In memoriam dr. André Van Lerberghe, nationaal VVA-voorzitter 1974-1981

In memoriam dr. André Van Lerberghe, nationaal VVA-voorzitter 1974-1981

We vernamen het droevige nieuws dat dokter André Van Lerberghe (anesthesist) overleden was op 8 maart 2022 te Kortrijk.  Hij zou in juni 95 jaar geworden zijn.

André was algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) van 1974 tot 1981. 

Dit was voor de Vlaamse Beweging een cruciale periode daar in 1977 de Egmontakkoorden werden afgesloten. In de index van het archief van het VVA  (zie archief op de VVA-website: https://vvacademici.org/archief/vva-publicaties/vivat-academia-papier.html) komen we in die tijd André diverse malen tegen. Hij was een overtuigd Vlaming die zich volop inzette voor de ontvoogding van de Vlamingen. In april 1975 riep André alle VVA-leden op deel te nemen aan het 38ste Vlaams Nationaal Zangfeest omdat de “Vlaamse belangen in Brussel en in het ganse land weer in de branding staan”, en onderschreef hij een motie om Halle-Vilvoorde in één kiesdisdistrict op te nemen, los van Brussel. In december 1980 stuurde hij een brief naar de voorzitter van de Vlaamse Raad, R. Boel, om in verband met het taalgebruik in de zes Vlaamse randgemeenten met faciliteiten rond Brussel kordaat de nationale wetten toe te passen. Voorts zien we in het VVA-archief nog drie toespraken die André sprak tijdens de Algemene Ledendag in die jaren (1977, 1978 en 1979). Te Gent (1977) onderscheidde hij drie postulaten:

-de situering van de in België levende volksgemeenschappen in een Verenigd Europa;

-de omvorming van de unitaire Belgische Staat;

-het Vlaamse Volk moet zijn lotsbestemming volledig in eigen handen hebben.

Veel is ondertussen in de grond niet veranderd. En alhoewel er vooruitgang is geboekt op sommige terreinen (bv. Splitsing Halle-Vilvoorde van Brussel),  blijven andere hete hangijzers enkele decennia later nog actueel.

André bleef ook op hoge leeftijd trouw de vergaderingen van de Antwerpse VVA-Afdeling volgen, en dit tot een paar jaar terug. Dit was niet zo evident als het lijkt daar hij steeds van Kortrijk moest komen.  Maar de afdeling in Kortrijk was reeds lang ontbonden, en pogingen om ze tien jaar geleden nieuw leven in te blazen kenden weinig succes. André kwam steeds graag naar Antwerpen met zijn charmante echtgenote Micheline (Muki) omdat hij o.a. goed bevriend was met de Antwerpse leden wijlen Piet Carpentier en Jan Debeuckelaere, en zo ook veel leden van de Antwerpse afdeling had leren kennen.

Ik persoonlijk leerde André beter kennen toen ik voorzitter van VVA-Antwerpen was. Hij was een zeer joviaal en sociaal persoon. Zijn zwaar West-Vlaams accent viel wel op tussen de Antwerpenaren, maar dit stoorde helemaal niet. We zagen hem de laatste jaren minder omdat hij meer en moeite had om de sprekers te kunnen aanhoren.

Wij bieden zijn echtgenote Micheline (Muki) en de ganse familie onze innige deelneming aan voor het overlijden van André, en wensen hen veel moed toe in deze moeilijke periode.

 

Paul Becue

Algemeen voorzitter VVA

11 maart 2022


top