Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

Handleiding

voor de VVA-Facebookpagina


 
 


Welkom op de thuispagina van de VVAZIN IN ZANG – FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2020


Voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap maakte Zin In Zang uit Bilzen een video.
KIJK, LEES, LUISTER, GENIET … neem er je tijd voor

Voel je bewust Vlaming samen met alle andere Vlamingen
op onze jaarlijkse Vlaamse feestdag – 11 juli ook dit jaar.

https://vimeo.com/433680317

 
'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'

Hilde Crevits - 6 maart 2017


Index

Index

- Welkom
- In Memoriam Jan Roukens [1 en 2]

- De algemene ledendag van de VVA
- Van Eyck. Een optische revolutie - Met virtuele rondleiding 'Van Eyck bij je thuis'
- Waarom is standaardtaal belangrijk?
- Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië Tentoonstelling GRM Tongeren - tot 26 april 2020
- Vlaanderen feest! 11 juli
- De Orde van de Vlaamse Leeuw 2019 voor prof. Bart Maddens
- Een gulden spoor voor Will Tura
- Mia Doornaert, Vlaamse Academica van het jaar 2019
- Colloquium voor Herman Balthazar
- Cultuur en nationalisme. Essay Etienne Vermeersch
- Colloquium: Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen 1 dec. 2018
- 50 jaar na Leuven Vlaams, Leuven Engels? Colloquium 6 okt. 2018
- Uitreiking in Brussel aan An De Moor van de Losprijs der Nederlandse taal 2017
- Willy Kuijpers, voorvechter van de Vlaamse ontvoogding
- Friesland (gedicht)
- Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands
- Animatiefilmpje De Taalcanon
- Taaluniefilmpje Taal, dat is wat we delen
- 'Een cultuurgemeenschap heeft één cultuurtaal nodig' Luc Devoldere
- Jonathan Holslag in een uitdiepend video-interview
- Nederlands Vanzelfsprekend
- Weken van het NederlandsIn Memoriam Jan Roukens
(1)


29-12-2011 Werkgroep Taal en Onderwijs VVA
Jan Roukens

overleden in Brussel op 9 augustus 2020

Oud-medewerker Europese Commissie
Voorzitter Stichting Nederlands

Lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de Vereniging Vlaamse Academici (VVA)

Lid van de Werkgroep Taal van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV)

Jan Roukens was een consequent en onverstoorbare strijder voor het Nederlands.
Hij was Nederlander, maar werkte jarenlang in Brussel voor de Europese Commissie. Voor hem was Nederlands, de taal van Nederland en Vlaanderen, het Standaardnederlands of Algemeen Nederlands.

Toen de taalkundigen poneerden dat in de domein van de taalvariatie er een Nederlands-Nederlands en een Belgisch-Nederlands als dominante taalvariëteiten in het taalgebied te beschouwen waren, verzette hij zich manifest en bleef hij bij de eenheidsgedachte van het Standaardnederlands.

Met de Nederlandse Taalunie had hij een haat-liefdeverhouding. Hij kon moeilijk aanvaarden dat dat beleidsorgaan zich onvoldoende inzette voor het Nederlands in tijden van profilering van taalvariatie en van verengelsing in vele domeinen van het maatschappelijk leven.

Toen tijdens de week van het Nederlands in oktober 2015 het boekje ‘Op-en-top-Nederlands Woordenlijst overbodig Engels’  verscheen kwam Jan Roukens in de media met een YouTube-filmpje waarin hij in de straten van Amsterdam de verengelsing van het straatbeeld demonstreerde.

Meer nog dan te protesteren tegen het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands was hij ervan overtuigd dat er strijd moest worden geleverd tegen de verengelsing van het onderwijs, niet het minst van het hoger onderwijs. Verdringing van het Nederlands betekent voor hem onmiskenbaar enorm maatschappelijk functieverlies van onze taal.

Samen met Paul van Velthoven publiceerde Jan Roukens in het Nederlandse dagblad Trouw op 26 november 2010 het artikel ‘Verengelsing leidt tot nieuwe tweedeling’

Als voorzitter en voortrekker van de Stichting Nederlands zat hij ook de ceremoniële zittingen voor van uitreiking aan de winnaars van de Lofprijs en de Sofprijs van de Nederlandse taal. An De Moor, ook lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA, is de winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2017. Ze wint de prijs van de stichting Nederlands voor een pleidooi voor het verstevigen van de positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Uit handen van Jan Roukens ontving zij op 5 oktober 2017 het kunstwerk ter herinnering aan de uitreiking in het gebouw van het Brusselse Parlement.

Ook in het buitenland ging Jan Roukens naar belangrijke bijeenkomsten die voor taal en taalgebruik van betekenis waren. Hijzelf bracht er dan verslag over uit.
Hij bezocht op 7 november 2013 in Athene Het internationale symposium
‘National Languages in Higher Education, Science and Technology’


De verdiensten van de betreurde Jan Roukens zijn talrijk en strekken als voorbeeld voor academici uit Vlaanderen en Nederland. Wij zijn er hem heel dankbaar voor.

Het heengaan van Jan Roukens betekent ook voor de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA een groot verlies. Aan mevrouw Roukens en de kinderen bieden wij vanuit de Werkgroep en vanuit de hele VVA onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

Ghislain Duchateau,
vicevoorzitter VVA en coördinator Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA

In Memoriam Jan Roukens (2)

Willy Martin

Op 3 september 2020 kreeg ik van em. prof. dr. Willy Martin de mededeling van zijn eigen In Memoriam van Jan Roukens. Hij stelt de persoonlijkheid van Jan Roukens op een treffende wijze ruim in het licht met zijn inzet, zijn activiteiten en zijn menselijke omgang.

Goed gedocumenteerd is zijn tekst met gegevens van Jan Roukens die zijn verdiensten ruim kenbaar maken en die voor velen van onze lezers minder of niet bekend zijn. Ook wordt Jan Roukens in het sterrenbeeld van de Waterman geplaatst wat aanleiding geeft tot een dichterlijke tekstafsluiting.

Prof. Willy Martin heeft zijn In Memoriam geplaatst op de website van NL-Term Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie waarvan zowel Jan Roukens als prof. Willy Martin voorzitter zijn geweest.

https://nlterm.eu/janroukensinmemoriam.html

G.D.

De algemene ledendag 2020

UITGESTELD
--------------------

U I T N O D I G I N G voor de L E D E N ,
I N F O R M A T I E en I N S C H R I J V I N G

Vereniging Vlaamse Academici
Afdeling Brussel

Zaterdag 28 maart 2020

Thema : Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Locatie: Universitaire Stichting
Egmontstraat 11 in 1000 Brussel


VVA-Brussel heeft het genoegen de Algemene Ledendag 2020 te organiseren.

Het VVA-Hoofdbestuur en VVA-Brussel hebben de eer alle leden van de VVA uit te nodigen op een hopelijk gezellige ontmoeting in Brussel.

Programma

1.         10 uur tot 10.30 uur (Universitaire Stichting)
            Onthaal met aanmelding en welkomstkoffie of thee en koek

2.         10.30 uur:  ACADEMISCHE ZITTING
          Verwelkoming door dr. Erik Loosen, voorzitter VVA-Brussel

10.35 uur tot 11.35 uur: Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Aanzet

- Betekenisomschrijving Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)
- Taalgebruik in postmodernistisch perspectief – vanuit sociolinguïstische invalshoek

met presentaties van           
- Prof. dr. Dirk Geeraerts, KULeuven

Dirk Geeraerts is een Vlaamse taalkundige. Hij is hoogleraar in de theoretische taalkunde aan de Universiteit van Leuven. Hij is de oprichter van de onderzoekseenheid Kwantitatieve Lexicologie en Variationele Taalkunde.

