Vivat Academia papier 1970-2008

Vivat Academia papier 1970-2008

INDEX TIJDSCHRIFT VIVAT ACADEMIA - ALLE JAARGANGEN

       
Auteur
 
 
Nummer ts.

p.

Naam van de artikelen

Beeckman
De Beule
P.F.
R.
Dr. Jur.
Dr. Med.
Vivat Academia nr1 juli 1970
1
Motie staatshervorming: geen culturele autonomie onder controle unitair parlement.
X
 
 
1
2
Ten geleide eerste nummer
X
 
 
1
3
Gouw Antwerpen : 500ste ontmoeting
X
 
 
1
5
In memoriam Mevr. Carpentier-Janssen
X
 
 
1
5
De strijd voor het Vlaams onderwijs te Brussel
X
 
 
1
6
Gouw Oost-Vlaanderen
X
 
 
1
6
Gouw West-Vlaanderen
X
 
 
1
7
Ter Uwer informatie : V.V.-alfabet
X
 
 
1
8
Personalia
Beeckman
Vereenooghe
P.F.
P.
Dr. Jur.
H. Ir.
nr2 nov 1970
1
Motie tegen vrijheid van de familievader
Van Eecke
H.
Dr. Jur.
2
2
Brussel splijtzwam of verbindingsteken
X
 
 
2
3
Ons bestuur voor het akademisch jaar 1870-1971
Redactie
 
 
2
4
De jaarlijkse algemene ledenvergadering te Asse op 18 oktober 1970 (verslag)
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
2
6
Gouw Brabant:  vergadering 6 nov 1970
H.
Fr.
 
2
7
Gouw Limburg: akad. Jaar 70-71
X
 
 
2
7
Gouw Oost-Vl : overzicht werking 69-70
X
 
 
2
8
Gouw West-Vl. 
X
 
 
2
11
Gouw Antwerpen : overzicht derde reeks 69-70
X
 
 
2
13
Personalia
OVV
 
 
nrs3+4 jan/maart 1971
1
Motie OVV Brussel beperkt tot 19 gemeenten
X
 
 
3+4
2
Vlaams onderwijs te Brussel
Grammens
Fl.
 
3+4
2
Een brief om over na te denken i.v.m. vrijheid van het gezinshoofd
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
3+4
3
De V.V.L.-Persconferentie over het schoolpact
X
 
 
3+4
4
Engels als tweede taal in het secundair onderwijs (V.V.L.=Ver. Vl. Leerkrachten)
X
 
 
3+4
4
Aanwezigheid van de Vlamingen in het Hof van Cassatie
X
 
 
3+4
5
Studentenmuseum
X
 
 
3+4
6
Stichting Ons Erfdeel
X
 
 
3+4
7
Neerlandia
X
 
 
3+4
7
Scherven schoonheid
Soenen
J.
 
3+4
8
Is de Vlaamse Beweging overbodig ?
Hendrickx
De Vleeshauwer
Fr.
J.
Ir.
Dr . jur.
3+4
9
Gouw Limburg
X
 
 
3+4
10
Gouw Oost-Vl.
Vereenooghe
P.
 
3+4
11
Gouw West-Vl. (Prof. Dr. Lathouwers over Sovjet-literatuur)
X
 
 
3+4
15
Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 70-71
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
3+4
18
Gouw Brabant (Mr. W. Beernink over Noord-Nederl. benadering Vl. Strijd + Min. H. Fayat over toekomst Nederlands in Brussel)
Redactie
 
 
3+4
20
Meer dan 5000 frank gestolen !!
Personalia
 
 
3+4
21
FDF overwinning visceraal refleks
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
nr5 mei 1971
1
Algemeen Vlaams congres over het thema Brussel op zondag 13 juni 1971 te Brussel in het PSK (OVV).
X
 
 
5
2
Gouw Oost-Vl.
X
 
 
5
2
Gouw West-Vl. (Rector P. De Somer over univ. problemen)
X
 
 
5
3
Gouw West-Vl.
X
 
 
5
3
Gouw Antwerpen : verslag tweede reeks 70-71
X
 
 
5
6
Personalia
X
 
 
5
9
Gouw Brabant (Fr. Pittery over Frans-Vlaanderen)
X
 
 
5
10
Gouw Limburg
X
 
 
nr 6 juli 1971
1
Festival voor Vlaanderen 1971. Vlaamse academici laten Brussel niet los!
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
6
2
Het algemeen Vlaams Congres-thema Brussel (OVV)
X
 
