Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

Handleiding

voor de VVA-Facebookpagina


 
 


Welkom op de thuispagina van de VVA


'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'

Hilde Crevits - 6 maart 2017
Beweging Vlaanderen-Europa zet 4 verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes

Gulden Spoor voor Economische Uitstraling:

Bart en Ann Claes

Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling 2018:

Stijn Brouns

Orde van de Vlaamse Leeuw 2018:

Johan Laeremans

Daarover in Doorbraak

Toespraak door An De Moor

Passage daaruit:

 “We moeten trots zijn op het Nederlands. Het is een prachtige taal en dat illustreert het Aalsterse 11- julicomité elk jaar door de Pieter Van Aelst-prijs uit te reiken aan een zaak met een mooie Nederlandse naam die klankrijk is, pittig of met historische faam. Het Nederlands bindt zowel nieuwe als oude Vlamingen en vormt een belangrijk deel, misschien wel het belangrijkste deel van onze identiteit. En onze identiteit moeten we koesteren en bewaren. Paul Scheffer heeft gelijk als hij schrijft: “Een gemakzuchtig multiculturalisme maakt school omdat we onvoldoende onder woorden brengen wat onze samenleving bijeenhoudt […] Een samenleving die zichzelf verloochent, heeft nieuwkomers niets te bieden”.

Bilal Benyaich, politicoloog van de VUB, legt uit: “Het probleem zit ook bij de zwakke Vlaamse identiteit van de autochtone bevolking. Als je zelf niet goed weet wie je bent, laat je niet makkelijk mensen tot jouw groep toe, of in het ander extreem relativeer je cultuurverschillen tot in het absurde.” Het omarmen van identiteit kan heel veel positieve energie losmaken. Een beetje trots brengt ook zelfrespect en voluntarisme met zich mee.

In een geglobaliseerde wereld is het loslaten van een gezamenlijke taal- en cultuurpolitiek evenwel nefast voor Vlaanderen. In een wereld die voortdurend verandert, is het hebben van een duidelijke identiteit de enige manier om stand te houden. Een land met samenhorigheid, met een identiteit, komt op voor zijn belangen, vecht voor zijn welvaart, zijn mensen, voor zijn taal.”

Uit de 11-julitoespraak van An De Moor in Aalst op 5 juli 2018


Laudatio voor Johan Laeremans door Matthias Storme


*************************************************


Friesland

“Niet in mijn dorpen en mijn elf steden,
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden,
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal:
het instrument waardoor ik ademhaal”

Ed Hoornik

door An De Moor aangehaald op de omslagfoto van haar Facebookpagina

Zie ook haar laatste tijdlijnfoto’s over de uitreiking.
Algemene ledendag
2018

zaterdag 21 april 2018 - Gent

Organisatie door VVA-afdeling Oost-Vlaanderen

Prachtig geslaagde VVA-ledendag in Gent

Zaterdag 21 april 2018 is weer een memorabele dag geweest voor de VVA. De Gentse afdeling heeft heel geëngageerd en met veel nauwkeurigheid en zorgvuldigheid de jaarlijkse algemene ledendag van de VVA georganiseerd.

De ontvangst met de receptie was al een goed begin. Hoogtepunt was evenwel de academische zitting met de toespraak van professor Koenraad Debackere en de uitreiking van de VVA-prijs 2018. Academica van dit jaar en laureate is de advocate Claire Tillekaerts.  Daarna volgde in het hotel NH Gent Belfort een uitstekend gezamenlijk vriendenmaal. Alle deelnemers vanuit de respectieve afdelingen Oost-Vlaanderen, Brugge, Oostende, Brussel en Limburg genoten van het gebodene.

Daarbij kwamen in de namiddag de verschillende culturele activiteiten in de Stad Gent. Bijzonder veel belangstelling genoot het bezoek aan de heerlijke nieuwe stadsbibliotheek De Krook in Gent. Daar werden we rondgeleid in twee groepen door de architect van De Krook Klaas Goris en door de architect-ingenieur Ralf Coussée die voor de stevigheid van het gebouw instond.

Ook de afsluitende receptie met de twee drankbonnetjes in het hotel gaf de gelegenheid om de gesprekken tussen de VVA-leden van de afdelingen op vriendschappelijke wijze voort te zetten.  

Het was kortom voor alle deelnemers een groot feest.

De Limburgse afdeling werd door VVA-voorzitter Paul Becue speciaal bedankt voor haar talrijke aanwezigheid. Zij waren met een autobus gekomen met een 44-tal deelnemers. Ook zij genoten van de Algemene Ledendag, maar zij maakten er een driedaagse uitstap van:  de dag voordien naar de Leiestreek, de dag nadien nog in Gent waar zij het Museum voor Schone Kunsten bezochten en de tentoonstelling van Medardo Rosso en een overheerlijke boottocht beleefden over de Leie, de Schelde en de Lieve in Gent.