Taalvariatie tussen communicatie en identiteit

- Luc Devoldere – Ons Erfdeel / De Lage Landen

Luc Devoldere is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) sinds 2009.

Eigen visie over standaardtaligheid: "Een dialect met een leger"

en commentaar op beide presentaties van
- Em. prof. dr. Ludo Beheydt, U. Cath. de Louvain

Ludo Beheydt heeft van de Nederlandse taal en cultuur zijn specialiteit gemaakt. Hij gaf er niet alleen les over in Louvain-la-Neuve, Amsterdam en Leiden, maar is ook op andere vlakken met deze thema’s bezig.
Bovendien is hij Europees Eresenator vanwege zijn bijdrage aan de Europese cultuur. Beheydt heeft een waaier van publicaties op zijn naam staan, gaande van uitspraakgidsen, een woordenboek en computerprogramma’s tot een prachtig kunstboek.

Conclusies over Standaardnederlands bijzonder i.v.m. mondeling standaardtaalgebruik in het Vlaamse onderwijs

- de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA bij monde van An De Moor

Sessievoorzitter Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter VVA en
Coördinator Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.

De teksten van de sprekers e.a. rond de thematiek verschijnen in een digitaal Witboek - Editie 20 van het VVA-e-zine Vivat Academia.

11.35 tot 12.15: Uitreiking prijs Academicus/Academica van het Jaar 2020
           
aan actrice mevrouw Chris Lomme


            laudatio door Paul Becue, algemene voorzitter VVA en
            dankwoord door de gelauwerde

3.         12.15 uur tot 13 uur: Receptie
Drank + 2 hapjes per persoon

Onthaal + academische zitting + receptie: = € 35 /persoon

4.         13 uur tot 14.45 uur: VRIENDENMAAL
Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht + koffie en aangepaste wijnen. 
Voor dit uitgelezen menu kiest de chef van het restaurant van de Universitaire Stichting de fijnste gerechten die in maart op de markt zijn.

5.         15 uur tot 16.45 uur: CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA met keuze uit

A.        Muziekinstrumentenmuseum (Hofbergstraat 2)
Eén van 's werelds grootste en meest buitengewone collecties van muziekinstrumenten van alle tijden en alle plaatsen. De 1100 interessantste en meest sprekende exemplaren staan opgesteld in 4 tentoonstellingszalen,          omkaderd door beeldmateriaal en tekstpanelen.
De rijk gevulde audio- en videogids brengt de muziekinstrumenten tot leven

B.         Magritte Museum (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Koningsplein)
herbergt een kunstverzameling van meer dan 200 werken van de Belgische surrealist René Magritte.
Audiogids

C. Museum voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 3)
De voortreffelijke collectie oude kunst, getuige van een rijk gevuld verleden, overspant de periode van de 15de tot de 18de eeuw.
 Audiogids

D. (ondergronds) Coudenbergpaleis (Paleizenplein 7)
De archeologische site en het museum van het Coudenbergpaleis is een ondergrondse ontdekkingsreis in het paleis van Keizer Karel.
Met gids

17 uur EINDE NAMIDDAGPROGRAMMA

met een drankje aangeboden in het Museum Café, KMSK, Regentschapstraat 3

Wegbeschrijving naar de Universitaire Stichting

Met het openbaar vervoer kunt u Brussel goed bereiken.
Vanaf Brussel Centraal Station (Europaplein) stapt u dan nog 15 minuten naar de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 (1,5 km).
Metrostation Troon aan de metrolijnen 2 en 6
Koppeling naar station: https://nl.wikipedia.org/wiki/Troon_(metrostation).


 

INSCHRIJVINGSSTROOK

Zo de keuze voor de heer of mevrouw verschilt: een afzonderlijk formulier invullen a.u.b.!

De heer  

Mevrouw

 

VVA-afdeling

 

Adres

 

 

 

E-postadres

 

Telefoon

 

schrijft/schrijven in voor de Algemene Ledendag in Brussel op zaterdag 28 maart 2020.

 

Aantal

Totaal

1

Ontvangst, academische zitting, receptie

35 euro/persoon

 

 

2

Ontvangst, academische zitting, receptie en vriendenmaal

75 euro/persoon

 

 

3

Ontvangst, academische zitting, receptie, vriendenmaal én het culturelel gedeelte

90 euro/persoon

 

 

Wilt u a.u.b. de inschrijvingsstrook kopiëren en ingevuld terugsturen per e-post vóór 18 maart 2020 naar VVA-Brussel secretariaat.vva.brussel@gmail.com?        
De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Stort u dat vóór 18 maart 2020
op rekening BE80 4300 0665 3177 van VVA-Brussel.

Cultureel programma: minimum twee keuzes aanduiden in volgorde van voorkeur:  

    Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3
A

Muziekinstrumentenmuseum

     
B

Magritte Museum

     
C

Museum voor Oude Kunst

     
D

Coudenbergpaleis

     

Tot de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA behoren Em. prof. dr. Eric Ponette, Prof. dr. Matthias Storme, Prof. dr. Frank Fleerackers, Em. prof. dr. Stijn Verrept**, Prof. dr. Els Ruijsendaal, Em. prof. dr. Jos Devreese, Lic. An De Moor**, Dr. Jan Roukens, Lic. Peter Debrabandere**, Lic. Ghislain Duchateau**, Lic. Paul Becue.

** De vier Neerlandici van de Werkgroep concipieerden de thema-uitwerking van de Academische Zitting.VAN EYCK. EEN OPTISCHE REVOLUTIE

Buitengewone Van Eyck-tentoonstelling in het MSK in Gent

VOORTIJDIG GESLOTEN WEGENS DE CORONACRISIS

02.02.20 – 30.04.20In 2020 vindt de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit plaats in ons museum. Wereldwijd zijn er van deze Vlaamse meester slechts een twintigtal werken bewaard. En zeker de helft daarvan reist naar Gent.

Tijdens de tentoonstelling keren de acht gerestaureerde buitenpanelen van het gesloten altaarstuk, samen met de nog niet gerestaureerde voorstellingen van Adam en Eva, een laatste maal terug naar het MSK. De 10 resterende panelen van het Lam Gods blijven te zien in de Sint-Baafskathedraal. Voor de eerste en laatste maal in de geschiedenis worden de buitenpanelen in gesprek gebracht met een schat aan werken door Jan van Eyck en zijn atelier, door tijdgenoten en Italiaanse meesters. Speciaal voor deze unieke tentoonstelling worden maar liefst 13 museumzalen volledig heringericht.

In onze museumzalen zal je de verwondering ervaren die de tijdgenoten van Jan van Eyck voelden bij het zien van zijn werk. Je komt er dichter dan ooit bij Van Eycks meesterschap en genie. Kom naar Gent en bewonder in detail de revolutionaire blik van onze meester. ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ wordt een absolute once in a lifetime-ervaring.

VAN EYCK BIJ JE THUIS

Nu de tentoonstelling helaas gesloten is omwille van de maatregelen tegen COVID-19, willen we de Van Eyck-ervaring toch een beetje bij de kunstliefhebbers thuis brengen.

Video-tour

Toerisme Vlaanderen filmde voor de reeks “The Stay At Home Museum” een geleid bezoek in de tentoonstelling met Till-Holger Borchert, Directeur Musea Brugge en één van de curatoren “Van Eyck. Een optische revolutie”. Hij staat stil bij enkele werken door de Vlaamse Meester die nu uitzonderlijk op één plaats verzameld zijn.
De video-tour in het Engels met Nederlandstalige onderschriften duurt 26’06”.

https://vaneyck2020.be/van-eyck-bij-je-thuis/


OMG! Een themajaar en een bezoekerscentrum

In 2020 huldigt Gent zijn grote Vlaamse Meester. De stad laat met het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’ zien dat Van Eyck na zes eeuwen nog steeds zijn stempel op de stad drukt. Generatie na generatie inspireert Van Eyck nieuwe meesters, die in 2020 met grote trots in de kijker zullen worden gezet. Beeldende kunsten, theater, dans, design, mode, gastronomie, muziek en zelfs shoppen zullen een jaar lang baden in de sfeer van Van Eyck en zijn virtuoze meesterwerk. Kom naar Gent en laat je zintuigen prikkelen. Van Eyck was here. And will be here to stay. Will you?

