateau nogal wordt gekoesterd.

We brachten een bezoek aan het Belfort van Sluis met zijn raadskelder en burgemeesterskamer. Ter afsluiting van de wandeling kregen we nog een drankje aangeboden door V.V.A-Limburg in de Molen van Sluis.

Gedurende ons hele verblijf aan zee waren onze gedachten bij onze “vice-voorzitter, webmaster en “manusje van alles“ Michel Vanbuul, die forfait moest geven wegens een gezondheidsprobleem. Gelukkig is hij weer aan de beterhand.

Blij en voldaan van al het schone dat ons beroesde als Brugse zot reden we met onze vogelbus “De Alk“ terug naar de Oostmark.

Proficiat en dank aan de VVA-Afdeling Brugge die zorgde voor een puike organisatie van de Algemene Ledendag en aan allen die hebben meegewerkt en bijgedragen tot het succes van deze Limburgse tweedaagse en inzonderheid aan Gaby en Honoré Beernaert. Jacques Brel zijn “Marieke“  parafraserend zouden we kunnen zingen:

               “Ai Gaby’ke, Gaby’ke mijn Vlaanderland,
                van ’t Brugse land tot ’t Zwin en ’t zand
                Ay Gaby’ke, Gaby’ke alle lof
                Voor beide dagen,’t was heel tof !! …“

Joris Luyckx*

(*Dr. Juris Joris Lucykx, V.V.A.-Afdeling Limburg, is ere-raadsheer van het Hof van Beroep van Antwerpen)

De kust

Begin Zwinwandeling Gaby Vandersmissen, secr. VVA-Limburg, met oranje jekkertje in het midden leidt de
wandeling in het Zwin
Het Zwin De Zwinvlakte
Ooievaar in het Zwin
op zijn paalnest
Marktpleintje in Sluis
met midden op de achtergrond de Belforttoren

Foto's Ghislain Duchâteau 
                                                                                                         

Programma van de Algemene Ledendag 2017 in Brugge

Beste VVA-vrienden,

Het hoofdbestuur van VVA en het bestuur van VVA Regio Brugge nodigde u van harte uit op de Algemene Ledendag van zaterdag 22 april 2017.

Alles wat prettig is, wordt een traditie en dat geldt zeker voor de algemene ledendag. Het is ieder jaar fijn om de geestverwanten van buiten de provincie te ontmoeten, te ontdekken dat de eigen afdeling niet de enige is in Vlaanderen. En het is zeker niet slecht om van gedachten te wisselen over de eigen werking en visie. Ervaring lenen is interessanter dan er te kopen.

We knoopten aan met de actualiteit en stellen, in dit jaar van de Brexit, de relatie tussen de stad Brugge en Groot-Brittannië in het licht. Die verhouding is zeer kleurrijk. Zo verbleven de latere koningen Karel II en Jacob II in de jaren 1656-1659 in ballingschap in Brugge.

Vergeten we ook niet dat de eerste toeristen in Brugge Britten waren die in het begin van de negentiende eeuw op bedevaart gingen naar het slagveld van Waterloo.

In 1988 was Brugge de stad waar Margaret Thatcher haar beroemde ‘Bruges Speech’ hield met zinnen als ‘The Community is not an end in itself’ en ‘Utopia never comes, because we know we should not like it if it did’.  
Wie voor dat alles belangstelling heeft, kan deelnemen aan de wandeling ‘Brugge en Groot-Brittannië’ en vooral: tijdens de academische zitting komen Hendrik Vos en Sander Loones aan het woord, twee tenoren in Vlaanderen als het over de Europese integratie gaat. En natuurlijk bieden we iedereen de kans om zowel het klassieke Brugge (het Groeningemuseum bijvoorbeeld) of het minder bekende Brugge (Brugge in de eenentwintigste eeuw) te verkennen, zowel te voet als met de paardentram.

Trefpunt werd de comfortabele ruimte van het Novotel aan de Katelijnestraat 65 te Brugge. Het hotel ligt op 15 min. wandelen (1.1 km.)  van het station, de auto kunt u kwijt in de Katelijneparking die in hetzelfde complex als het hotel ligt.