Een welgemeende en hartelijke proficiat aan de organiserende VVA-afdeling Gent, die voluit beloond werden voor hun inzet en hun inspanningen voor deze bijzonder geslaagde Algemene Ledendag 2018 in de stroppenstad Gent.

PPP -Lezing Academische Zitting Prof. dr. Koenraad Debackere:
'De Universiteit in 2040?'

G.D.


Uitgebreide fotoreportage

Academische zitting

Het programma op het scherm

Eric Vandenbroelle, vz. VVA-Oost-Vlaanderen verwelkomt

Prof. dr. Jos Uyttenhove leidt de spreker in

Prof. dr. baron Koenraad Debackere over de Universiteit in 2040

Paul Becue, algemene VVA-voorzitter, spreekt de laudatio uit voor de Academica van het Jaar 2018

Claire Tillekaerts, de laureate, is blij met de VVA-prijs 2018


Receptie en vriendenmaal

Receptie op het binnenplein van het hotel

Met zes aan tafel


Culturele activiteiten

Eric Vandenbroelle leidt de beide architecten van De Krook in, die ons zullen gidsen in de nieuwe Gentse Stadsbibliotheek

De architecten-gidsen vestigen alle aandacht op het concept en de constructie van De Krook

Klik door naar de pagina Algemene Ledendag voor nog meer informatie

 TENTOONSTELLING 'MICHAELINA, DE LEADING LADY VAN DE BAROK'

Van 2 juni 2018 tot 2 september 2018 in Antwerpen

Lees er alles over


http://www.mas.be/nl/activiteit/michaelina
ONDERZOEKSRAPPORT STAAT VAN HET NEDERLANDS

Taalunie, Meertens Instituut, UGent

Vandaag 8 mei 2017 is het Rapport: Staat van het Nederlands gepubliceerd.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat de bevindingen van het rapport van bijzonder grote betekenis zijn voor onze perceptie van het Nederlands in zijn huidige status.

Daarom ben ik zo vrij u in kennis te stellen van wat deze publicatie oplevert.

U vindt de informatie daarover ook via deze URL.

1. Het rapport zelf. U kunt het downloaden via de website van het Meertens Instituut. Hier geef ik de directe koppeling ernaartoe.

2. Al enkele uren voorafgaand aan het rapport publiceert het Nederlandse blad Trouw een artikel over het rapport. Hier geef ik u de directe koppeling ernaartoe.

3. De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht – Nieuwsbericht van de Taalunie 8-5-2017

4. Uit het rapport kopieer ik het besluit met de belangrijkste bevindingen en implicaties in een word-document.
U vindt dit document via deze URL. Daarin zit een koppeling naar het
word-document.

Ik kopieer nog even de laatste alinea van dit besluit:
“Met haar notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs (2016) gaf de Taalunie een eerste aanzet tot het ‘beschermen’ van de status van het Nederlands in deze subdomeinen. Onze bevindingen suggereren dat er in het hoger onderwijs en de wetenschap een tendens is om het Engels te kiezen, ook waar het gaat om de Nederlandse taal en letteren. Enige maatschappelijke reflectie hierover kan geen kwaad.”

Het is aan ons, liefhebbers van onze taal, deze maatschappelijke reflectie tot stand te brengen, te stimuleren.

Ghislain Duchâteau,
Vicevoorzitter VVA

HET NEDERLANDS IS SPRINGLEVEND, MAAR …

Eerste reactie van de Taalunie op de Staat van het Nederlands*

De Taalunie concludeert uit het onderzoeksrapport dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met name de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap verdient aandacht.

De eerste reactie van de Taalunie op de belangrijkste conclusies op een rij:

vijf (5) beleidsadviezen


•  Als het onderwijs jongeren goed wil blijven voorbereiden op de arbeidsmarkt, dan moet dat in de eerste plaats in het Nederlands blijven gebeuren, want ook de arbeidsmarkt zelf is in de eerste plaats Nederlandstalig.
•   Dit geldt ook voor de masteropleidingen en technische universiteiten, die met name in Nederland overschakelen op Engels. De Taalunie blijft daarom pleiten voor een weldoordacht talenbeleid in het hoger onderwijs waarin Nederlands naast Engels en andere talen een significante positie blijft behouden.
•   Voor informatievoorziening online heeft Engels een stevige positie naast Nederlands verworven, maar Nederlands wordt hierdoor niet bedreigd. Wel kan worden ingezet op een steviger verankering van Nederlands online, bijvoorbeeld door bestaande Wikipedia-artikelen te verrijken met nieuwe data en materialen, zodat ze lezers vollediger informeren en er minder nood is aan ook Engels. In april dit jaar heeft de Taalunie hierover een werkbijeenkomst georganiseerd.
•   Het is geen probleem dat Engels voor muziek de voorkeur geniet, zolang ook Nederlands aan bod blijft komen. Nederlandstalige muziek heeft een schare trouwe fans die blijvend moet worden bediend. Dan kan onder meer door te stimuleren dat Nederlandstalige muziek uit een bepaald deel van het taalgebied ook in andere delen een publiek weet te vinden. Met de Lage Landenlijst tijdens de Week van het Nederlands 2016 heeft de Taalunie hiertoe alvast een aanzet gegeven.
•   Voor een internationaal georiënteerd domein als de wetenschap is Engels noodzakelijk, maar dat mag niet geheel ten koste gaan van Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt. Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen

Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen.