Later in 2020 opent in de Sint-Baafskathedraal bovendien een nieuw bezoekerscentrum. Een combinatie van originele kunstschatten en moderne presentatietechnieken zal daar gebruikt worden om het verhaal achter het veelluik van de gebroeders Van Eyck te vertellen en de vele boodschappen verhuld in het Lam Gods toe te lichten.
Toerisme Vlaanderen ondersteunt zowel de tentoonstelling als het nieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal als hefboomproject binnen het programma Vlaamse Meesters. Met dit programma rond Rubens, Bruegel en Van Eyck, willen Toerisme Vlaanderen en zijn partners 3 miljoen culturele meerwaardezoekers van over heel de wereld naar Vlaanderen brengen.

Klik door naar MSK - Tentoonstelling Van Eyck

VAN EYCK STRAALT ALS JUWEEL IN VITRINE

En toen was er licht

Jan Van Eycks meesterschap was in zijn tijd ongezien, en dat is het vandaag nog altijd. Hoe zijn kunst verbluft, ontroert en naar adem doet happen door haar virtuositeit: een weergaloos overzicht in Gent toont het allemaal. 

GEERT VAN DER SPEETEN

Bijzonder lovend is het artikel over de Van Eycktentoonstelling in het Museum van Schone Kunsten in Gent.

Lees het volledig

Bron: De Standaard 30-1-2020Waarom is standaardtaal belangrijk?
Zeker voor wie over het muurtje kijkt

EEN ACTIVITEIT VAN ANV LANDENAFDELING VLAANDEREN

Datum: zaterdag 30 november 2019.
Plaats: Piet Elshoutzaal in het Stedelijk Museum
"SteM Zwijgershoek",

Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas.

Wie ijvert voor meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, is een gemeenschappelijke taalstandaard uiteraard genegen. Ook voor de burger, die verder niet bijster veel belangstelling heeft voor taal, is die standaard echter relevant. Hoe kan hij verstaanbaar blijven binnen de eigen gemeenschap als iedereen zijn variante gaat spreken? En welke taal moeten nieuwkomers in ons land aanleren?

Om die problematiek in een ruimere context te situeren, heeft de ANV-landenafdeling Vlaanderen twee academische deskundigen uitgenodigd. Uit hun uiteenzettingen hoopt de landenafdeling nuttige kennis te halen, die toelaat de positie van een gemeenschappelijke standaardtaal te versterken.

Historicus Roberto Dagnino: doceert Nederlands in Straatsburg en deed onderzoek naar het debat over de standaardtaal in de negentiende eeuw.


Taalkundige Luk Draye: doceerde tot voor kort in Leuven en deed onderzoek naar de positie van het Duits als officiële taal in meerdere Europese landen.


Dagvoorzitter Peter Debrabandere, hoofdredacteur van Neerlandia en lid Werkgroep Taal en Onderwij van de VVA, zal de conclusies trekken.

"Niet exclusief gericht op het Nederlands." "Ook andere talen hebben te maken met een zekere (regionale) variatie."

GEEF ONZE STANDAARDTAAL EEN TWEEDE ADEM

Sint-NIklaas 30-11-2019

Impressie van het colloquium ‘Waarom is standaardtaal belangrijk?’

Een colloquium over het waarom van standaardtaal lokte op 30 november 2019 heel wat geïnteresseerden naar Sint-Niklaas. Deze activiteit van de ANV Landenafdeling Vlaanderen raakte duidelijk een gevoelige snaar. De standaardtaal staat blijkbaar ter discussie. Hoe komt dat? Het dalend niveau van het onderwijs, de invloed van de sms-taal, het toenemend gebruik van Engelse woorden, de opmars van de tussentaal? Vroeger ondersteunden radio en televisie de standaardtaal erg actief. Nu is dat niet meer het geval.

Lees verder

https://www.anv.nl/nieuws/geef-onze-standaardtaal-een-tweede-adem/


"Geen enkele taal maakt variatie tot standaard"

 


 

DACIA FELIX - HET ROEMRIJKE VERLEDEN VAN ROEMENIË

Felix [Lat. (gelukkig, vruchtbaar, zalig)]Tentoonstelling in het Gallo - Romeins Museum Tongeren- Kielenstraat 15

19 oktober 2019 tot en met 24 april 2020.

106 na Christus. De Romeinen voegen een nieuwe provincie toe aan hun immense Rijk: Dacia! Ze ligt in wat vandaag Roemenië is, het oude thuisland van Daciërs en Geten. Hun magnifieke goud- en zilverschatten schitteren eenmalig in België, in een sfeervol decor met grootse landschapsbeelden.

Van oudsher is Roemenië een kruispunt van culturen. Niet alleen Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten vonden er een thuis. Wat dreef hen naar de regio? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolkingsgroepen?

Je maakt een reis, steeds dieper in de tijd en ontdekt het allemaal. Kortom: verruim je blik in een verrassend boeiende tentoonstelling voor het hele gezin.


 


Doelstellingen van de
VVANieuws op de webstek:

Nieuws van de
VVA op de pagina
Bestuur


Ict-ronde in de
VVA-Afdelingen


E-zine van de VVA
Editie nr. 19
maart-april 2020VV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenLaureaten
VVA-Prijs


_______

2020 Chris Lomme
2019 Mia Doornaert
2018 Claire Tillekaerts
2017 Frans Debrabandere
2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger Dillemans
HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL
 

27 juni 2015

Pleidooi voor taalrenaissance
Hoger Onderwijs 21ste eeuw -
te beginnen met het
Nederlands

Het groot manifest der Nederlandse taalToekomstverkenningen Richard Celis

2012- 2016

Klik hier

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren


De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___Manifest voor stilte

Woorden zaaien, stilte oogst


 

VLAANDEREN FEEST!

ter gelegenheid van 11 juli

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in zicht. De 11-daagse Vlaanderen Feest! brengt ook dit jaar weer een 'feestival' vol geanimeerd gemeenschapsleven als aanloop naar de Vlaamse feestdag en uiteraard op 11 juli zelf. Daarvoor staan ettelijke honderden initiatieven op stapel. Zie de website Vlaanderen Feest.

Gulden Spoor voor Economische Uitstraling

11 juli betekent al bijna 15 jaar de uitreiking van een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling in Antwerpen, dit jaar aan Vic baron Swerts, CEO van de NV Soudal.


Gastspreker was Mia barones Doornaert

Mia Doornaerts toespraak op 11 juli 2019 in Antwerpen

Opmerkelijke toespraak over identiteit, taal en Vlaming-zijn

Toespraak van Mia Doornaert Voorzitter Vlaams Fonds voor de Letteren Op de 11 juli 2019 feestzitting in Antwerpen, Georganiseerd door het bestuur van Vlaanderen Feest!, de Beweging Vlaanderen-Europa vzw en het stadsbestuur van Antwerpen

Lees haar toespraak

Persverslagen:
- Floor Forum

- Profiel
- Made in Kempen

 De Orde van de Vlaamse Leeuw 2019 voor prof. Bart Maddens

Prof. dr. Bart Maddens, politicoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven en publicist van Vlaamse opiniestukken viel de eer te beurt in 2019 de Orde van de Vlaamse Leeuw in ontvangst te mogen nemen. Dat gebeurde op 5 juli 2019 in het fraaie Stadhuis van Aalst.
De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt sinds 1971 jaarlijks toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap. Ook voor prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen naast acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Prof. Maddens is de 21ste laureaat van deze prijs. Een aantal voorgangers van hem zaten in de zaal op de eerste rij.


