Algemene Ledendag Antwerpen 25/03/2023

Algemene Ledendag Antwerpen 25/03/2023

De Algemene Ledendag 2023


Vereniging Vlaamse Academici
Afdeling Antwerpen

Zaterdag 25 maart 2023

Thema: De geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging

Locatie: Bernaerts Kunstveilingen, Verlatstraat 20 in 2000 Antwerpen

 

VVA-Antwerpen heeft het genoegen de Algemene Ledendag 2023 te organiseren.

Het VVA-Bestuursorgaan en VVA-Antwerpen hebben de eer en het genoegen alle leden van de VVA uit te nodigen op een gezellige en interessante ontmoeting in Antwerpen. Het thema handelt over het Vlaams erfgoed, en dit in een dubbele betekenis:

-de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging in de voormiddag;

-het bezoek aan topmusea in de namiddag (waaronder het pas gerenoveerde KMSKA).

Door de coronatoestanden is er alweer anderhalf jaar verstreken na de vorige Algemene Ledendag in Brussel. We rekenen dan ook op een talrijke opkomst.


top