Vereniging Vlaamse Academici vzw

Wetenschap - Cultuur - Nederlandse taal - Vlaamse emancipatie


De VVA heeft als missie en doelstellingen

    • culturele en maatschappelijke vorming
    • verspreiding van wetenschap en cultuur
    • behartiging van de belangen van academici: het universitair onderwijs, de permanente vorming, toekomstmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de academicus, het wetenschappelijk onderzoek
    • de plaats van het Nederlands in onderwijs en wetenschap
    • inzet voor verdere Vlaamse emancipatie en ontplooiing van de Nederlandse cultuur.

Recent nieuws

'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'
Hilde Crevits - 6 maart 2017

Maatschappijvisie VVA


top