Voor een goed gevulde zaal belangstellenden opende Aalsters burgemeester Christoph D’Haese de academische zitting. Zoals twee jaar voordien maakte hij van de gelegenheid gebruik om de heerlijkheid van zijn stad nog eens in de verf te zetten.

An De Moor hield n.a.v. de 11-daagse Vlaanderen Feest de gelegenheidstoespraak. Opvallend daarin waren de drie oproepen aan de Vlaamse overheden: promotie voeren voor het Nederlandstalige lied op de VRT en actie voeren tegen de boycot van de Nederlandstalige liederen op de RTBF, de verdere verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs tegengaan en de taalregeling daarover doen respecteren en opnieuw de Vlaamse publieksdiplomatie bevorderen.

Het keurig muzikaal intermezzo werd gebracht door Ewoud van Eetvelde met jazzgitaar en Benjamin Hermans op klarinet.

De laudatio werd traditiegetrouw uitgesproken door prof. dr. Matthias Storme, die de vele verdiensten van de gelauwerde voor de Vlaamse zaak overduidelijk in het licht stelde. In het wederwoord van prof. Maddens zei die ironisch dat het een vaste stelregel is bij dergelijke gelegenheden dat die verdiensten van de prijsdrager overdreven worden.

Het slotwoord werd uitgesproken door Caroline Verdoodt, schepen in Aalst, die de strevingen en de betekenis van de Vlaamse beweging nog eens duidelijk verwoordde.

De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met het Gebed voor het vaderland en met de Vlaamse Leeuw.

Eens te meer bleek hier de verfijning van een dergelijk feestelijk en uitgesproken Vlaams gebeuren.

Burgemeester Christoph D'Haese An De Moor
Matthias Storme Bart Maddens
Lang applaus voor prof. Maddens Schepen van Aalst Caroline Verdoodt

Persverslagen:
- Regio Dender
- Het Laatste Nieuws
Een Gulden Spoor voor Will Tura


De plechtige opening van de elfdaagse Vlaanderen Feest! greep plaats op 29 juni 2019 in de Pacificatiezaal van het Stadhuis in Gent. Tijdens een academische zitting kreeg zanger Will Tura een Gulden Spoor uitgereikt door de Vereniging Vlaanderen-Europa omwille van zijn muzikale verdienste voor Vlaanderen gedurende zovele jaren.

De jonge burgemeester Matthias Declercq sprak de aanwezigen in de Pacificatiezaal toe. Daarbij beklemtoonde hij aan de hand van een citaat de diepere betekenis van muziek voor ieder van ons. An De Moor, voorzitter van de Vereniging Vlaanderen-Europa en van Vlaanderen Feest! hield een prachtige laudatio voor Will Tura. Zij somde al zijn talrijke verdiensten op en deed alsof iedereen die al kende. Zij gaf ook enkele persoonlijke trekken weer en wat uit de levenswijze van de gelauwerde Will Tura. Een uitschietertje was wel haar scherpe aanklacht van de Franstalige Belgische RTBF, die smalend en met misprijzen neerkijkt op de Nederlandstalige muziek- en liedkunst en ze onterecht achterwege laat. Will Tura was blij met de onderscheiding en dankte kort voor de hem toegemeten eer. De plechtigheid werd opgeluisterd met een vijftal korte stukken viool- en pianomuziek door het duo Flandes. De slottoespraak kwam van Jurgen De Pillecijn, wiens oudoom Filip De Pillecijn de ons bekende Vlaamse schrijver was. Jurgen De Pillecijn is componist en muziekpedagoog. Hij schetste in zijn toespraak het begin en de hoogtepunten van de geschiedenis van de Vlaamse muziek door de eeuwen heen. Die kregen vaak niet alleen te lande, maar ook in het buitenland hoge waardering.

Het was een hoogstaande bijzonder verfijnde heel erg gewaardeerde Vlaamse plechtigheid in een prachtige entourage in het Gentse stadhuis. Proficiat aan de organisatoren.

De Vereniging Vlaamse Academici sluit zich aan bij die waardering en wil uiteraard van harte participeren aan de viering van de Vlaamse feestdag voor en tijdens 11 juli 2019.

Foto’s die de uitreiking van de Gulden Spoor aan Will Tura illustreren

Het podium van Vlaanderen Feest!
in de Pacificatiezaal Stadhuis Gent
De jonge Gentse burgemeester Matthias De Clerck voerde als eerste het woord
An De Moor spreekt de laudatio uit
voor Will Tura
Will Tura krijgt de Gulden Spoor
Will Tura dankt Jurgen De Pillecijn met de slottoespraak


Feestlied "Vlaanderen m'n land"

Voor de Vlaamse Feestdag op 11 juli hebben de jongeren van de populaire Ketnetserie #Like Me op vraag van Radio 2 en Vlaanderen Feest  een Feestlied gemaakt. Het werd een eigentijdse bewerking van "Vlaanderen m'n land" van Will Tura. Een klassieker uit 1977.

VIDEO: #Like Me zingt

"Vlaanderen m'n land"


2'41"

De Ketnet-reeks brengt op die manier jong en oud samen, een ideale formule om te vertalen naar de Vlaamse feestdag.

De Vlaamse prijzen voor

Will Tura, Niels Destadsbader, Bart Maddens en Vic Swerts
Gulden Sporen en Orde Vlaamse Leeuw ter gelegenheid van 11 juli

Zie Doorbraak 27 juni 2019

 Mia Doornaert, Vlaamse academica van het jaar 2019


Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerde de Vereniging Vlaamse Academici (VVA) in Oostende haar jaarlijkse algemene ledendag. Alle afdelingen van Vlaanderen en Brussel komen samen voor een academische zitting, een gezamenlijke lunch en een cultureel programma in de stad in de namiddag.

Het hoogtepunt was in de voormiddag de academische zitting met een paar presentaties rond een weloverwogen gekozen thema en een prijsuitreiking van de VVA-prijs aan een verdienstelijke academicus of academica. De eerste voordracht rond het thema energie kwam van ir. Paul Gerard met als titel “Windenergie op zee en implicaties voor de haven van Oostende”. De hoogleraar fysica Jef Ongena had het over “De energietransitie, een fluitje van een cent?” (1) De eerste legde uit hoe windmolens worden geïnstalleerd op zee en welke rol de haven van Oostende nu en in de nabije toekomst in dat verband toebedeeld wordt. Prof. dr. J. Ongena toonde aan dat de transitie naar nieuwe energie en de energieproblematiek voor de toekomst niet zo eenvoudig ligt en op heel lange termijn overzien moet worden. De drie methoden om energie op te wekken zullen voor de toekomst blijvend nodig zijn om in de wereldwijde energiebehoeften te voorzien. Het zal nog een tijd duren vooraleer de hernieuwbare energie van wind, zon en waterkracht volledig benut kan worden. De energie gewonnen met fossiele brandstof olie, kolen en gas moet verminderen maar zal nog heel lang nodig blijven. De energie verkregen door kernsplijting evenzeer. Vooral China maar ook veel andere landen bouwen nieuwe kerncentrales. (2) Beide toespraken werden toegelicht en geïllustreerd met de projecties van knappe luchtfoto’s, grafieken en tabellen en werden fel toegejuicht door de talrijk aanwezige Vlaamse academici.

ir. Paul Gerard Prof. dr. Jef Ongena


Culminatiepunt van de academische zitting werd dan de uitreiking aan mevrouw barones Mia Doornaert van de prijs van Vlaamse academica van het jaar. VVA-voorzitter Paul Becue lichtte in zijn laudatio toe welke weetgierigheid en studie-ijver de laureate in haar vormingstijd aan de dag legde, lichtte haar carrière toe als journaliste van De Standaard gedurende 38 jaar, overliep de belangrijkste thema’s van haar pittige en vrijmoedige columns  in datzelfde blad, onderstreepte haar inzet voor een verzorgde Nederlandse standaardtaal, prees haar boekpublicaties en overtuigde daarmee ruimschoots het academisch publiek van de verdiensten om haar als laureaat uit te roepen van de VVA-prijs. In haar dankwoord uitte ze haar vreugde om de toekenning van de prijs, bevestigde ze haar wetenschappelijke belangstelling, verantwoordde uitvoerig haar houding bij haar aanstelling als voorzitter van het Letterenfonds en verklaarde haar engagement voor een correct Algemeen Nederlands.

