Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

Handleiding

voor de VVA-Facebookpagina


 
 


Welkom op de thuispagina van de VVA


'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'

Hilde Crevits - 6 maart 2017


VLAANDEREN FEEST!

ter gelegenheid van 11 juli

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in zicht. De 11-daagse Vlaanderen Feest! brengt ook dit jaar weer een 'feestival' vol geanimeerd gemeenschapsleven als aanloop naar de Vlaamse feestdag en uiteraard op 11 juli zelf. Daarvoor staan ettelijke honderden initiatieven op stapel. Zie de website Vlaanderen Feest.

Gulden Spoor voor Economische Uitstraling

11 juli betekent al bijna 15 jaar de uitreiking van een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling in Antwerpen, dit jaar aan Vic baron Swerts, CEO van de NV Soudal.


Gastspreker was Mia barones Doornaert

Mia Doornaerts toespraak op 11 juli 2019 in Antwerpen

Opmerkelijke toespraak over identiteit, taal en Vlaming-zijn

Toespraak van Mia Doornaert Voorzitter Vlaams Fonds voor de Letteren Op de 11 juli 2019 feestzitting in Antwerpen, Georganiseerd door het bestuur van Vlaanderen Feest!, de Beweging Vlaanderen-Europa vzw en het stadsbestuur van Antwerpen

Lees haar toespraak

Persverslagen:
- Floor Forum

- Profiel
- Made in Kempen

De Orde van de Vlaamse Leeuw 2019 voor prof. Bart Maddens

Prof. dr. Bart Maddens, politicoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven en publicist van Vlaamse opiniestukken viel de eer te beurt in 2019 de Orde van de Vlaamse Leeuw in ontvangst te mogen nemen. Dat gebeurde op 5 juli 2019 in het fraaie Stadhuis van Aalst.
De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt sinds 1971 jaarlijks toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap. Ook voor prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen naast acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Prof. Maddens is de 21ste laureaat van deze prijs. Een aantal voorgangers van hem zaten in de zaal op de eerste rij.


Voor een goed gevulde zaal belangstellenden opende Aalsters burgemeester Christoph D’Haese de academische zitting. Zoals twee jaar voordien maakte hij van de gelegenheid gebruik om de heerlijkheid van zijn stad nog eens in de verf te zetten.

An De Moor hield n.a.v. de 11-daagse Vlaanderen Feest de gelegenheidstoespraak. Opvallend daarin waren de drie oproepen aan de Vlaamse overheden: promotie voeren voor het Nederlandstalige lied op de VRT en actie voeren tegen de boycot van de Nederlandstalige liederen op de RTBF, de verdere verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs tegengaan en de taalregeling daarover doen respecteren en opnieuw de Vlaamse publieksdiplomatie bevorderen.

Het keurig muzikaal intermezzo werd gebracht door Ewoud van Eetvelde met jazzgitaar en Benjamin Hermans op klarinet.

De laudatio werd traditiegetrouw uitgesproken door prof. dr. Matthias Storme, die de vele verdiensten van de gelauwerde voor de Vlaamse zaak overduidelijk in het licht stelde. In het wederwoord van prof. Maddens zei die ironisch dat het een vaste stelregel is bij dergelijke gelegenheden dat die verdiensten van de prijsdrager overdreven worden.

Het slotwoord werd uitgesproken door Caroline Verdoodt, schepen in Aalst, die de strevingen en de betekenis van de Vlaamse beweging nog eens duidelijk verwoordde.

De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met het Gebed voor het vaderland en met de Vlaamse Leeuw.

Eens te meer bleek hier de verfijning van een dergelijk feestelijk en uitgesproken Vlaams gebeuren.

Burgemeester Christoph D'Haese An De Moor
Matthias Storme Bart Maddens
Lang applaus voor prof. Maddens Schepen van Aalst Caroline Verdoodt

Persverslagen:
- Regio Dender
- Het Laatste Nieuws

Een Gulden Spoor voor Will Tura


De plechtige opening van de elfdaagse Vlaanderen Feest! greep plaats op 29 juni 2019 in de Pacificatiezaal van het Stadhuis in Gent. Tijdens een academische zitting kreeg zanger Will Tura een Gulden Spoor uitgereikt door de Vereniging Vlaanderen-Europa omwille van zijn muzikale verdienste voor Vlaanderen gedurende zovele jaren.

