Vereniging Vlaamse Academici vzw

Wetenschap - Cultuur - Nederlandse taal - Vlaamse emancipatie

 

De VVA heeft als missie en doelstellingen

  • culturele en maatschappelijke vorming
  • verspreiding van wetenschap en cultuur
  • behartiging van de belangen van academici: het universitair onderwijs, de permanente vorming, toekomstmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de academicus, het wetenschappelijk onderzoek
  • de plaats van het Nederlands in onderwijs en wetenschap
  • inzet voor verdere Vlaamse emancipatie en ontplooiing van de Nederlandse cultuur. Hiervoor is de VVA aangesloten bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen OVV.

 

De VVA biedt u

  • een vriendenkring over alle academische disciplines, studierichtingen en leeftijden heen;
  • hoogstaande lezingen, bezoeken, uitstappen en reizen
  • constructief Vlaams engagement
  • een jaarlijkse algemene ledendag, een ontmoetingsplaats voor alle leden.
 
Thank you vavada casino for the opportunity to have this money!
What is Avet Mirakyan insightgroup? You are about to find out!

'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'
Hilde Crevits - 6 maart 2017

Maatschappijvisie VVA


top