                                        Bruno Comer                                                          Paul Becue
                                        Voorzitter Regio Brugge                                       Nationale Voorzitter

 

Programma

10-10.30 u Ontvangst met koffie en thee
10.30-13 u

Academische zitting
- Verwelkoming door Bruno Comer, voorzitter VVA Regio Brugge
- Uiteenzetting en debat over ‘Vlaanderen na de Brexit’ met Europees parlementslid Sander Loones en prof. dr. Hendrik Vos
- Voorstelling van de winnaar van de VVA-prijs 2017 Frans Debrabandere en overhandiging van het VVA-beeldje door nationale voorzitter Paul Becue. Dankwoord door de gehuldigde.
- Het VVA-Archief op de website en de VVA-Facebookpagina

13-14 u Uitgebreide receptie met cava en hapjes
14-15.30 u Lunch, tijdens de maaltijd huldigen we de uitgetreden VVA-voorzitter
em. prof. dr. Reinhart Verschoore
  Menu

Gerookte zalm met zongedroogde tomaat
Varkenshaasje met spinaziepuree, courgettes en mosterdsaus
Trio van chocolade
Koffie of thee

Mineraal water en wijn inbegrepen

   
15.30-17.30 u Culturele activiteiten                                                                                                             
A.  Wandeling “Engeland in Brugge”
B.  Wandeling “Brugge in de 21ste eeuw”
C.  Bezoek aan de Sint-Godelieveabdij
D.  Bezoek aan het Groeningemuseum
E.  Door Brugge met de paardentram
Voor details: zie verder
17.30 u


Afsluitende drink met Brugse Zot in de Brouwerij De Halve Maan, met slotwoord van de nationale voorzitter


Overzicht namiddagactiviteiten :

Keuze AWandeling ‘Groot-Brittannië in Brugge’.
In de Brugse binnenstad zijn er tal van sporen van de aanwezigheid van de Britten in vroegere tijden. Zo komen we aan het huis ‘De zeven torentjes’ waar de latere koningen Charles II en James II verbleven tijdens hun ballingschap na de machtsovername door Cromwell. We wandelen tot aan de Jeruzalemkapel waarvan de bouwer Anselmus Adornes nauwe relaties ontwikkelde met Schotland en ontdekken tal van andere restanten van de Britse aanwezigheid in Brugge. De wandeling eindigt aan het Walplein.

Keuze BWandeling ‘Brugge in de 21ste eeuw’.
Een wandeling door de Brugse binnenstad waarbij de gids op een aantal plaatsen hedendaagse architectuur toont die geïntegreerd is in het historische kader. In de negentiende eeuw streefde de neogotiek naar harmonie met de middeleeuwse gebouwen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw probeert men aan dat principe te ontsnappen. Het resultaat ziet de groep tijdens de wandeling die naar het Walplein leidt.

Keuze C: Bezoek aan de Sint-Godelieveabdij.
De abdij, die momenteel slechts zelden voor het publiek toegankelijk is, ligt aan de Boeveriestraat, even buiten de vesten van Brugge op tien minuten stappen van het Novotel. Tijdens de reformatie domineerden de calvinisten het platteland en zochten de benedictinessen van Gistel hun toevlucht in Brugge. De kerk en de gebouwen dateren dan ook gedeeltelijk uit de zeventiende eeuw, na de Franse Revolutie werd er nog bijgebouwd. Het klooster staat momenteel leeg en is in erfpacht gegeven aan de stad. De Sint-Godelieveabdij is een zogenaamde ‘toekomstplek’ waarbij gezocht wordt naar een nieuwe bestemming die duurzaamheid en transitie centraal stelt.

Keuze D: Bezoek aan het Groeningemuseum.
Wie liever niet wandelt, kan onder leiding van een bedreven gids het Groeningemuseum bezoeken dat in de eerste plaats bekend is door de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en op vijf minuten stappen van het Novotel ligt. Het beschikt ook over een aantal meesterwerken uit de neoclassicistische richting en over een opmerkelijke verzameling Vlaamse expressionisten. Dus niet alleen van Eyck en Memling, maar ook: Suvée en Odevaere of Permeke en Tytgat.

Keuze E: Door Brugge met de paardentram.
Een ultieme aanvulling van dit aanbod: lol maken. Een ontspannen rit door de Brugse binnenstad met een paardentram in het gezelschap van een gids die geregeld uitleg geeft. De tram doet klassiekers aan zoals de Rozenhoedkaai, de reien, het Groeningemuseum en het Sint-Annakwartier. Aan het Begijnhof wordt eventjes uitgestapt, maar waar eindigt de luiheid en waar begint de meditatie? 