De jonge burgemeester Matthias Declercq sprak de aanwezigen in de Pacificatiezaal toe. Daarbij beklemtoonde hij aan de hand van een citaat de diepere betekenis van muziek voor ieder van ons. An De Moor, voorzitter van de Vereniging Vlaanderen-Europa en van Vlaanderen Feest! hield een prachtige laudatio voor Will Tura. Zij somde al zijn talrijke verdiensten op en deed alsof iedereen die al kende. Zij gaf ook enkele persoonlijke trekken weer en wat uit de levenswijze van de gelauwerde Will Tura. Een uitschietertje was wel haar scherpe aanklacht van de Franstalige Belgische RTBF, die smalend en met misprijzen neerkijkt op de Nederlandstalige muziek- en liedkunst en ze onterecht achterwege laat. Will Tura was blij met de onderscheiding en dankte kort voor de hem toegemeten eer. De plechtigheid werd opgeluisterd met een vijftal korte stukken viool- en pianomuziek door het duo Flandes. De slottoespraak kwam van Jurgen De Pillecijn, wiens oudoom Filip De Pillecijn de ons bekende Vlaamse schrijver was. Jurgen De Pillecijn is componist en muziekpedagoog. Hij schetste in zijn toespraak het begin en de hoogtepunten van de geschiedenis van de Vlaamse muziek door de eeuwen heen. Die kregen vaak niet alleen te lande, maar ook in het buitenland hoge waardering.

Het was een hoogstaande bijzonder verfijnde heel erg gewaardeerde Vlaamse plechtigheid in een prachtige entourage in het Gentse stadhuis. Proficiat aan de organisatoren.

De Vereniging Vlaamse Academici sluit zich aan bij die waardering en wil uiteraard van harte participeren aan de viering van de Vlaamse feestdag voor en tijdens 11 juli 2019.

Foto’s die de uitreiking van de Gulden Spoor aan Will Tura illustreren

Het podium van Vlaanderen Feest!
in de Pacificatiezaal Stadhuis Gent
De jonge Gentse burgemeester Matthias De Clerck voerde als eerste het woord
An De Moor spreekt de laudatio uit
voor Will Tura
Will Tura krijgt de Gulden Spoor
Will Tura dankt Jurgen De Pillecijn met de slottoespraak


Feestlied "Vlaanderen m'n land"

Voor de Vlaamse Feestdag op 11 juli hebben de jongeren van de populaire Ketnetserie #Like Me op vraag van Radio 2 en Vlaanderen Feest  een Feestlied gemaakt. Het werd een eigentijdse bewerking van "Vlaanderen m'n land" van Will Tura. Een klassieker uit 1977.

VIDEO: #Like Me zingt

"Vlaanderen m'n land"


2'41"

De Ketnet-reeks brengt op die manier jong en oud samen, een ideale formule om te vertalen naar de Vlaamse feestdag.

De Vlaamse prijzen voor

Will Tura, Niels Destadsbader, Bart Maddens en Vic Swerts
Gulden Sporen en Orde Vlaamse Leeuw ter gelegenheid van 11 juli

Zie Doorbraak 27 juni 2019

 


Mia Doornaert, Vlaamse academica van het jaar 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerde de Vereniging Vlaamse Academici (VVA) in Oostende haar jaarlijkse algemene ledendag. Alle afdelingen van Vlaanderen en Brussel komen samen voor een academische zitting, een gezamenlijke lunch en een cultureel programma in de stad in de namiddag.

Het hoogtepunt was in de voormiddag de academische zitting met een paar presentaties rond een weloverwogen gekozen thema en een prijsuitreiking van de VVA-prijs aan een verdienstelijke academicus of academica. De eerste voordracht rond het thema energie kwam van ir. Paul Gerard met als titel “Windenergie op zee en implicaties voor de haven van Oostende”. De hoogleraar fysica Jef Ongena had het over “De energietransitie, een fluitje van een cent?” (1) De eerste legde uit hoe windmolens worden geïnstalleerd op zee en welke rol de haven van Oostende nu en in de nabije toekomst in dat verband toebedeeld wordt. Prof. dr. J. Ongena toonde aan dat de transitie naar nieuwe energie en de energieproblematiek voor de toekomst niet zo eenvoudig ligt en op heel lange termijn overzien moet worden. De drie methoden om energie op te wekken zullen voor de toekomst blijvend nodig zijn om in de wereldwijde energiebehoeften te voorzien. Het zal nog een tijd duren vooraleer de hernieuwbare energie van wind, zon en waterkracht volledig benut kan worden. De energie gewonnen met fossiele brandstof olie, kolen en gas moet verminderen maar zal nog heel lang nodig blijven. De energie verkregen door kernsplijting evenzeer. Vooral China maar ook veel andere landen bouwen nieuwe kerncentrales. (2) Beide toespraken werden toegelicht en geïllustreerd met de projecties van knappe luchtfoto’s, grafieken en tabellen en werden fel toegejuicht door de talrijk aanwezige Vlaamse academici.

ir. Paul Gerard Prof. dr. Jef Ongena


Culminatiepunt van de academische zitting werd dan de uitreiking aan mevrouw barones Mia Doornaert van de prijs van Vlaamse academica van het jaar. VVA-voorzitter Paul Becue lichtte in zijn laudatio toe welke weetgierigheid en studie-ijver de laureate in haar vormingstijd aan de dag legde, lichtte haar carrière toe als journaliste van De Standaard gedurende 38 jaar, overliep de belangrijkste thema’s van haar pittige en vrijmoedige columns  in datzelfde blad, onderstreepte haar inzet voor een verzorgde Nederlandse standaardtaal, prees haar boekpublicaties en overtuigde daarmee ruimschoots het academisch publiek van de verdiensten om haar als laureaat uit te roepen van de VVA-prijs. In haar dankwoord uitte ze haar vreugde om de toekenning van de prijs, bevestigde ze haar wetenschappelijke belangstelling, verantwoordde uitvoerig haar houding bij haar aanstelling als voorzitter van het Letterenfonds en verklaarde haar engagement voor een correct Algemeen Nederlands.

