Vernieuwd VVA-hoofdbestuur, nieuwe dynamiek

Vernieuwd VVA-hoofdbestuur, nieuwe dynamiek

Onder de dynamische impulsen van nationaal voorzitter Paul Becue werd het hoofdbestuur van VVA herschikt en uitgebreid.

Ghislain Duchateau nam, zoals zelf aangekondigd, ontslag na het bereiken van de leeftijd van 80 jaar. Hij was verantwoordelijk voor de communicatie en voor de werkgroep “taal en onderwijs”. Hij wordt vervangen door Jeanine Broens en Michel Vanbuul, beiden zoals Ghislain van afdeling Limburg. In zijn eerste vergadering besliste het uitgebreid hoofdbestuur om een werkgroep “communicatie” op te richten opdat de werking, de doelstellingen en de standpunten van VVA op een eigentijdse manier zouden kunnen gepropageerd worden via de moderne communicatiekanalen.

Uiteraard heeft het hoofdbestuur ook de Corona-toestand en de hierdoor verminderde werking van de organisatie besproken. Zo zullen er infosessies aangeboden worden om lezingen en voordrachten digitaal te organiseren zolang de pandemie dit vereist en om de afdelingen op communicatie via de sociale media te voorzien.

Verder heeft het hoofdbestuur ook het belang benadrukt van de VVA als trendsetter in de Vlaamse maatschappelijke opinievorming en de noodzaak om hiervoor gebruik te maken van alle moderne communicatiemedia, waaronder deze website, sociale media en het VVA-tijdschrift “Vivat Academia”.


top