Bron: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport met reactie van de Taalunie in het publieksrapport.

De Staat van het Nederlands - alle Actuele informatie - op de pagina
Taalinformatie
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de Taalcanon1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Uitstekend die beklemtoning van de taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")
‘EEN CULTUURGEMEENSCHAP HEEFT één CULTUURTAAL NODIG’ - LUC DEVOLDERE (5 maart 2017)

Luc Devoldere n.a.v. 60 jaar 'Ons Erfdeel'


‘Die agenda is grotendeels uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Beweging – die zich ook moet heruitvinden – geen nieuwe agenda zou kunnen ontwikkelen. We hebben nu wel culturele autonomie, maar de taalemancipatie en cultuuremancipatie is altijd work in progress. Het hele elan van de jaren 60-70 van taalemancipatie stokt vanaf  ongeveer 1980. Tot dan was er consensus bij alle elites in Vlaanderen over de marsrichting richting Standaardnederlands, aansluitend bij de norm in Nederland.’

‘De politieke, culturele en economische elite had dezelfde consensus over de marsrichting. In de jaren 80 stokt dat, dat merk je overigens in de ons omringende taalgebieden: taalinformalisering neemt overal toe. Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. Als hoofdredacteur, als essayist en als individu heb ik die lijn nooit losgelaten. Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan. Op welke manier spelen wij daar een veranderende maar nog altijd een blijvende rol in? Door publicaties af te leveren die op niveau staan, door te pleiten voor die standaardtaal en in dezelfde adem voor meertaligheid.

Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden.’

Luc Devoldere

in Doorbraak

 


 

JONATHAN HOLSLAG* IN EEN UITDIEPEND VIDEO-INTERVIEW (28’33”)'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

‘De essentie is humanitas, de mensen vormen’ J.H.

'Je moet geen politicoloog zijn om te weten dat HelloFresh misdadig is'

'Zwijgen is geen optie' sprak met Knack-columnist en politicoloog Jonathan Holslag over zijn jeugd, engagement, grote en kleine kapitalisten en de schijnoplossingen van populisten.

Neem je tijd: het interview is die tijdsbesteding waard!

Video-interview

*Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB[3] en is als politicoloog verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans.[4] Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde.[5] Hij is gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Holslag riep met steun van de Koning Boudewijnstichting de Vrijdaggroep in het leven. Dit is een denktank van jonge Belgische talenten die zich voor de verbetering van de samenleving willen inzetten.
Holslag staat aan het hoofd van het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS). Zijn onderzoeksgebied behelst China's economische, politieke en militaire ontwikkelingen, de geopolitieke context binnen het Aziatisch continent, de relaties van China met Afrika en het partnership met Europa. (Wikipedia)


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

Ze beklemtoont de betekenis van taal. In die Startnotitie verklaart de Taalunie wat ze doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.
De Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week in 2016 en een derde Week van het Nederlands
in 2017


Het VVA nam in het jaar 2016 deel met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De derde Week van het Nederlands 2017 vond plaats van
7 tot en met 14 oktober 2017.
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze site


Doelstellingen van de
VVANieuws op de webstek:E-zine van de VVA
Editie nr. 12

februari 2018

Essay:

'Het verborgen leven van de cultuur'

Max WildiersNieuwe rubriek op onze website

VV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenLaureaten
VVA-Prijs

_______

2018 Claire Tillekaerts
2017 Frans Debrabandere
2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger Dillemans
HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL
 

27 juni 2015

Pleidooi voor taalrenaissance
Hoger Onderwijs 21ste eeuw -
te beginnen met het
Nederlands

Het groot manifest der Nederlandse taalToekomstverkenningen Richard Celis

2012- 2016

Klik hier

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren


De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___Manifest voor stilte

Woorden zaaien, stilte oogstONGEVEER 200.000 KUNSTWERKEN UIT HET RIJKSMUSEUM TE BEZICHTIGEN VIA GOOGLE ARTS & CULTURE

Website Google Cultural Institute

DE NACHTWACHT VAN REMBRANDTSTATUTEN
VAN DE VERENIGING VLAAMSE ACADEMICI
(VVA)
VZW

Goedgekeurd op
24 februari 2018


gepubliceerd in de bijlagen van he BS op 24 april 2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Thuispagina | Omhoog