Mia Doornaert met het beeldje van
Theo Frantzen,
daarnaast VVA-voorzitter Paul Becue
Stadsgids Dirk Beirens begeleidde de Hugo Clauswandeling in Oostende


Na de lunch waar VVA-leden van de verschillende afdelingen samen aan de tafels met elkaar in interactie gingen kregen alle deelnemers de gelegenheid om hun gekozen culturele activiteit van het namiddagprogramma te beleven. Zelf samen met een zeventiental leden trokken we onder leiding van stadsgids en neerlandicus Dirk Beirens naar de omgeving van en in het Leopoldpark van Oostende naar de plaatsen die herinnerden aan het verblijf van Hugo Claus gedurende enkele jaren in Oostende. De bevlogen stadsgids wist met zijn pittige en goed geïllustreerde uitleg de deelnemers te enthousiasmeren voor de auteur en voor de stad Oostende zelf tijdens deze bijzonder gesmaakte Hugo Clauswandeling.

En Mia Doornaert trok intussen met haar trofee, het leeuwtje op een stapel boeken’ van kunstenaar Tom Frantzen uit Tervuren nog voor een bezoekje de stad in. En de VVA-leden klonken tot slot nog gezamenlijk op de afscheidsdrink in het voormalige postgebouw van Oostende.

Ghislain Duchâteau – vicevoorzittter VVA


(1) De uitgebreide powerpointpresentatie van dr. Jozef Ongena

(2) Een tekstuele uitwerking van de presentatie van dr. Jozef Ongena
Colloquium ‘Mijn ziel erkent het oude Gent’: beluister alle lezingen

Colloquium voor Herman Balthazar

Begin 2019 gaf Herman Balthazar als voorzitter van Ons Erfdeel vzw de fakkel door aan Jan Schinkelshoek. Op 14 mei namen we afscheid van hem in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren met het colloquium ‘Mijn ziel erkent het oude Gent’. Daar namen enkele prominenten het woord. De komende weken kunt u hun lezingen lezen op de site 'de lage landen' van Ons Erfdeel, maar nu kunt u ze alvast beluisteren.

Naar de nieuwe site van Ons Erfdeel vzw ‘de lage landen’

De gevierde Herman Balthazar tijdens zijn danktoespraak op het einde van het colloquium

Foto Ghislain Duchateau

Foto's van het colloquim op de Facebookpagina van Ons ErfdeelExpo ‘Gemaakt achter prikkeldraad’

Momenteel loopt er in het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw (ADVN) een tentoonstelling van repressie-erfgoed afkomstig uit interneringscentra van na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een kleurrijke verzameling van allerlei kunstwerken vervaardigd door verdachten en veroordeelden van collaboratie in gevangenissen en daartoe bestemde kampen. De expo toont een enorme variëteit aan erfgoed: egodocumenten, schetsen, tekeningen, schilderijen, cartoons, muurkranten, gedichten, toneelstukken, liederen, radioprogramma’s, houtsneden en allerlei snuisterijen. Deze unieke objecten gunnen ons een blik op het leven en de tijdsbesteding achter prikkeldraad. (zie ook www.advn.be)

De expo is gratis te bezoeken van maandag tot vrijdag, van 9 tot 16 u. (Gesloten tijdens weekends en op feestdagen)
Groepsbezoek inclusief een gratis rondleiding (ca. 15 personen) kan op afspraak langs publiekswerking@advn.be.


De tentoonstelling loopt tot 30 september 2019.
Etienne Vermeersch (1934-2019) heeft Vlaanderen mee helpen te emanciperen

Luc Devoldere

Cultuur en nationalisme

Etienne Vermeersch

Essay gepubliceerd in Ons Erfdeel Jaargang 37 – 1994


In 1994 schreef Etienne Vermeersch een analytisch essay over nationalisme, groeps- en identiteitsvorming en de wording van naties en staten. De kernvraag is eigenlijk: hoe kunnen we vreedzaam met elkaar samenleven en in welk verband? Vermeersch beantwoordt die op bijzonder boeiende wijze, zoals in deze paragraaf:

Het geheel van de mensheid zou een ‘multiculturele samenleving’ moeten worden. Het ‘multicultureel’ aspect wijst op de noodzaak zoveel mogelijk de diversiteit van de culturen en de rijkdom van de culturele* prestaties veilig te stellen. Maar het wordt ook een gemeenschap. De realisaties op het gebied van de wetenschap en technologie zijn, voor zover ze het welzijn van de mens ten goede komen, van universele aard en ieder individu op aarde heeft het recht er in dezelfde mate deel aan te hebben. Hetzelfde geldt voor de verworvenheden die we ‘Rechten van de Mens’ noemen: ook die hebben een waarde die de afzonderlijke culturen te boven gaat. Bewaren van de diversiteit kan niet tot doel hebben ook de negatieve ontwikkelingen binnen bepaalde culturen te beschermen. Er zijn immers niet alleen bijdragen geleverd tot rijkdom, schoonheid en menselijkheid, er zijn ook denkbeelden, gebruiken en samenlevingsvormen ontstaan die we beter achter ons laten. Slavernij, kinderarbeid, onderdrukking van de vrouw, onderwerping van het individu aan de normen van het familiehoofd of een beperkte groep machthebbers: godsdiensten en ideologieën die haat prediken tegen andersdenkenden of vreemdelingen: het zijn allemaal ‘cultuuruitingen’, maar zoals weinig ecologen het zullen opnemen voor het behoud van schadelijke bacteriën en virussen, zo zijn er ook redenen om gedeelten van het culturele erfgoed definitief van de aardbodem te laten verdwijnen.

Bron: Ons Erfdeel - blogs

Het essay is opgenomen in de bestanden van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL). Lees het essay ‘Cultuur en nationalisme’ hier.
De VLAAMSE CULTURELE VERENIGINGEN SAMEN AAN TAFEL

Negentiende Internationale Gespreksdag

Organisatie Marnix Ring Gent Borluut

Zaterdag 17 november 2018, Handelsbeurs, Gent

Welke visie en werking hebben de verenigingen?
Welke recente activiteiten hebben ze georganiseerd?
Wat zijn ze zinnens in de nabije toekomst als activiteiten te plannen? …

Zestien verenigingen gingen in gesprek, stelden zich voor, gingen in discussie over mogelijke samenwerking voor bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen.

Het gaat voornamelijk over de verengelsing (in het onderwijs), de zwakke huidige positie van het Standaardnederlands in Vlaanderen. Het gesprek mondt uit in een plan om in 2019 een colloquium te organiseren met als thema ‘De status van het Nederlands in het onderwijs’. De Marnix Ring Internationale Serviceclub (MRIS) zal de activiteit organiseren.

Lees het verslag erop na. 

Colloquium:

'Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen'


1 december 2018 - Bergen op Zoom


EEN BETEKENISVOL EN ZINVOL COLLOQUIUM

Samenwerken loont. De VVA ging daarom in samen met de bekendste Vlaams-Nederlandse middenveldorganisaties (Orde van den Prince, Marnixring, Davidsfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds, VL@S, VVA, stichting Willem de Zwijger, stichting NOB, VVB, VOS, Pro Flandria) op de uitnodiging van het Algemeen-Nederlands Verbond en de Beweging Vlaanderen-Europa om een colloquium onder het thema Samenwerken loont te organiseren.

Locatie en thema

Datum: zaterdag 1 december 2018 van 13.30 u tot 17.30 u

Locatie:

Stadsschouwburg ‘De Maagd’ in Bergen op Zoom

Titel van het colloquium:


Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen

Na een inleidende uiteenzetting door Daan Schalck (co-CEO van North Sea Port) volgden twee debatten en een slottoespraak.

Het eerste panelgesprek heeft als thema Taal als drager van cultuur, met Jan Hautekiet als moderator en met als sprekers prof. dr. Rint Sybesma, Nozizwe Dube, prof. em. Godelieve Laureys, Maarten Vidal.


Jan Hautekiet, Rint Sybesma, Nozizwe Dube, Godelieve Laureys, Maarten Vidal
©Dirk Van Assche


De rode draad in het tweede debat is Samenwerken aan een innovatieve ruimte met Vlaams Vertegenwoordiger Axel Buyse als moderator, en onder andere Hans Mooren en Erik ter Hark als panelleden.

Axel Buysse, Diane Verstraeten, Erik ter Hark, Lia Voermans, Hans Mooren


Voor nog meer informatie met o.m. het gedetailleerde programma zie de
promotiefolder
van het colloquium.

BIJZONDER GESLAAGD COLLOQUIUM

‘Nederland en Vlaanderen spelen in de eredivisie van de grensoverschrijdende samenwerking’

5 december 2018 - in blog: Ons Erfdeel

door Dirk Van Assche

Hij besluit zijn verslag van het colloquium met deze conclusie:

‘Dat samenwerking loont, is duidelijk. Maar er zijn nog heel veel praktische problemen en hoe intenser die samenwerking wordt hoe meer knelpunten om een oplossing vragen. Het is dus zeker nuttig om daar zo nu en dan een colloquium aan te wijden.’

