Onze jeugd is onze toekomst: Quo Vadis ons onderwijs?

Onze jeugd is onze toekomst: Quo Vadis ons onderwijs?

Ons Vlaams onderwijs gaat de laatste 20 jaar echt de verkeerde kant op. We verliezen onze historische koppositie.

Het onderwijs verliest op alle parameters aan kwaliteit. De achteruitgang in cognitieve basisvaardigheden zoals begrijpend lezen en wiskunde is enorm.

De prestatiemotivatie van de Vlaamse leerlingen haalt in vergelijking met leerlingen uit andere Europese landen een bedenkelijk laag niveau.

De leerlingen hebben nu bijna één jaar cognitieve achterstand t.o.v. 10 jaar geleden.

Je kunt geen samenleving opbouwen op een cognitief kerkhof. Een collectieve daling van het IQ met 1% heeft een daling van het BNP van 5 miljard euro tot gevolg!

Merkwaardig genoeg blijven de onderwijskoepels nog steeds inzetten op het maximaal halen van het minimum en wordt excelleren afgeremd.

De toestand is dramatisch en noopt tot ingrijpen. Laat de leraar opnieuw baas zijn in zijn klas en laat hem al zijn energie steken in de essentie: het lesgeven.

Kijk en luister naar de bijzonder interessante webinar van cognitief psycholoog Wouter DUYCK, gegeven in het kader van de 13-delige webinarreeks "Perspectief 2030" van Itinera.

 


top