Alle activiteiten eindigden aan het Walplein waar we rond 17.30 u. in de Brouwerij De Halve Maan ontvangen werden om een laatste glas te drinken en waar de nationale voorzitter ons uitgeleide deed.

Voor de hoogtepunten van deze bijzonder geslaagde Algemene Ledendag zie de thuispagina van deze website. 

Algemene ledendag 2016

Daguitstap naar C-mine in Genk

 zaterdag 16 april

C-mine BarenzaalBeste VVA-leden 

VVA-Limburg, bij monde van haar voorzitster Jeanine Broens, vicevoorzitter Michel Vanbuul en alle andere bestuursleden, nodigde u hartelijk uit op de Algemene Ledendag op zaterdag 16 april 2016. Het was een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten over de provinciegrenzen heen, van gedachten te wisselen, ons blikveld te verruimen en gezellig te tafelen, genietend van spijs en drank. 

Wij hebben voor C-mine gekozen, omdat we u kennis wilden laten maken met deze parel van industrieel erfgoed met zijn monumentale architectuur. De schachtbokken van de mijn van Winterslag tekenen de Genkse skyline en staan symbool voor het rijke mijnverleden dat Genk kleurde. Deze indrukwekkend gerestaureerde site is zeker zeker niet te missen! Na de renovatie kreeg het Energiegebouw een nieuwe bestemming: het biedt plaats aan het bezoekersonthaal, C-mine expeditie, C-mine cultuurcentrum en het C-mine designcentrum. De site is een prikkelend nest voor ondernemers, artiesten, studenten en cultuurliefhebbers. Hier gaat respect voor het industrieel verleden samen met hedendaagse, artistieke bedrijvigheid.

DAGINDELING

Deel 1 :
Vanaf 10.00 uur: Onthaal met koffie en koekje. 
10.45 uur: Academische zitting in de Barenzaal van het energiegebouw.
- Verwelkoming door mevr. Jeanine Broens, voorzitster VVA-Limburg
- Welkomstwoord door dhr. Wim Dries, burgemeester van de stad Genk
- Lezing door prof. Jo Berben : Limburg, een toekomstvisie

Ford sluit, Ikea komt naar Hasselt...en iedereen “SALKT”. Het zwarte goud van weleer heeft plaats gemaakt voor innovatie en een nieuw economisch model. Cleartech, lifescience, toerisme en creatieve economie zijn de nieuwe “motoren” in de regio. Hoe gaat Limburg met de kostbare ruimte in de provincie om? Welke kansen en valkuilen komt men tegen? Professor Jo Berben nam ons mee in een bevlogen verhaal waarin hij wees op de mogelijkheden om de provincie verder te ontwikkelen.
 
- Voorstelling van de laureate van de VVA-prijs 2016 mevr. An De Moor door VVA-vicevoorzitter Ghislain Duchateau  en prijsuitreiking met beeldje door VVA-voorzitter-nationaal em. prof. dr. Reinhart Verschoore en dankwoord door de gehuldigde. 

12.30 uur: Receptie met champagne en 3 hapjes uit het lenteassortiment 

Deel 2 :
13.15 uur : Gezamenlijk feestmaal in de Barenzaal  

Deel 3 : aanvang 15.30 uur

Optie 1 : C-mine expeditie : een uniek belevingsparcours met gids (duur: ongeveer 1,5 uur)
Daal af in de ondergrond en onderneem een avontuur van 1,5 km: voel, hoor, zie, ruik en … ervaar.
Een unieke wandeling voert je doorheen oude tunnels langs nieuwe, uitdagende installaties. Het letterlijke hoogtepunt van de tocht (optioneel) is de beklimming van de hoogste schachtbok van België. Vanop meer dan 60 m. hoogte heb je een schitterend uitzicht op de groene, Limburgse omgeving. 

Optie 2 : Verkenningstocht met gids van het Energiegebouw (duur ongeveer 1,5 uur).
Dit gebouw is indrukwekkend gerestaureerd. Een machinezaal vol tandwielen, raderwerken en wijzerplaten zijn nog restanten van het mijnverleden. Hier klopte vroeger het hart van Winterslag. Na een zeer geslaagde renovatie kreeg het pand een nieuwe bestemming. 

