Masterscriptie over het Engels aan de Universiteit Gent

Masterscriptie over het Engels aan de Universiteit Gent

Sinds in 2002 de eerste aanzet werd gegeven tot taalregeling in het hoger onderwijs, is de instructietaal van het hoger onderwijs één van de speerpunten geweest van onze actie in de VVA. Dat mag zo blijven. Wij zijn en blijven voorstander van het behoud van het Nederlands als instructietaal in hogescholen en universiteiten. Een verantwoord en redelijk gebruik van dat Engels in overeenstemming met de decretale taalregeling van het hoger onderwijs kunnen wij onder ogen zien.

Een bijzonder zwak aspect van het gebruik van het Engels als instructietaal is wel de beheersing van dat Engels door de docenten.
Ook de studenten beoordelen dat Engels van hun professoren. Daarover schreef Ineke Barbaix van de Gentse universiteit met groot succes haar masterscriptie.
Lees hieronder wat ze zelf als introductie van haar masterscriptie schreef.

 

"Do You Even English?" De kwaliteit van het Engels als onderwijstaal aan de UGent volgens STEM-studenten en taalstudenten.”

Van Ineke Barbaix

Knappe scripties in de richting Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels! De eerste van een reeks is van Ineke Barbaix die “‘Do You Even English?’ De kwaliteit van het Engels als onderwijstaal aan de UGent volgens STEM-studenten en taalstudenten” schreef met prof. dr. Ulrike Vogl als promotor (grootste onderscheiding). [Marc Vermeulen op de Facebookpagina van de Bond Gentse Germanisten]

Verengelsing in het hoger onderwijs – het is een thema dat vaak in de media verschijnt, en dat bovendien politiek gekleurd is in Vlaanderen. Toch is er niet zoveel geweten over de werkelijke lespraktijk – hoe, hoe vaak en waar komt het Engels voor? En wat denken de studenten erover?

Mijn doel was om het debat rond de verengelsing te linken aan verscheidene andere actuele polemieken. De eerste daarvan was het debat tussen STEM- en taalrichtingen, dat vandaag de dag met de lagere inschrijvingscijfers bij de taalstudenten zeer actueel is. Een andere relevante discussie was het standaardiseringsdebat - hoe verschillen de taalnormen van sprekers tussen het Nederlands en het Engels?

Om mijn vragen te beantwoorden, hield ik focusgesprekken met studenten uit Gentse STEM- en taalrichtingen, en analyseerde ik het discours dat de studenten daarin gebruikten om het Engels te verdedigen of aan te vallen.

De eerste opvallende bevinding was dat er bij beide studentengroepen meer Engels aanwezig was dan gedacht. Dat gebruik was voornamelijk complementair, zoals Nederlandstalige proffen met Engelstalige assistenten of Nederlandstalige examens bij Engelstalige syllabi. Daarnaast waren beide studentengroepen vrij sceptisch over de kwaliteit van het Engels: ze verwachtten allen een standaardvariëteit van hun professoren, en vonden dat tekortkomend Engels de positie van de lesgever in kwestie ondermijnde. Ten derde gebruikten de STEM- en taalstudenten het Engels op heel andere manieren. Zo grepen STEM-studenten sneller naar het Engels, en hechtten ze minder belang aan de kwaliteit ervan. Taalstudenten daarentegen gebruikten minder snel Engels, en vonden de kwaliteit ervan belangrijker.

Na het schrijven van deze thesis globaliseert Vlaanderen verder, en zullen de universiteiten waarschijnlijk verder verengelsen. Daarom hoop ik alleen maar dat soortgelijke onderzoeken regelmatig uitgevoerd kunnen worden, aangezien updates over de talige praktijk broodnodig zijn om de taalkwaliteit van ons hoger onderwijs de status te geven die het verdient.


top