Mia Doornaert met het beeldje van
Theo Frantzen,
daarnaast VVA-voorzitter Paul Becue
Stadsgids Dirk Beirens begeleidde de Hugo Clauswandeling in Oostende


Na de lunch waar VVA-leden van de verschillende afdelingen samen aan de tafels met elkaar in interactie gingen kregen alle deelnemers de gelegenheid om hun gekozen culturele activiteit van het namiddagprogramma te beleven. Zelf samen met een zeventiental leden trokken we onder leiding van stadsgids en neerlandicus Dirk Beirens naar de omgeving van en in het Leopoldpark van Oostende naar de plaatsen die herinnerden aan het verblijf van Hugo Claus gedurende enkele jaren in Oostende. De bevlogen stadsgids wist met zijn pittige en goed geïllustreerde uitleg de deelnemers te enthousiasmeren voor de auteur en voor de stad Oostende zelf tijdens deze bijzonder gesmaakte Hugo Clauswandeling.

En Mia Doornaert trok intussen met haar trofee, het leeuwtje op een stapel boeken’ van kunstenaar Tom Frantzen uit Tervuren nog voor een bezoekje de stad in. En de VVA-leden klonken tot slot nog gezamenlijk op de afscheidsdrink in het voormalige postgebouw van Oostende.

Ghislain Duchâteau – vicevoorzittter VVA


(1) De uitgebreide powerpointpresentatie van dr. Jozef Ongena

(2) Een tekstuele uitwerking van de presentatie van dr. Jozef Ongena
Colloquium ‘Mijn ziel erkent het oude Gent’: beluister alle lezingen

Colloquium voor Herman Balthazar

Begin 2019 gaf Herman Balthazar als voorzitter van Ons Erfdeel vzw de fakkel door aan Jan Schinkelshoek. Op 14 mei namen we afscheid van hem in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren met het colloquium ‘Mijn ziel erkent het oude Gent’. Daar namen enkele prominenten het woord. De komende weken kunt u hun lezingen lezen op de site 'de lage landen' van Ons Erfdeel, maar nu kunt u ze alvast beluisteren.

Naar de site van Ons Erfdeel vzw ‘de lage landen’

De gevierde Herman Balthazar tijdens zijn danktoespraak op het einde van het colloquium

Foto Ghislain Duchateau

Foto's van het colloquim op de Facebookpagina van Ons Erfdeel

Etienne Vermeersch (1934-2019) heeft Vlaanderen mee helpen te emanciperen

Luc Devoldere

Cultuur en nationalisme

Etienne Vermeersch

Essay gepubliceerd in Ons Erfdeel Jaargang 37 – 1994


In 1994 schreef Etienne Vermeersch een analytisch essay over nationalisme, groeps- en identiteitsvorming en de wording van naties en staten. De kernvraag is eigenlijk: hoe kunnen we vreedzaam met elkaar samenleven en in welk verband? Vermeersch beantwoordt die op bijzonder boeiende wijze, zoals in deze paragraaf:

Het geheel van de mensheid zou een ‘multiculturele samenleving’ moeten worden. Het ‘multicultureel’ aspect wijst op de noodzaak zoveel mogelijk de diversiteit van de culturen en de rijkdom van de culturele* prestaties veilig te stellen. Maar het wordt ook een gemeenschap. De realisaties op het gebied van de wetenschap en technologie zijn, voor zover ze het welzijn van de mens ten goede komen, van universele aard en ieder individu op aarde heeft het recht er in dezelfde mate deel aan te hebben. Hetzelfde geldt voor de verworvenheden die we ‘Rechten van de Mens’ noemen: ook die hebben een waarde die de afzonderlijke culturen te boven gaat. Bewaren van de diversiteit kan niet tot doel hebben ook de negatieve ontwikkelingen binnen bepaalde culturen te beschermen. Er zijn immers niet alleen bijdragen geleverd tot rijkdom, schoonheid en menselijkheid, er zijn ook denkbeelden, gebruiken en samenlevingsvormen ontstaan die we beter achter ons laten. Slavernij, kinderarbeid, onderdrukking van de vrouw, onderwerping van het individu aan de normen van het familiehoofd of een beperkte groep machthebbers: godsdiensten en ideologieën die haat prediken tegen andersdenkenden of vreemdelingen: het zijn allemaal ‘cultuuruitingen’, maar zoals weinig ecologen het zullen opnemen voor het behoud van schadelijke bacteriën en virussen, zo zijn er ook redenen om gedeelten van het culturele erfgoed definitief van de aardbodem te laten verdwijnen.

Bron: Ons Erfdeel - blogs

Het essay is opgenomen in de bestanden van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL). Lees het essay ‘Cultuur en nationalisme’ hier.
Colloquium:

'Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen'


1 december 2018 - Bergen op Zoom


EEN BETEKENISVOL EN ZINVOL COLLOQUIUM

Samenwerken loont. De VVA ging daarom in samen met de bekendste Vlaams-Nederlandse middenveldorganisaties (Orde van den Prince, Marnixring, Davidsfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds, VL@S, VVA, stichting Willem de Zwijger, stichting NOB, VVB, VOS, Pro Flandria) op de uitnodiging van het Algemeen-Nederlands Verbond en de Beweging Vlaanderen-Europa om een colloquium onder het thema Samenwerken loont te organiseren.

Locatie en thema

Datum: zaterdag 1 december 2018 van 13.30 u tot 17.30 u

Locatie:

Stadsschouwburg ‘De Maagd’ in Bergen op Zoom

Titel van het colloquium:


Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen

Na een inleidende uiteenzetting door Daan Schalck (co-CEO van North Sea Port) volgden twee debatten en een slottoespraak.

Het eerste panelgesprek heeft als thema Taal als drager van cultuur, met Jan Hautekiet als moderator en met als sprekers prof. dr. Rint Sybesma, Nozizwe Dube, prof. em. Godelieve Laureys, Maarten Vidal.


Jan Hautekiet, Rint Sybesma, Nozizwe Dube, Godelieve Laureys, Maarten Vidal
©Dirk Van Assche


De rode draad in het tweede debat is Samenwerken aan een innovatieve ruimte met Vlaams Vertegenwoordiger Axel Buyse als moderator, en onder andere Hans Mooren en Erik ter Hark als panelleden.

Axel Buysse, Diane Verstraeten, Erik ter Hark, Lia Voermans, Hans Mooren


Voor nog meer informatie met o.m. het gedetailleerde programma zie de
promotiefolder
van het colloquium.

BIJZONDER GESLAAGD COLLOQUIUM

‘Nederland en Vlaanderen spelen in de eredivisie van de grensoverschrijdende samenwerking’

5 december 2018 - in blog: Ons Erfdeel

door Dirk Van Assche

Hij besluit zijn verslag van het colloquium met deze conclusie:

‘Dat samenwerking loont, is duidelijk. Maar er zijn nog heel veel praktische problemen en hoe intenser die samenwerking wordt hoe meer knelpunten om een oplossing vragen. Het is dus zeker nuttig om daar zo nu en dan een colloquium aan te wijden.’

