Lezing van Hendrik Claessens over Thomas More

Lezing van Hendrik Claessens over Thomas More

“We kennen Thomas More als een historische figuur in zijn verhouding tot Hendrik VIII. Hij leefde en werkte in een periode van ontluikende Renaissance.
Tijdens deze uiteenzetting neem ik u mee naar het Londen van zijn jeugd; waar hij woonde en waar hij naar school ging. Zijn jeugd vond plaats net voor de algemene verspreiding van gedrukte boeken. Zodoende was leren zeker niet evident.  Wat waren de sociale omstandigheden tijdens zijn vormingsjaren in Londen en hoe beleefde hij zijn studententijd in Oxford?  Hoe verliep zijn eerste ontmoeting met Erasmus?
In de Middeleeuwen was er een sterke impact van de Kerk op de sociale betrekkingen tussen man en vrouw. Om dit te illustreren neem ik als leidraad de manier waarop de Onbevlekte Ontvangenis van Maria werd verantwoord. Fascinerend is eveneens de manier waarop de spirituele ethiek zich manifesteerde in een maatschappij waar het grootste deel van de bevolking analfabeet was.
Met verhalen, tekeningen, foto's, video- en muziekfragmenten zal ik trachten u een beeld te schetsen van de Engelse maatschappij einde XVde eeuw, begin  XVIde eeuw.

Mijn opleiding is die van handelsingenieur en niet die van geschiedkundige. Tijdens mijn zoektocht heb ik evenwel getracht mijn bronnen nauwkeurig na te kijken om u zodoende een zo correct mogelijke inkijk te geven in het sociale leven van die tijd. 
Graag deel ik met u mijn verwondering tijdens deze uiteenzetting van ongeveer 45 minuten.

Bekijk hier de video van de lezing die ik op 6 oktober j.l. gegeven heb:

 

- druk rechts onder het videobeeld op de vierkante pijltjes om de video in het groot te zien
- druk daarna op "Esc" als u terug op klein beeld wil komen.

top