Optie 3 : Activiteiten die je op eigen houtje en op eigen tempo kunt doen zonder gids.
 
Deel 4 : De afsluiting was voorzien te 17.00 uur.
Tot afscheid bood de VVA-Afdeling de deelnemers een kop koffie/thee aan met een stuk “Limburgse vlaai”. 


Het “verre Limburg” ligt dichterbij dan u denkt.

De afdelingen Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen waren ruim vertegenwoordigd.
De organiserende Limburgse VVA-afdeling bracht ei zo na 100 deelnemers naar C-mine.
Zowel de 150 deelnemers als de organisatoren van de Afdeling Limburg
en van het VVA-Hoofdbestuur gingen heel tevreden naar huis
na een puik georganisserde en schitterend geslaagde algemene ledendag van het VVA
in C-mine in Genk op zaterdag 16 april 2016.

Proficiat aan de VVA-afdeling Limburg!!De acadamische zitting

Burgemeester Wim Dries van Genk schetste goed gestructureerd, overzichtelijk en beknopt hoe zijn "raderstad" in deze tijd evolueert.

Schitterend en revelerend was de toespraak van prof. J. Berben over het dynamisch toekomststreven van de verantwoordelijken voor de huidige ontwikkeling van de provincie Limburg na de mijnsluiting en de sluiting van de Fordfabriek.


Burgemeester Wim Dries over zijn
"raderstad Genk"

Prof. J. Berben over de reconversie in Limburg
na de sluiting van de mijnen en de FordfabriekOok het meer plechtige gedeelte van de academische zitting met de prijsuitreiking van de VVA-prijs voor de beste Vlaams academicus van het jaar kon de aandachtige aanwezigen sterk boeien.

VVA-Algemene voorzitter Reinhart Verschoore Voorzitter VVA-Afdeling Limburg Jeanine Broens

 

De laudatio voor de nieuwe prijswinnares had als motto:

"La reconnaisance est la mémoire du coeur" J.P. de Labouisse-Rochefort -
"De erkenning is het geheugen van het hart"

De laudatio voor An De Moor


VVA-vicevoorzitter Ghislain Duchâteau
sprak de laudatio uit voor An De Moor

An De Moor
tijdens haar dankwoord


Uit het dankwoord van de laureate An De Moor lichten we enkele markante passages en we maken haar volledige toespraak toegankelijk.

Over Vlaamse identiteit

Het is in ons eigen belang om als volleerde publieksdiplomaten onze Vlaamse identiteit in Vlaanderen en daarbuiten uit te dragen. Daarom ook dat wij met onze Beweging Vlaanderen-Europa zoveel investeren in publieksdiplomatie. Mijn boodschap is altijd dezelfde: “Het is niet op de eerste plaats de omvang van een cultuur die telt, maar de cohesie ervan, de samenhorigheid, het bewustzijn van een gezamenlijke identiteit. Art. 3 van de statuten van onze vzw Vlaanderen-Europa zegt daarom: “De vereniging zet zich prioritair in voor een open Vlaamse identiteitsbeleving die Vlaams zelfbewustzijn koppelt aan internationale oriëntatie en positieve interactie met andere culturen.”

Over identiteit en taal

“Vertel me hoe je spreekt en ik vertel je wie je bent”: dat taalgebruik onlosmakelijk met identiteit is verbonden, is niet alleen voor stoffige wetenschappers een uitgemaakte zaak.
Een moedertaal is een gift. We hebben hem spelenderwijs geleerd en we spreken hem, bijna zoals we ademhalen. Die taal is daardoor een deel van onze identiteit en niet alleen een voertuig van communicatie. Ons denkvermogen wordt erdoor gestuurd, onze ervaringen worden erin opgeslagen en onze gedachten worden erin uitgedrukt.
Spreken doen we allemaal en taal is wat ons bindt.

