Persmededeling van het OVV over burgerbevraging

Persmededeling van het OVV over burgerbevraging

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

Mechelen, maandag 23 mei 2022

Persmededeling

-------------------

 

België is inefficiënt, kost handenvol geld en de regio’s zijn fundamenteel verschillend. Bijna 80 % van de Vlamingen vreest dat de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt!

Financiën, daar ligt de Vlaming wakker van. Net iets meer dan de helft van de Vlamingen plaatst de koopkracht in de top vijf van zijn of haar zorgen. En als het erop aankomt dan zien zelfs nog meer Vlamingen in dat België hoogst inefficiënt is. Bijna 80 % van de Vlamingen vinden dat de staatsstructuur te veel geld kost, te veel tijd vraagt en vooral veel energie opslorpt die voor meer urgentere zaken gebruikt kan worden. Energie die bijvoorbeeld moet gaan naar de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. 8 op de 10 Vlamingen vreest dat die op termijn onbetaalbaar wordt en bijna de helft van de ondervraagden stelt dat de transfers naar Wallonië moeten beperkt zijn in de tijd. Solidariteit heeft immers zijn grenzen..

Eén en ander is gebleken uit een onderzoek dat door iVox werd afgenomen in opdracht van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. In dit onderzoek is een representatief staal van 1.000 Vlamingen ondervraagd over tal van domeinen. Het OVV wil immers op een objectieve manier vaststellen hoe de Vlaming zijn of haar toekomst ziet, wat de bezorgdheden zijn en welke problemen dringend moeten worden aangepakt. Het OVV heeft ook willen nagaan welk draagvlak er is omtrent communautaire discussies. Vaak worden dergelijke discussies afgedaan als intellectueel gespreksonderwerp zonder voorwerp, maar uit de studie blijkt dat de Vlamingen toch wel hun bezorgdheden uiten omtrent de toekomst die zij aan hun kinderen willen schenken en in welke omstandigheden, lees structuur, dat zal verlopen.

Slecht 26 % van de Vlamingen wil dat België terug een unitaire staat wordt met minder autonomie voor de regio’s. Een staatsstructuur met vier regio’s, zoals de Waalse regeringspartij PS voorstelt, vindt ook niet veel genade bij de Vlaming.

Mocht Vlaanderen onafhankelijk worden, verkiest 31 % Antwerpen als hoofdstad en telkens 19 % Gent of Brussel. Ook vindt 48 % dat het Koningshuis achterhaald is.

Sociale zekerheid

Frappant is wel dat de helft van de Vlamingen de samenwerking tussen de gemeenschappen een verrijking vindt, maar evenveel Vlamingen zeggen dat Vlaanderen en Wallonië fundamenteel verschillend zijn en dus elk een eigen beleid moeten voeren. 57 % van de respondenten geven gewoon grif toe dat België vandaag niet efficiënt werkt. Evenveel van de respondenten vinden dat Vlaanderen en Wallonië zelf financiële verantwoordelijkheid moeten dragen. Wat de sociale zekerheid betreft, zeggen ongeveer evenveel Vlamingen (40 %) dat die of Vlaams of Belgisch moet zijn. Opvallend is wel dat vooral 55-plussers, een doelgroep die zich meer aangesproken voelt, de sociale zekerheid op Vlaams niveau willen organiseren.

Het blijkt uit de studie dat financiële draagkracht de bezorgdheid bij uitstek is, gevolgd door de huidige oorlogsdreiging en bij uitbreiding terreur.

Migratie en identiteit

Vlamingen zijn gastvrij. Zo omschrijven ze zichzelf in het onderzoek. Zo’n 48 % van de Vlamingen vinden nieuwkomers een verrijking. 22 % stelt dat de Vlaamse cultuur op die manier kan evolueren, maar diezelfde Vlaming (78 %) stelt wel dat de nieuwkomers zich  moeten aanpassen aan de gewoontes en tradities. Nederlands kunnen is voor driekwart van de Vlamingen een absolute voorwaarde. Integratie, zo zegt 71 %, is essentieel voor onze samenleving. Het onderwijs is daarbij een belangrijk instrument. Evenveel Vlamingen (71 %) vinden dat kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, les moeten krijgen in het basis- en secundair onderwijs in het Nederlands. Slechts 18 % vindt dat dit kan in de thuistaal.

Gevraagd naar hun identiteit, zegt 61 % van de Vlamingen zich sterk verbonden te voelen met Vlaanderen. 7 op de 10 Vlamingen geven zelfs aan fier te zijn op hun Vlaamse identiteit en 78 % vindt dat we de Vlaamse cultuur moeten beschermen. Gevraagd welke kenmerken ze aan een Vlaming toeschrijven, stelt 36 % ‘harde werker’ bovenaan. Bij de doorsnee Belg zien ze als belangrijkste kenmerk ‘traditioneel’ en bij de Franstalige Belg ‘levensgenieter’.

Vlaming zijn om Europeër te worden

Over de Europese Unie is de Vlaming zeer duidelijk. Vlaanderen moet in de EU blijven, maar de EU heeft te weinig voeling met zijn burgers (50 %). Zo’n 35 % van de Vlamingen vindt dat de EU te veel macht heeft over Vlaanderen en 42 % vindt dat Vlaanderen haar eigen klemtonen moet kunnen leggen in de Europese Unie, onafhankelijk van de Belgische vertegenwoordiging.

Over dit onderzoek en het OVV

Het OVV heeft het onderzoek uitgevoerd bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd, diploma en stemgedrag. De maximale foutenmarge van dit onderzoek bedraagt 3,02 %. Het onderzoek heeft de verdienste om op een objectieve en wetenschappelijke manier naar de houding van de Vlaming te peilen.

In tegenstelling tot de door de belastingbetaler duur betaalde federale Vivaldi-bevraging van 2,1 miljoen euro, die achteraf geen onderzoek maar veeleer een elitaire brainstorm blijkt te zijn, is deze studie gefinancierd uit eigen middelen van het OVV. Het OVV wil het debat aangaan met de Vlaming over de staatsstructuur en tot responsabilisering aanzetten. Nu blijkt dat de Vlaming vooral wakker ligt van de betaalbaarheid van levensnoodzakelijke middelen, is zorgvuldig omspringen met belastinggeld meer dan ooit aan de orde. Deze studie toont aan dat de Vlaming zorgvuldig bestuur op de eerste plaats zet, met als belangrijkste maatstaf het in stand houden van de welvaart. Het OVV zal via doelgerichte acties de politici aanzetten tot deugdelijk en rechtvaardig bestuur en meer responsabilisering voor de eigen beleidskeuzes.

 

www.ovv.vlaanderen - contactpersoon: Jürgen Constandt - 0476 209673 - jurgen.constandt@vnz.be


top