Lees het hele verslag

____________________

Nauwere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen


North Sea Port als inspirerend voorbeeld

in het ts. Neerlandia van ANV – 04 Jg. 122 blz. 12-13

Auteur: Paul van Velthoven

Bergen op Zoom, grensstad tussen de zuidelijke en noordelijke Nederlanden, en om zijn ooit onneembaar geachte vesting in de 18e eeuw voorzien van de erenaam La Pucelle (De Maagd), was als plek uitgekozen waar op zaterdag 1 december 2018 ruim honderd Vlamingen en Nederlanders bij elkaar kwamen om hun gezamenlijke slagkracht te onderzoeken. In de tot sjiek theater omgetoverde Waterstaatkerk De Maagd werd daar onder het motto Samenwerken loont op initiatief van het ANV en de Beweging Vlaanderen-Europa een symposium gehouden dat de mogelijkheden daartoe tussen Vlaanderen en Nederland onderzocht.


Lees het hele artikel

_______________________

Bekijk de foto's van An De Moor, die de stuurgroep voorzat bij de organisatie en die ook voorzitter was op het colloquium zelf. Ze staan op de VVA-Facebookpagina
op datum 3 december 2018 16:05.


 

50 JAAR NA LEUVEN VLAAMS, LEUVEN ENGELS?

KVHV Colloquium 6-10-2018

Klik op de poster

m.m.v. VVA en ANV

50 jaar na Leuven Vlaams, waar de Leuvense universiteit eindelijk volledig Nederlandstalig werd, merken we een sterke toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Deze verengelsing blijft natuurlijk niet beperkt tot Leuven of Vlaanderen. Zeker in Nederland is die in het hoger onderwijs al heel ver gevorderd.
In Vlaanderen staat er een wettelijke rem op een ongebreidelde verengelsing. Door de Vlaamse regelgeving op de onderwijstaal in het hoger onderwijs zijn hier beperkingen. De besturen van de universiteiten willen echter af van die beperkingen of ze beduidend afzwakken, omdat ze volgens hen de internationalisering bemoeilijken. Op de achtergrond speelt hier natuurlijk de financiering mee: hoe meer studenten, hoe meer geld. Het maakt momenteel voor de financiering niet uit in welke taal in het hoger onderwijs gehanteerd wordt.

Nu zijn er volgens ons (KVHV) gegronde pedagogische, sociale en culturele redenen om het hoger onderwijs grotendeels in het Nederlands te laten verlopen.

Op zaterdag 6 oktober 2018 werd deze thematiek verder uitgediept in een colloquium dat georganiseerd werd samen met ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) en VVA (Vereniging  Vlaamse Academici).

Plaats: College de Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven.

Programma:

Overzicht van de huidige onderwijsregelgeving en financiering
Taalgebruik: een zaak voor de decreetgever?
(prof. Kurt Willems, KULeuven)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Nederland
Nederlands in het hoger onderwijs - en geen globish
(dr. Ad Verbrugge, Vrije Universiteit Amsterdam)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen, met aandacht voor de sociale component
Van emancipatie naar rendementsdenken. De taal van het hoger onderwijs in Vlaanderen (prof. Antoon Vrints, UGent)

Concrete voorstellen rond het taalgebruik in het hoger onderwijs
Aanbevelingen (An de Moor, Odisee – KU Leuven) Powerpoint

Aansluitend panelgesprek met:

  • Antoon Vrints (UGent)
  • An De Moor (Odisee - KU Leuven)
  • Jan Hautekiet (VRT)

    Moderator: Guy Tegenbos (De Standaard)
An De Moor, Antoon Vints, Guy Tegenbos, Jan Hautekiet

Het colloquium haalde een bijzonder hoog academisch niveau met vier uitstekende sprekers en een betrokken publiek bij de interactie met de panelleden.

De inrichters van het colloquium hebben aan de deelnemers een programmabrochure ter beschikking gesteld met een ruime tekst voor elk van de vier presentaties van de genodigde sprekers. Omwille van het uitstekend gehalte van de teksten, zal de VVA ze publiceren in de volgende editie van haar e-zine.

 


 

UITREIKING IN BRUSSEL AAN AN DE MOOR
VAN DE LOFPRIJS DER NEDERLANDSE TAAL 2017 –
5 OKTOBER 2018


De Stichting Nederlands en verschillende sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties nodigden ons uit deel te nemen aan de feestelijke uitreiking van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw An De Moor.

Na de uitreiking werd een broodlunch aangeboden en volgde

Het Debat

over herstel van het Nederlands als voertaal in het Universitair Onderwijs en Onderzoek

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement had de Spiegelzaal en aanpalende gaanderij ruimhartig ter beschikking gesteld voor de prijsuitreiking en de academische zitting.

Datum en uur: vrijdag 5 oktober 2018, van 11 tot 17.30  uur.


Inleiding tot het programma

De verkiezing van een persoon of organisatie die zich in het voorgaande kalenderjaar bijzonder heeft ingespannen voor het behoud of de bevordering van het Nederlands, is een jaarlijks hoogtepunt in het programma van de Stichting Nederlands.

An De Moor, winnares van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017

An De Moor kreeg een spelbord aangeboden, waarin ironisch het gebruik van Engelse woorden wordt gehekeld.

De feestelijke uitreiking werd ook dit jaar gevolgd door een academische zitting, over een belangrijk thema dat de laureaat bijzonder ter harte gaat. Mevrouw De Moor is taalcoördinator van de Hogeschool Odisee en de KU Leuven. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is zij initiator van talloze ondernemingen die de bevordering van de Nederlandse taal beogen. Zij is lid van adviescolleges en werkgroepen op het snijvlak van taal, cultuur en onderwijs. De redenen waarom mevrouw De Moor de prijs in ontvangst mag nemen werden tijdens de zitting genoemd en toegelicht. Die laudatio werd uitgesproken door Maarten Vidal, Secretaris van de Raad voor Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie.

An De Moor kreeg ook een bloemenruiker aangeboden samen met haar laudator Maarten Vidal. Hoogleraar Els Ruijsendaal, Nederlands lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA, kijkt lachend toe.

De laudatio voor An De Moor van Maarten Vidal

Powerpoint van An De Moor met haar dankwoord en haar opiniëring over het taalgebruik in het hoger onderwijs.


‘WERKEN AAN TAALVAARDIGHEID LEIDT TOT BETERE KANSEN’ AN DE MOOR


Een gesprek met de laureate van de LOF-prijs 2017.

7 oktober 2018 Joris Sterckx

Talenbeleidcoördinator van de KU Leuven en de Odisee Hogeschool An De Moor nam vrijdag 5 oktober 2018 in het Brussels Parlement de LOF-prijs 2017 in ontvangst. De Stichting Nederlands reikt de LOF-prijs elk jaar uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inspant voor het behoud en de bevordering van het Nederlands. Een definitie die zeker opgaat voor An De Moor, dezer dagen een veelgevraagde gastspreker op colloquia, lezingen en dus ook prijsuitreikingen. Ondanks haar drukke agenda vond ze deze week een uurtje tijd voor een gesprek met Doorbraak. An De Moor ontvangt de journalist op de Brusselse campus van de KU Leuven.

Lees het vraaggesprek - met de visie van An De Moor over de taalsituatie in het onderwijs.