Lees het hele verslag

____________________

Nauwere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen


North Sea Port als inspirerend voorbeeld

in het ts. Neerlandia van ANV – 04 Jg. 122 blz. 12-13

Auteur: Paul van Velthoven

Bergen op Zoom, grensstad tussen de zuidelijke en noordelijke Nederlanden, en om zijn ooit onneembaar geachte vesting in de 18e eeuw voorzien van de erenaam La Pucelle (De Maagd), was als plek uitgekozen waar op zaterdag 1 december 2018 ruim honderd Vlamingen en Nederlanders bij elkaar kwamen om hun gezamenlijke slagkracht te onderzoeken. In de tot sjiek theater omgetoverde Waterstaatkerk De Maagd werd daar onder het motto Samenwerken loont op initiatief van het ANV en de Beweging Vlaanderen-Europa een symposium gehouden dat de mogelijkheden daartoe tussen Vlaanderen en Nederland onderzocht.


Lees het hele artikel

_______________________

Bekijk de foto's van An De Moor, die de stuurgroep voorzat bij de organisatie en die ook voorzitter was op het colloquium zelf. Ze staan op de VVA-Facebookpagina
op datum 3 december 2018 16:05.


 

50 JAAR NA LEUVEN VLAAMS, LEUVEN ENGELS?

KVHV Colloquium 6-10-2018

Klik op de poster

m.m.v. VVA en ANV

50 jaar na Leuven Vlaams, waar de Leuvense universiteit eindelijk volledig Nederlandstalig werd, merken we een sterke toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Deze verengelsing blijft natuurlijk niet beperkt tot Leuven of Vlaanderen. Zeker in Nederland is die in het hoger onderwijs al heel ver gevorderd.
In Vlaanderen staat er een wettelijke rem op een ongebreidelde verengelsing. Door de Vlaamse regelgeving op de onderwijstaal in het hoger onderwijs zijn hier beperkingen. De besturen van de universiteiten willen echter af van die beperkingen of ze beduidend afzwakken, omdat ze volgens hen de internationalisering bemoeilijken. Op de achtergrond speelt hier natuurlijk de financiering mee: hoe meer studenten, hoe meer geld. Het maakt momenteel voor de financiering niet uit in welke taal in het hoger onderwijs gehanteerd wordt.

Nu zijn er volgens ons (KVHV) gegronde pedagogische, sociale en culturele redenen om het hoger onderwijs grotendeels in het Nederlands te laten verlopen.

Op zaterdag 6 oktober 2018 werd deze thematiek verder uitgediept in een colloquium dat georganiseerd werd samen met ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) en VVA (Vereniging  Vlaamse Academici).

Plaats: College de Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven.

Programma:

Overzicht van de huidige onderwijsregelgeving en financiering
Taalgebruik: een zaak voor de decreetgever?
(prof. Kurt Willems, KULeuven)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Nederland
Nederlands in het hoger onderwijs - en geen globish
(dr. Ad Verbrugge, Vrije Universiteit Amsterdam)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen, met aandacht voor de sociale component
Van emancipatie naar rendementsdenken. De taal van het hoger onderwijs in Vlaanderen (prof. Antoon Vrints, UGent)

Concrete voorstellen rond het taalgebruik in het hoger onderwijs
Aanbevelingen (An de Moor, Odisee – KU Leuven) Powerpoint

Aansluitend panelgesprek met:

  • Antoon Vrints (UGent)
  • An De Moor (Odisee - KU Leuven)
  • Jan Hautekiet (VRT)

    Moderator: Guy Tegenbos (De Standaard)
An De Moor, Antoon Vints, Guy Tegenbos, Jan Hautekiet

Het colloquium haalde een bijzonder hoog academisch niveau met vier uitstekende sprekers en een betrokken publiek bij de interactie met de panelleden.

De inrichters van het colloquium hebben aan de deelnemers een programmabrochure ter beschikking gesteld met een ruime tekst voor elk van de vier presentaties van de genodigde sprekers. Omwille van het uitstekend gehalte van de teksten, zal de VVA ze publiceren in de volgende editie van haar e-zine.

 


 

UITREIKING IN BRUSSEL AAN AN DE MOOR
VAN DE LOFPRIJS DER NEDERLANDSE TAAL 2017 –
5 OKTOBER 2018


De Stichting Nederlands en verschillende sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties nodigden ons uit deel te nemen aan de feestelijke uitreiking van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw An De Moor.

Na de uitreiking werd een broodlunch aangeboden en volgde

Het Debat

over herstel van het Nederlands als voertaal in het Universitair Onderwijs en Onderzoek

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement had de Spiegelzaal en aanpalende gaanderij ruimhartig ter beschikking gesteld voor de prijsuitreiking en de academische zitting.

Datum en uur: vrijdag 5 oktober 2018, van 11 tot 17.30  uur.


Inleiding tot het programma

De verkiezing van een persoon of organisatie die zich in het voorgaande kalenderjaar bijzonder heeft ingespannen voor het behoud of de bevordering van het Nederlands, is een jaarlijks hoogtepunt in het programma van de Stichting Nederlands.

An De Moor, winnares van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017

An De Moor kreeg een spelbord aangeboden, waarin ironisch het gebruik van Engelse woorden wordt gehekeld.

