KVOHV 1934-1940

KVOHV 1934-1940

Tijdingen van het KATHOLIEK VLAAMS OUD-HOOGSTUDENTENVERBOND (K.V.O.H.V.)
Driemaandelijksch Tijdschrift nrs 1, 2, 3
 
Tijdingen K.V.O.H.V. nr. 1 - november 1937 - 16 bladzijden
 
Tijdingen K.V.O.H.V. nr. 3 - juni 1938 - 12 bladzijden
 
Tijdingen K.V.O.H.V. nr. 2 - april 1939 - 10 bladzijden (2e jaargang nr. 2)
 
Omhoog
 
De Tijdingen en het blad Nieuw Vlaanderen
 
Eerste proefnummer Nieuw Vlaanderen – 16 december 1934 – 16 bladzijden
Omhoog
Tweede proefnummer Nieuw Vlaanderen – 22 december 1934 – 16 bladzijden
Omhoog
De Tijdingen opgenomen in Nieuw Vlaanderen
 

“Van 1936 tot 1940 was Hendrik Van de Wijer voorzitter van het KVOHV. Als drijvende kracht achter Nieuw Vlaanderen, een onafhankelijk Leuvens initiatief met rechtse intellectuele inslag, zorgde hij ervoor dat dit weekblad de spreekbuis werd van het KVOHV. Hoewel het tijdschrift pas vanaf 1937 officieel het orgaan van het KVOHV werd, leunden zowel de oud-hoogstudentenbond als het tijdschrift inhoudelijk meteen dicht bij elkaar aan. Beide streefden naar federalisme en een concentratie van rechts Vlaamse en katholieke krachten.”

Omhoog

- Tijdingen K.V.O.H.V. opgenomen in het algemeen weekblad Nieuw Vlaanderen3 juli 1937 tot 25 december 1937

Omhoog
- Tijdingen K.V.O.H.V. opgenomen in het algemeen weekblad Nieuw Vlaanderen1 januari 1938 tot 31 december 1938
Omhoog

- Tijdingen K.V.O.H.V.  opgenomen in het algemeen weekblad Nieuw Vlaanderen7 januari 1939 tot 30 december 1939

Omhoog
- Tijdingen K.V.O.H.V. opgenomen in het algemeen weekblad Nieuw Vlaanderen6 januari 1940 tot 13 april 1940
Omhoog

top