Over de eigentijdse verloochening van ons Nederlands

Bedenk hoe we in Vlaanderen hebben moeten vechten voor Nederlandstalig hoger onderwijs.
In deze gemondialiseerde wereld is kennis van het Engels vandaag noodzakelijk maar niet voldoende. Bedenk dat als we ons beperken tot het Engels we culturele en intellectuele verschraling institutionaliseren, we pleiten voor functieverlies en uiteindelijk zorgen voor het uitsterven van het Nederlands. Ik ben het helemaal eens met de Roemeens-Franse filosoof Emil Cioran die vorige eeuw onder meer schreef: “Wie zijn taal verloochent, verandert van identiteit en pleegt heroïsch verraad” en: “Een volk is in volle decadentie als het niet meer gelooft in zijn eigen taal.”
Deze week woonde ik in Groningen een lezing bij van de cultuurfilosoof prof. Ad Verbrugge. Hij kreeg van alle aanwezige hoogleraren instemmende reacties toen hij zei: “Voor onderwijs in het Engels betaal je altijd een prijs. De manier van uitleggen en begrijpen neemt altijd kwalitatief af. Het is trouwens empirisch bewezen dat als je overschakelt naar een andere taal dan het Nederlands als niet-moedertaalspreker je nooit hetzelfde taalniveau kan bereiken als in je moedertaal tenzij die ook verarmt.”
Wij hebben hier allen een grote verantwoordelijkheid, en dat geldt zeker voor alle leden van VVA.

Over het Standaardnederlands en de Nieuwe Vlamingen

We moeten aanvaarden dat het Standaardnederlands noodzakelijk is en iedereen in staat stelt om met elkaar te communiceren. En hebt u er al eens bij stil gestaan dat al die Nieuwe Vlamingen die uit alle hoeken van de wereld komen alleen maar in het Nederlands elkaar echt kunnen leren kennen en alleen zo kunnen vermijden dat ze opgesloten worden in een eigen taal en cultuurgetto?! Wat een uitgesproken kans om onze taal te herbronnen, er een wereldtaal van te maken en zo ook onze identiteit uit te dragen.


Lees de volledige toespraak van laureate An De Moor

***


Foto's bij de Algemene Ledendag van het VVA in C-mine Genk

VVA-Voorzitter Reinhart Verschoore
overhandigt de prijs aan An De Moor,
de academica van het jaar 2016
An De Moor toont blij het
mooi gestileerde paardje van
beelhouwer Kobe
In de Barenzaal van C-mine
tijdens de Academische zitting

Reinhart Verschoore, An De Moor, Ghislain Duchâteau, Jeanine Broens
De mooi gedekte feesttafels voor het gezamenlijk
vriendenmaal
De VVA-leden aan de feestdis
Klaar voor de dis Klaar voor de dis
Expeditie van een VVA-groep ondergronds Rondleiding van de VVA-groep bovengronds
In een schachttoren van de mijn van
Winterslag op de site van C-mine

Een centrumgedeelte van de site van
C-mine in het Genkse

   

Foto's Jos Eyben en Ghislain Duchâteau
 

Algemene ledendag 2015
zaterdag 21 maart 2015 in Antwerpen


MAS Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA
van 13.30 u tot 16.30 u

Het centrale thema was de haven, en het belang dat ze in het verleden heeft gehad zowel cultureel, als economisch, sociaal en demografisch. Het oude centrum van Antwerpen kwam niet aan bod, maar wel het Eilandje en omgeving.

Het programma behelsde vier blokken. Het logistieke bedrijf Katoennatie is niet enkel de onderneming van het jaar, maar heeft ook een uitstekend museum. Red Star Line was de rederij die tal van Europese emigranten naar het nieuwe ‘beloofde’ land de Verenigde Staten bracht (o.a. Einstein). Eugeen Van Mieghem schilderde tal van deze emigranten op een bijzonder treffende expressionistische wijze. Het MAS (nieuw Museum aan de Stroom) gaat in op de rijke geschiedenis van de Haven. Een buitenbeentje in het MAS is het thema "Leven en Dood", waarbij we ingaan op de grote levensvragen, en waarbij  de bekende collectie precolumbiaanse kunst van Paul en Dora Janssen-Arts (stichter Janssen Pharmaceutica) een belangrijk onderdeel is.

Op de aangegeven websites kunt u veel meer informatie vinden.