De feestelijke uitreiking werd ook dit jaar gevolgd door een academische zitting, over een belangrijk thema dat de laureaat bijzonder ter harte gaat. Mevrouw De Moor is taalcoördinator van de Hogeschool Odisee en de KU Leuven. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is zij initiator van talloze ondernemingen die de bevordering van de Nederlandse taal beogen. Zij is lid van adviescolleges en werkgroepen op het snijvlak van taal, cultuur en onderwijs. De redenen waarom mevrouw De Moor de prijs in ontvangst mag nemen werden tijdens de zitting genoemd en toegelicht. Die laudatio werd uitgesproken door Maarten Vidal, Secretaris van de Raad voor Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie.

An De Moor kreeg ook een bloemenruiker aangeboden samen met haar laudator Maarten Vidal. Hoogleraar Els Ruijsendaal, Nederlands lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA, kijkt lachend toe.

De laudatio voor An De Moor van Maarten Vidal

Powerpoint van An De Moor met haar dankwoord en haar opiniëring over het taalgebruik in het hoger onderwijs.


‘WERKEN AAN TAALVAARDIGHEID LEIDT TOT BETERE KANSEN’ AN DE MOOR


Een gesprek met de laureate van de LOF-prijs 2017.

7 oktober 2018 Joris Sterckx

Talenbeleidcoördinator van de KU Leuven en de Odisee Hogeschool An De Moor nam vrijdag 5 oktober 2018 in het Brussels Parlement de LOF-prijs 2017 in ontvangst. De Stichting Nederlands reikt de LOF-prijs elk jaar uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inspant voor het behoud en de bevordering van het Nederlands. Een definitie die zeker opgaat voor An De Moor, dezer dagen een veelgevraagde gastspreker op colloquia, lezingen en dus ook prijsuitreikingen. Ondanks haar drukke agenda vond ze deze week een uurtje tijd voor een gesprek met Doorbraak. An De Moor ontvangt de journalist op de Brusselse campus van de KU Leuven.

Lees het vraaggesprek - met de visie van An De Moor over de taalsituatie in het onderwijs.

***


Behalve de Lofprijs, wordt elk jaar de Sofprijs toegekend, die eufemistisch als aanmoedigingsprijs geduid wordt. Deze prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt omdat de winnaars die niet in ontvangst willen nemen of andere smoezen verzinnen. De Sofprijs 2017 werd toegekend aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, omdat die Leiden University Library ging heten. Volkomen onnodig en onwettig Engels, en bovendien heel onhandig als die naam wordt afgekort. Overigens is dit geen proefstuk: verschillende universiteiten zijn Leiden voorgegaan. Het verwerven en verspreiden van kennis wordt een exclusief voorrecht voor Engelstaligen!

De academische zitting, HET DEBAT, ging over de overgang van het huidige in essentie Engelstalige universitaire regiem, naar een hersteld Nederlandstalig regiem. Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd, dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al voorbijgestreefd. Deze instellingen aan de top van de onderwijspiramide zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen nog een lichte achterstand heeft op Nederland.

De keus voor het Engels als voertaal voor de universiteiten is in feite al twee decennia geleden gemaakt. De bestuurders van die instellingen en een deel van de politici zien sindsdien uitsluitend heil in de verdere veralgemening en vervolmaking van het gebruik van Engels.

Volledig herstel van het Nederlands als voertaal van de universiteiten is een logische voorwaarde voor de harmonieuze en kwaliteitsvolle ontplooiing van de Nederlandstalige landen in Europa. Die logica werd al gevolgd door deze landen sinds de dagen van Simon Stevin, toen in Europa de nieuwe tijd aanbrak. Nog in het laatste kwart van de 20e eeuw bevestigden de wetgevers in Nederland en in Vlaanderen dit gegeven in de wet!

Op de weg naar het gewenste herstel van het Nederlands zijn echter grote obstakels geplaatst. Die opruimen of overwinnen, daarover gaat HET DEBAT.

De Stichting Nederlands stelde in het vooruitzicht dat de teksten van de presentaties in geschreven versie worden uitgewerkt en ter beschikking worden gesteld.

Hier alvast de powerpoint van An De Moor als laatste van vier inleidingen tot het debat:

TAALMODELLEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED

 Open brief 'Zeker geen vermindering van lesuren Nederlands' gericht aan het drievoudig beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 5 september 2018

De Vereniging Vlaamse Academici met haar Werkgroep Taal en Onderwijs verzet zich met klem tegen de aangekondigde vermindering met één uur van het vak Nederlands in het eerste jaar middelbaar in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ...

Op grond van 5 aangereikte argumenten in de brief verzoeken wij de verantwoordelijken van het Katholiek Onderwijs af te zien van de vermindering van het aantal uren Nederlands per week in het eerste jaar middelbaar onderwijs en een andere regeling uit te werken voor het invoeren van het vak ‘Mens en samenleving’.

Lees de brief op de pagina Artikels rond taal, taalgebruik en taalpolitiek

Lees het antwoord van het beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook op de pagina Artikels rond taal, taalgebruik en taalpolitiek

VVA zal aandringen op terugtrekking van de beslissing en antwoorden op de repliek op ons verzoek vanwege het beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees de reactie van het Kabinet H. Crevits op de Open brief.