***


Behalve de Lofprijs, wordt elk jaar de Sofprijs toegekend, die eufemistisch als aanmoedigingsprijs geduid wordt. Deze prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt omdat de winnaars die niet in ontvangst willen nemen of andere smoezen verzinnen. De Sofprijs 2017 werd toegekend aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, omdat die Leiden University Library ging heten. Volkomen onnodig en onwettig Engels, en bovendien heel onhandig als die naam wordt afgekort. Overigens is dit geen proefstuk: verschillende universiteiten zijn Leiden voorgegaan. Het verwerven en verspreiden van kennis wordt een exclusief voorrecht voor Engelstaligen!

De academische zitting, HET DEBAT, ging over de overgang van het huidige in essentie Engelstalige universitaire regiem, naar een hersteld Nederlandstalig regiem. Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd, dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al voorbijgestreefd. Deze instellingen aan de top van de onderwijspiramide zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen nog een lichte achterstand heeft op Nederland.

De keus voor het Engels als voertaal voor de universiteiten is in feite al twee decennia geleden gemaakt. De bestuurders van die instellingen en een deel van de politici zien sindsdien uitsluitend heil in de verdere veralgemening en vervolmaking van het gebruik van Engels.

Volledig herstel van het Nederlands als voertaal van de universiteiten is een logische voorwaarde voor de harmonieuze en kwaliteitsvolle ontplooiing van de Nederlandstalige landen in Europa. Die logica werd al gevolgd door deze landen sinds de dagen van Simon Stevin, toen in Europa de nieuwe tijd aanbrak. Nog in het laatste kwart van de 20e eeuw bevestigden de wetgevers in Nederland en in Vlaanderen dit gegeven in de wet!

Op de weg naar het gewenste herstel van het Nederlands zijn echter grote obstakels geplaatst. Die opruimen of overwinnen, daarover gaat HET DEBAT.

De Stichting Nederlands stelde in het vooruitzicht dat de teksten van de presentaties in geschreven versie worden uitgewerkt en ter beschikking worden gesteld.

Hier alvast de powerpoint van An De Moor als laatste van vier inleidingen tot het debat:

TAALMODELLEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED

 WILLY KUIJPERS, VOORVECHTER VAN DE VLAAMSE ONTVOOGDING

‘Zelfbeschikking is een recht voor elk volk’


Willy Kuijpers is een icoon van de Vlaamse Beweging en de Volksunie. Getekend door een wereldoorlog en een samenleving waarin taal een klassenverschil inhield, groeide hij uit tot een onvermoeibare voorvechter van de Vlaamse ontvoogding. ‘Alles in de Vlaamse Beweging had een sociaal aspect.’

‘Ge kunt u dat niet indenken’.  Willy Kuijjpers zal die woorden dikwijls uitspreken tijdens ons gesprek. 83 is hij intussen, maar aan scherpte heeft hij nog niks ingeboet. ‘Onlangs ging ik spreken bij N-VA Haacht. Ik zei: Lees allemaal het boek van De Wever (Over identiteit, red.), daar hebt ge mijn spreekbeurt. Dat boek is de bijbel, hé.’


Tais-toi, sale flamin

De kiemen van de Vlaams-nationalist Kuijpers worden gezaaid op school in Leuven. ‘De gefortuneerden volgden les in het Frans, wij in het Nederlands. De Franstaligen waren een klasse beter. Tais-toi, sale flamin, riep de Franstalige toezichthouder tegen ons. Wij begrepen niet wat dat betekende. Maar we zouden het gauw genoeg leren.’ Het verzet tegen die sociale discriminatie bleef niet uit. ‘We maakten braaf ons huiswerk, woordekes in het Frans. Maar links bovenaan ons blad stond er AVV-VVK.’

En dan die andere les: de Tweede Wereldoorlog. ‘Veel vrienden zaten gevangen of waren aangehouden. Een bevriende professor moest met andere zogenaamde ‘zwarten’ met de armen omhoog heel Leuven doorlopen. Wij begrepen dat niet. Waren dat misdadigers? Wie loopt daarnaast met een geweer? We hadden uitleg nodig. Die hebben ze ons thuis gegeven.’


Armoede

‘Aan de ene kant had je de Franstalige Leuvenaars. Aan de andere kant waren de kinderen opgedeeld in weerstanders en zwetten. Dat heeft me nooit losgelaten: het onrechtvaardige van de oorlog, maar ook het onrechtvaardige van de maatschappij.’

De uitleg krijgt Kuijpers van zijn vader Jan. ‘Kort voor zijn dood zei hij me: De Vlaamse Beweging is meer dan een taalbeweging. Dat is een emancipatiebeweging. Kijk maar rondom u. En inderdaad, wij zagen de armoede in Vlaanderen.’


Uitgejouwd door Vlamingen

In de politiek zorgden Kuijpers en de Volksunie voor een ware paradigmashift. ‘Er waren wel Vlaamsgezinde mensen. Maar het vaderland, België, kwam altijd op de eerste plaats. Men stelde zich niet de vraag of België moest blijven bestaan. Wij hebben de scheidingslijn getrokken.’

Aanvankelijk werden de Vlaamsgezinden uitgejouwd wanneer ze actievoerden voor federalisme of zelfbestuur. Ook door Vlamingen. ‘Je kan je niet indenken hoe het begrip federalisme gehaat werd in die tijd. Waar gaat ge geraken met uw Vloms? Waar gade komen met alleen Vlonderen?’

Maar de devolutie van het unitaire België liet zich niet tegenhouden. ‘Eigenlijk is het begin van onze onafhankelijkheid geweest: de vastlegging van de taalgrens en alles daarrond. En uiteraard dat men voorzichtig gevraagd heeft aan de Franstaligen: vertrek uit Leuven. Dat zijn breekpunten geweest.’ Vanaf dan heeft Vlaanderen een wettelijk vastgelegd grondgebied. ‘Voor ons is dat maar erg laat vastgelegd. Vandaar onze grote liefde voor de Vlaamse Beweging. Dat is een democratische, emancipatorische beweging naar zelfbeschikking. En zelfbeschikking is een recht voor ieder volk.’


Het begin van het einde

De Franstaligen kregen schok na schok te verwerken. ‘Wij kregen een cultuurraad als eindpunt van de Vlaamse emancipatie. Dan was men verwonderd toen wij met de Volksunie in de eerste vergadering van die cultuurraad de Vlaamse Leeuw aanhieven. Aan Franstalige kant vond men dat schandalig. Men begreep dat niet. Wij zeiden: Dit is een begin.’

Toch kon ook Willy Kuijpers niet voorspellen hoe ver dat begin zou leiden. ‘Als je ziet dat De Wever vanuit de coulissen bepaalt wat er gebeurt, dat hadden wij nooit durven dromen. Gelukkig hebben we nu een aantal mensen die goed nadenken en uitleggen wat de reden was en is. Dat is misschien het wonder van de Vlaamse Beweging.

In Leo, Magazine van de N-VA nr. 1 – 2020
Friesland

“Niet in mijn dorpen en mijn elf steden,
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden,
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal:
het instrument waardoor ik ademhaal”

Ed Hoornik

door An De Moor aangehaald op de omslagfoto van haar Facebookpagina

Zie ook haar laatste tijdlijnfoto’s over de uitreiking.ONDERZOEKSRAPPORT STAAT VAN HET NEDERLANDS

Taalunie, Meertens Instituut, UGent

Vandaag 8 mei 2017 is het Rapport: Staat van het Nederlands gepubliceerd.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat de bevindingen van het rapport van bijzonder grote betekenis zijn voor onze perceptie van het Nederlands in zijn huidige status.

Daarom ben ik zo vrij u in kennis te stellen van wat deze publicatie oplevert.

U vindt de informatie daarover ook via deze URL.

1. Het rapport zelf. U kunt het downloaden via de website van het Meertens Instituut. Hier geef ik de directe koppeling ernaartoe.