1) Katoennatie. Website: http://www.headquarters-katoennatie.com/nl/home/
Groep 1:   Katoennatie: 3.500 jaar textielkunst
Groep 2:   Katoennatie: Headquarters - moderne kunst

2) Eugeen Van Mieghem museum. Website: http://www.vanmieghemmuseum.com/
Groep 3 :  Van Mieghem Museum – Kunstenaar van het volk

3) Red Star Line. Website: http://www.redstarline.be/fr
Groep 5 en 6 : Red Star Line

4) Museum aan de stroom. Website: http://www.mas.be/
Groep 7: Wereldhaven. Over handel en scheepvaart
Groep 8: Leven en dood   

Na het einde van het bezoek zijn we gewandeld naar het Felix Pakhuis dat gelegen is aan het Willemdok niet ver van het MAS, waar de academische zitting plaats greep.

Website Felix Pakhuis

ACADEMISCHE ZITTING
van 16.30 uur tot 18 uur

Felix Pakhuis
(receptie Felix Archief, auditorium 6e verdieping)
Godefriduskaai 30
of Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen

16.30 u Welkomstwoord door Julien Bulcke, voorzitter VVA Antwerpen en inleiding van de eerste spreker
16.35 u

Toespraak door de heer Wouter De Geest,
Gedelegeerd Bestuurder van BASF Antwerpen:
Antwerpen: het kloppend hart van de Europese Chemie"

17.20 u Uitreiking Van de VVA-prijs 2015 aan de heer Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel door VVA-voorzitter Reinhart Verschoore
17.30 u

Toespraak door de heer Luc Devoldere “Verdwaald in al onze Talen”

17.55 u Slotwoord door VVA-voorzitter Reinhart Verschoore
18.00 u Afsluiting door Paul Becue, pro-voorzitter VVA-Antwerpen
en mededelingen over het verdere verloop
   

AVONDPROGRAMMA
van 18.30 uur tot 22 uur (of later…)
La Riva
Londenstraat, 52
2000 Antwerpen
Dit historische pand dateert van 1908 en zorgde voor de opvang van de Antwerpse dokwerkers tijdens de werkpauzes. Website: http://www.lariva.be/

18.30 u-19.30 u   Receptie

19.30 u            Vriendenmaal

Twintig foto's

_______________

In het Museum Eugeen Van Mieghem
Ernest Van Dijckkaai 9 - 2000 Antwerpen (vlak bij Het Steen)

 

Met conservator Erwin Joos in de grote ontvangstzaal op de 1ste verdieping In de grote museumzaal
op de benedenverdieping

Van Mieghems vrouw Augustine Pautre
met doffe blik, toen al ziek

Conservator Erwin Loos toont fier zijn succesboek
Eugeen Van Mieghem 1875-1930 Antwerpen
Vroege Art Nouveaukunst in de absis van het huis, in de vergaderruimte van de vrijmetselaarsloge, waartoe de reder behoorde
Het huwelijk in Art Nouveaustijl
in de absis van het rederhuis
op de 1ste verdieping van het museum


De academische zitting

Julien Bulcke, voorzitter VVA-Antwerpen
opent de zitting
Antwerpen, het kloppende hart van de Europese chemie
Spreker Wouter De Geest,
Gedelegeerd Bestuurder van BASF Antwerpen
De Mega-uitdagingen 2020-2050
miljard auto's, stadsbewoners, energie, miljard mensen
Conclusies en daaropvolgend dankwoord Het gehoor van de verenigde Vlaamse academici in de zaal
Het paardje van Kobe voor
Luc Devoldere, Vlaams academicus 2015
Toespraak van de nieuwe Vlaamse academicus 2015 over 'Verdwaald in al onze Talen'
VVA-voorzitter Reinhart Verschoore overhandigt mevrouw Devoldere de bloemen Paul Becue, organisatieverantwoordelijke voor de Algemene Ledendag Afdeling Antwerpen sluit de academische zitting af

Receptie en vriendenmaal

Paul Becue links, Mia Cuypers, adm. secr. VVA midden, Dirk Smeyers, penningmeester VVA-Limburg rechts De dochter van Paul Becue fotografeert en even later projecteert ze haar foto's op het grote scherm tijdens het vriendenmaal. Zie ook haar fotomap hieronder
VVA-Limburgers aan tafel
tijdens het vriendenmaal
Nog veel volk aan tafel in La Riva

Foto's Ghislain Duchâteau

De fotomap van Caroline Becue, dochter van pro-voorzitter VVA-Antwerpen en hoofdorganisator van de Algemene Ledendag Paul Becue.
Klik op https://a.gfx.ms/ftype/v4/default.pngledendag vva Antwerpen map  om alle foto’s te bekijken.