 Friesland

“Niet in mijn dorpen en mijn elf steden,
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden,
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal:
het instrument waardoor ik ademhaal”

Ed Hoornik

door An De Moor aangehaald op de omslagfoto van haar Facebookpagina

Zie ook haar laatste tijdlijnfoto’s over de uitreiking.ONDERZOEKSRAPPORT STAAT VAN HET NEDERLANDS

Taalunie, Meertens Instituut, UGent

Vandaag 8 mei 2017 is het Rapport: Staat van het Nederlands gepubliceerd.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat de bevindingen van het rapport van bijzonder grote betekenis zijn voor onze perceptie van het Nederlands in zijn huidige status.

Daarom ben ik zo vrij u in kennis te stellen van wat deze publicatie oplevert.

U vindt de informatie daarover ook via deze URL.

1. Het rapport zelf. U kunt het downloaden via de website van het Meertens Instituut. Hier geef ik de directe koppeling ernaartoe.

2. Al enkele uren voorafgaand aan het rapport publiceert het Nederlandse blad Trouw een artikel over het rapport. Hier geef ik u de directe koppeling ernaartoe.

3. De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht – Nieuwsbericht van de Taalunie 8-5-2017

4. Uit het rapport kopieer ik het besluit met de belangrijkste bevindingen en implicaties in een word-document.
U vindt dit document via deze URL. Daarin zit een koppeling naar het
word-document.

Ik kopieer nog even de laatste alinea van dit besluit:
“Met haar notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs (2016) gaf de Taalunie een eerste aanzet tot het ‘beschermen’ van de status van het Nederlands in deze subdomeinen. Onze bevindingen suggereren dat er in het hoger onderwijs en de wetenschap een tendens is om het Engels te kiezen, ook waar het gaat om de Nederlandse taal en letteren. Enige maatschappelijke reflectie hierover kan geen kwaad.”

Het is aan ons, liefhebbers van onze taal, deze maatschappelijke reflectie tot stand te brengen, te stimuleren.

Ghislain Duchâteau,
Vicevoorzitter VVA

HET NEDERLANDS IS SPRINGLEVEND, MAAR …

Eerste reactie van de Taalunie op de Staat van het Nederlands*

De Taalunie concludeert uit het onderzoeksrapport dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met name de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap verdient aandacht.

De eerste reactie van de Taalunie op de belangrijkste conclusies op een rij:

vijf (5) beleidsadviezen


•  Als het onderwijs jongeren goed wil blijven voorbereiden op de arbeidsmarkt, dan moet dat in de eerste plaats in het Nederlands blijven gebeuren, want ook de arbeidsmarkt zelf is in de eerste plaats Nederlandstalig.
•   Dit geldt ook voor de masteropleidingen en technische universiteiten, die met name in Nederland overschakelen op Engels. De Taalunie blijft daarom pleiten voor een weldoordacht talenbeleid in het hoger onderwijs waarin Nederlands naast Engels en andere talen een significante positie blijft behouden.
•   Voor informatievoorziening online heeft Engels een stevige positie naast Nederlands verworven, maar Nederlands wordt hierdoor niet bedreigd. Wel kan worden ingezet op een steviger verankering van Nederlands online, bijvoorbeeld door bestaande Wikipedia-artikelen te verrijken met nieuwe data en materialen, zodat ze lezers vollediger informeren en er minder nood is aan ook Engels. In april dit jaar heeft de Taalunie hierover een werkbijeenkomst georganiseerd.
•   Het is geen probleem dat Engels voor muziek de voorkeur geniet, zolang ook Nederlands aan bod blijft komen. Nederlandstalige muziek heeft een schare trouwe fans die blijvend moet worden bediend. Dan kan onder meer door te stimuleren dat Nederlandstalige muziek uit een bepaald deel van het taalgebied ook in andere delen een publiek weet te vinden. Met de Lage Landenlijst tijdens de Week van het Nederlands 2016 heeft de Taalunie hiertoe alvast een aanzet gegeven.
•   Voor een internationaal georiënteerd domein als de wetenschap is Engels noodzakelijk, maar dat mag niet geheel ten koste gaan van Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt. Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen

Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen.

Bron: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport met reactie van de Taalunie in het publieksrapport.

De Staat van het Nederlands - alle Actuele informatie - op de pagina
Taalinformatie
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de Taalcanon1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Uitstekend die beklemtoning van de taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")
‘EEN CULTUURGEMEENSCHAP HEEFT één CULTUURTAAL NODIG’ - LUC DEVOLDERE (5 maart 2017)

Luc Devoldere n.a.v. 60 jaar 'Ons Erfdeel'


‘Die agenda is grotendeels uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Beweging – die zich ook moet heruitvinden – geen nieuwe agenda zou kunnen ontwikkelen. We hebben nu wel culturele autonomie, maar de taalemancipatie en cultuuremancipatie is altijd work in progress. Het hele elan van de jaren 60-70 van taalemancipatie stokt vanaf  ongeveer 1980. Tot dan was er consensus bij alle elites in Vlaanderen over de marsrichting richting Standaardnederlands, aansluitend bij de norm in Nederland.’