2. Al enkele uren voorafgaand aan het rapport publiceert het Nederlandse blad Trouw een artikel over het rapport. Hier geef ik u de directe koppeling ernaartoe.

3. De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht – Nieuwsbericht van de Taalunie 8-5-2017

4. Uit het rapport kopieer ik het besluit met de belangrijkste bevindingen en implicaties in een word-document.
U vindt dit document via deze URL. Daarin zit een koppeling naar het
word-document.

Ik kopieer nog even de laatste alinea van dit besluit:
“Met haar notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs (2016) gaf de Taalunie een eerste aanzet tot het ‘beschermen’ van de status van het Nederlands in deze subdomeinen. Onze bevindingen suggereren dat er in het hoger onderwijs en de wetenschap een tendens is om het Engels te kiezen, ook waar het gaat om de Nederlandse taal en letteren. Enige maatschappelijke reflectie hierover kan geen kwaad.”

Het is aan ons, liefhebbers van onze taal, deze maatschappelijke reflectie tot stand te brengen, te stimuleren.

Ghislain Duchâteau,
Vicevoorzitter VVA

HET NEDERLANDS IS SPRINGLEVEND, MAAR …

Eerste reactie van de Taalunie op de Staat van het Nederlands*

De Taalunie concludeert uit het onderzoeksrapport dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met name de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap verdient aandacht.

De eerste reactie van de Taalunie op de belangrijkste conclusies op een rij:

vijf (5) beleidsadviezen


•  Als het onderwijs jongeren goed wil blijven voorbereiden op de arbeidsmarkt, dan moet dat in de eerste plaats in het Nederlands blijven gebeuren, want ook de arbeidsmarkt zelf is in de eerste plaats Nederlandstalig.
•   Dit geldt ook voor de masteropleidingen en technische universiteiten, die met name in Nederland overschakelen op Engels. De Taalunie blijft daarom pleiten voor een weldoordacht talenbeleid in het hoger onderwijs waarin Nederlands naast Engels en andere talen een significante positie blijft behouden.
•   Voor informatievoorziening online heeft Engels een stevige positie naast Nederlands verworven, maar Nederlands wordt hierdoor niet bedreigd. Wel kan worden ingezet op een steviger verankering van Nederlands online, bijvoorbeeld door bestaande Wikipedia-artikelen te verrijken met nieuwe data en materialen, zodat ze lezers vollediger informeren en er minder nood is aan ook Engels. In april dit jaar heeft de Taalunie hierover een werkbijeenkomst georganiseerd.
•   Het is geen probleem dat Engels voor muziek de voorkeur geniet, zolang ook Nederlands aan bod blijft komen. Nederlandstalige muziek heeft een schare trouwe fans die blijvend moet worden bediend. Dan kan onder meer door te stimuleren dat Nederlandstalige muziek uit een bepaald deel van het taalgebied ook in andere delen een publiek weet te vinden. Met de Lage Landenlijst tijdens de Week van het Nederlands 2016 heeft de Taalunie hiertoe alvast een aanzet gegeven.
•   Voor een internationaal georiënteerd domein als de wetenschap is Engels noodzakelijk, maar dat mag niet geheel ten koste gaan van Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt. Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen

Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen.

Bron: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport met reactie van de Taalunie in het publieksrapport.

De Staat van het Nederlands - alle Actuele informatie - op de pagina
Taalinformatie
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de TaalcanonTAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Uitstekend die beklemtoning van de taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")
‘EEN CULTUURGEMEENSCHAP HEEFT één CULTUURTAAL NODIG’ - LUC DEVOLDERE (5 maart 2017)

Luc Devoldere n.a.v. 60 jaar 'Ons Erfdeel'


‘Die agenda is grotendeels uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Beweging – die zich ook moet heruitvinden – geen nieuwe agenda zou kunnen ontwikkelen. We hebben nu wel culturele autonomie, maar de taalemancipatie en cultuuremancipatie is altijd work in progress. Het hele elan van de jaren 60-70 van taalemancipatie stokt vanaf  ongeveer 1980. Tot dan was er consensus bij alle elites in Vlaanderen over de marsrichting richting Standaardnederlands, aansluitend bij de norm in Nederland.’

‘De politieke, culturele en economische elite had dezelfde consensus over de marsrichting. In de jaren 80 stokt dat, dat merk je overigens in de ons omringende taalgebieden: taalinformalisering neemt overal toe. Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. Als hoofdredacteur, als essayist en als individu heb ik die lijn nooit losgelaten. Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan. Op welke manier spelen wij daar een veranderende maar nog altijd een blijvende rol in? Door publicaties af te leveren die op niveau staan, door te pleiten voor die standaardtaal en in dezelfde adem voor meertaligheid.

Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden.’

Luc Devoldere

in Doorbraak

Luc Devoldere is een van de sprekers tijdens de Academische zitting op de Algemene Ledendag van de VVA in Brussel op zaterdag 28 maart 2020.
Zie de pagina Algemene Ledendag.

 


 

JONATHAN HOLSLAG* IN EEN UITDIEPEND VIDEO-INTERVIEW (28’33”)'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

‘De essentie is humanitas, de mensen vormen’ J.H.

'Je moet geen politicoloog zijn om te weten dat HelloFresh misdadig is'

'Zwijgen is geen optie' sprak met Knack-columnist en politicoloog Jonathan Holslag over zijn jeugd, engagement, grote en kleine kapitalisten en de schijnoplossingen van populisten.

Neem je tijd: het interview is die tijdsbesteding waard!

Video-interview

*Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB[3] en is als politicoloog verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans.[4] Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde.[5] Hij is gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Holslag riep met steun van de Koning Boudewijnstichting de Vrijdaggroep in het leven. Dit is een denktank van jonge Belgische talenten die zich voor de verbetering van de samenleving willen inzetten.
Holslag staat aan het hoofd van het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS). Zijn onderzoeksgebied behelst China's economische, politieke en militaire ontwikkelingen, de geopolitieke context binnen het Aziatisch continent, de relaties van China met Afrika en het partnership met Europa. (Wikipedia)


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

Ze beklemtoont de betekenis van taal. In die Startnotitie verklaart de Taalunie wat ze doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.De Taalunie organiseerde in 2018 een vierde Week van het Nederlands6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORD


Hans Bennis, algemeen secretaris Taalunie, leidt de Week in.
Dat doet hij in het Voorwoord van de TAALKRANT, die ter gelegenheid van deze week verschijnt.

Week van het Nederlands

Het wordt al een mooie traditie: elk jaar brengen we met z'n allen in oktober een week lang een ode aan het Nederlands. Van 6 tot en met 13 oktober zetten we in de Week van het Nederlands onze taal in de schijnwerpers. Van workshops tot wedstrijden, van aanbiedingen tot literaire avonden: overal kun je aan meedoen.

Natuurlijk vinden wij het Nederlands een prachtige taal, maar geldt dat voor iedereen? Om die vraag te beantwoorden, zijn we er eens met andere ogen naar gaan kijken. Wat vinden Engelstaligen grappig aan onze taal? Waar struikelen mensen over die Nederlands proberen te leren? En kunnen ze in de praktijk wel terecht met het Nederlands dat ze denken te beheersen?

Of je nu Nederlands hebt geleerd vanaf je geboorte of pas later in je leven: hopelijk biedt de TAALKRANT een verrassende reis door de bijzonderste uithoeken van het Nederlands.

Klik door voor een ijnkijk in het programma van de Week van het Nederlands 2018:

https://weekvanhetnederlands.org/

 De Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week in 2016 en een derde
in 2017 en een vierde Week van het Nederlands van 6 t/m 13 oktober 2018


Het VVA nam in het jaar 2016 deel met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De derde Week van het Nederlands 2017 vond plaats van
7 tot en met 14 oktober 2017.
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze site


 
Thuispagina | Omhoog