Video: Driedaagse Antwerpen in 9’27” van het VVA-Limburg 20-21-22/3/2015 -
Film van Michel Vanbuul - De Limburgers waren er met 46 leden.

Het was weer een puike Algemene Ledendag van het VVA met de afdelingen samen en met een bijzonder degelijke organisatie van de Afdeling Antwerpen. Proficiat en dank voor deze prestatie, VVA-Antwerpen.


 


Algemene ledendag 2014
zaterdag 26 april 2014 in Brussel

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel


CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA

van 13.30 u tot 16 uur

Om 14 u. geeft conservator dr. Joost Vander Auwera een algemene inleiding voor de groepen 1 en 2 in auditorium B van het Museum voor Schone Kunsten.

Groep 1:    Bezoek aan de collectie Oude Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten onder leiding van de conservator dr. Joost Vander Auwera.

Groep 2:    Geleid bezoek aan het Fin-de-Sièclemuseum, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel

Conservator Vander Auwera Onze gids Annemie Swaelens
bij een merkwaardig schilderij van
Henri De Braekeleer - Fin-de-Sièclemuseum


Groep 3 :   Geleid bezoek aan de tentoonstelling Francisco de Zurbarán Meester uit de Spaanse Gouden Eeuw in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Groep 4 :   Geleid bezoek aan de tentoonstelling Michaël Borremans 'As sweets as it gets' in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Groep 5 :   Geleid bezoek aan de tentoonstelling SAX200 in het Muziek Instrumentenmuseum, Hofberg 2, 1000 Brussel

ACADEMISCHE ZITTING

van 17 uur tot 19 uur in de

Universitaire Stichting
Egmontstraat 11
1000 Brussel


17.00 u. Academische zitting

- Welkom door dr. Erik Loosen, voorzitter VVA Brussel

Voorzitter Loosen opent De zaal


- Toespraak door Jan Van Doren (Voka) : “De relatie tussen Vlaanderen en Brussel: van conflict naar samenwerkingsmodel

JAN VAN DOREN (1960) is adjunct-directeur vanhet Voka-Kenniscentrum. Voordien was hij tien jaar actief als journalist, waarvan het grootste deel bij De Tijd en daarna bij het zakenmagazine Trends. Hij studeerde rechten en economische wetenschappen aan de KU Leuven en begon zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universitaire Instelling Antwerpen.

muzikaal intermezzo door het Nostos Kwartet

- Uitreiking van de VVA-prijs aan de heer Remi Vermeiren
- Toespraak door de laureaat: 'België: de onmogelijke opdracht’ (is ook de titel van zijn nieuw boek)

REMI VERMEIREN (1940) was gedurende 43 jaar werkzaam bij KBC en eindigde zijn carrière als voorzitter van de bankverzekeraar.
Hij was inspirator van het Warandemanifest van de 'Denkgroep in De Warande' en richtte mee het onderzoeksinstituut voor regionale economie VIVES (KU Leuven) op.

muzikaal intermezzo door het Nostos Kwartet

Jan Van Doren Remi Vermeiren

 

- Slottoespraak door em. prof. dr. Reinhart Verschoore, voorzitter Verbond der Vlaamse Academici vzw met uitreiking van de VVA-Prijs 2014 aan Remi Vermeiren en dankbetuiging aan verdienstelijke afscheidnemende hoofdbestuursleden: Rita Wardenier, Leo Derynck, Fernand Smets en Hans Verboven

Voorzitter Verschoore met het beeldje
klaar voor de uireiking van de prijs
Laureaat Vermeiren met echtgenote links en VVA-voorzitter Verschoore rechts
Afscheidnemend penningmeester Fernand Smets is tevreden met de dankbetuiging Na de academische zitting - Remi Vermeiren bewondert zijn beeldje


AVONDPROGRAMMA

van 19 uur tot 22 uur in de

Universitaire Stichting
Egmontstraat 11
1000 Brussel


19 u.  Receptie

20 u. Vriendenmaal

Op het menu:    - Huis-gerookte eendenborst met mango en passievrucht
                         -
Kabeljauwfilet met een groene kruidensaus en asperges
                         - Sorbet van Caïpirinha op een bedje van gemacereerde ananas

De receptie Het vriendenmaal
 
 
Thuispagina | Omhoog