‘De politieke, culturele en economische elite had dezelfde consensus over de marsrichting. In de jaren 80 stokt dat, dat merk je overigens in de ons omringende taalgebieden: taalinformalisering neemt overal toe. Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. Als hoofdredacteur, als essayist en als individu heb ik die lijn nooit losgelaten. Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan. Op welke manier spelen wij daar een veranderende maar nog altijd een blijvende rol in? Door publicaties af te leveren die op niveau staan, door te pleiten voor die standaardtaal en in dezelfde adem voor meertaligheid.

Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden.’

Luc Devoldere

in Doorbraak

 


 

JONATHAN HOLSLAG* IN EEN UITDIEPEND VIDEO-INTERVIEW (28’33”)'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

‘De essentie is humanitas, de mensen vormen’ J.H.

'Je moet geen politicoloog zijn om te weten dat HelloFresh misdadig is'

'Zwijgen is geen optie' sprak met Knack-columnist en politicoloog Jonathan Holslag over zijn jeugd, engagement, grote en kleine kapitalisten en de schijnoplossingen van populisten.

Neem je tijd: het interview is die tijdsbesteding waard!

Video-interview

*Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB[3] en is als politicoloog verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans.[4] Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde.[5] Hij is gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Holslag riep met steun van de Koning Boudewijnstichting de Vrijdaggroep in het leven. Dit is een denktank van jonge Belgische talenten die zich voor de verbetering van de samenleving willen inzetten.
Holslag staat aan het hoofd van het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS). Zijn onderzoeksgebied behelst China's economische, politieke en militaire ontwikkelingen, de geopolitieke context binnen het Aziatisch continent, de relaties van China met Afrika en het partnership met Europa. (Wikipedia)


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

Ze beklemtoont de betekenis van taal. In die Startnotitie verklaart de Taalunie wat ze doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.De Taalunie organiseerde in 2018 een vierde Week van het Nederlands6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORD


Hans Bennis, algemeen secretaris Taalunie, leidt de Week in.
Dat doet hij in het Voorwoord van de TAALKRANT, die ter gelegenheid van deze week verschijnt.

Week van het Nederlands

Het wordt al een mooie traditie: elk jaar brengen we met z'n allen in oktober een week lang een ode aan het Nederlands. Van 6 tot en met 13 oktober zetten we in de Week van het Nederlands onze taal in de schijnwerpers. Van workshops tot wedstrijden, van aanbiedingen tot literaire avonden: overal kun je aan meedoen.

Natuurlijk vinden wij het Nederlands een prachtige taal, maar geldt dat voor iedereen? Om die vraag te beantwoorden, zijn we er eens met andere ogen naar gaan kijken. Wat vinden Engelstaligen grappig aan onze taal? Waar struikelen mensen over die Nederlands proberen te leren? En kunnen ze in de praktijk wel terecht met het Nederlands dat ze denken te beheersen?

Of je nu Nederlands hebt geleerd vanaf je geboorte of pas later in je leven: hopelijk biedt de TAALKRANT een verrassende reis door de bijzonderste uithoeken van het Nederlands.

Klik door voor een ijnkijk in het programma van de Week van het Nederlands 2018:

https://weekvanhetnederlands.org/

 De Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week in 2016 en een derde
in 2017 en een vierde Week van het Nederlands van 6 t/m 13 oktober 2018


Het VVA nam in het jaar 2016 deel met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De derde Week van het Nederlands 2017 vond plaats van
7 tot en met 14 oktober 2017.
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze siteDoelstellingen van de
VVANieuws op de webstek:E-zine van de VVA
Editie nr. 16
maart-april-mei 2019

Hoofdthema:
ons NederlandsVV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenLaureaten
VVA-Prijs


_______

2019 Mia Doornaert
2018 Claire Tillekaerts
2017 Frans Debrabandere
2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger Dillemans
HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL
 

27 juni 2015

Pleidooi voor taalrenaissance
Hoger Onderwijs 21ste eeuw -
te beginnen met het
Nederlands

Het groot manifest der Nederlandse taalToekomstverkenningen Richard Celis

2012- 2016

Klik hier

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren


De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___Manifest voor stilte

Woorden zaaien, stilte oogstONGEVEER 200.000 KUNSTWERKEN UIT HET RIJKSMUSEUM TE BEZICHTIGEN VIA GOOGLE ARTS & CULTURE

Website Google Cultural Institute

DE NACHTWACHT VAN REMBRANDTSTATUTEN
VAN DE VERENIGING VLAAMSE ACADEMICI
(VVA)
VZW

Goedgekeurd op
24 februari 2018


gepubliceerd in de bijlagen van he BS op 24 april 2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Thuispagina | Omhoog