 
6
5
Motie voor de Cultuurrraad voor Vlaanderen : onderwijstaal=huistaal kind
X
 
 
6
6
Personalia
X
 
 
6
7
Gouw Antwerpen : verslag derde reeks 70-71
Van Thillo
M.
Dr.
6
8
In memoriam Dr. R. Gheyselinck
X
 
 
6
9
Gouw Oost-Vl.
x
 
 
nr 7 dec 1971
1
Motie Voerstreek en Brussel
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
7
2
Urgentieprogramma van de Vlaamse Volksbeweging naar aanleiding van de regeringsvorming en in het licht van de verkiezingen van 7 en 21 november
X
 
 
7
3
Algemene ledenvergadering Oostende 30 oktober 1971
X
 
 
7
5
Losse beschouwingen over de zin en de betekenis van de Vlaamse Beweging
X
 
 
7
10
Gouw Antwerpen
Hendrickx
Fr.
Ir.
7
10
Gouw Limburg
Soenen
J.
 
7
12
Gouw Oost-Vl.
X
 
 
7
12
Gouw West-Vl.
X
 
 
7
14
In memoriam Gerad Yserbyt
X
 
 
7
15
Personalia
X
 
 
nr 8 maart 1972
1
Memorandum: de noodzakelijkheid van de uitbouw van een volwaardige universiteit Limburg
Grammens
Fl.
 
8
2
Van wapenbroeders en zusterorganisaties: brief
X
 
 
8
3
Vestiging van de Cultuurraad in Brussel: wijsheid of gemakzucht?
X
 
 
8
5
VVB-hoofdbestuursleden voor politierechtbank te Brussel op 18.2.1972
X
 
 
8
7
Dokter Van De Perre-herdenking
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
8
8
Gouw Brabant
X
 
 
8
9
Gouw Oost-Vl.
X
 
 
8
10
Gouw West-Vl.
X
 
 
8
11
Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 71-72
X
 
 
8
14
In memoriam Jan Libeer
X
 
 
8
14
Personalia
OVV
 
 
nr 9 juli 1972
1
Vlaams manifest inzake Brussel (OVV)
Van Der Elst
Fr.
Voorzitter Volksunie
9
2
Van wapenbroeders … : Prof. Corneel Heymans
X
 
 
9
5
Festival van Vlaanderen 1972
X
 
 
9
6
Hendrik Borgignon
X
 
 
9
7
Frans daels
X
 
 
9
7
Flor Grammens
X
 
 
9
8
…zusterorganisaties : VVL=Ver. Vl. leerkrachten
X
 
 
9
10
Memorandum VVB over de Voerstreek
De Meyere
P.
Drs.
9
13
Jan Palfijn, een omstreden figuur
X
 
 
9
14
Gouw Antwerpen : verslag tweede reeks 71-72+ verslag derde reeks 71-72
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
9
19
Gouw Brabant (Prof. Dr. Walter Thys over het Nederlands in de wereld + ProF. A. Coppe over de E.E.G.)
X
 
 
9
21
Personalia
X
 
 
nrs 10+11 okt/dec 1972
1
Motie OVV m.b.t. Voerstreek en Brussel
X
 
 
10+11
2
Algemene ledenvergadering Gent 7 oktober 72
Carpentier
P.
Dr. Med.
10+11
3
Inaugurale rede van de nieuwe voorzitter Piet Carpentier
X
 
 
10+11
4
Ons nieuw bestuur
X
 
 
10+11
10
Gouw Oost-Vl.: jaarverslag 71-72+ bestuurswisseling
X
 
 
10+11
12
Gouw Antwerpen : verslag ac.jaar 71-72
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
10+11
18
Gouw Brabant
X
 
 
10+11
19
Gouw Limburg
De Meyere
P.
Drs.
10+11
20
Anthoni van Leeuwenhoek
Elaut
L.
Prof. Dr. Senator
10+11
21
Flamingant-geneesheer F.A. Snellaert
X
 
 
10+11
24
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties
X
 
 
10+11
27
Gelezen in (de pers)
X
 
 
10+11
28
Brieven en mededelingen (D. Vandepitte rector univ. Gent + Fr. van der Elst voorzitter Volksunie)
X
 
 
10+11
30
Personalia
X
 
 
nrs 12+13+14 febr/apr/juni 1973
1
Geen Belgische amnestie meer nodig
X
 
 
12+13+14
2
Motie Leburton als 1e minister onaanvaardbaar
X
 
 
12+13+14
5
Festival van Vlaanderen 1973
X
 
 
12+13+14
5
Festival van Vlaanderen 1973
X
 
 
12+13+14
6
Gouw West-Vl.: verslag ac.jaar 72-73
X
 
 
12+13+14
8
Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 72-73+ tweede reeks 72-73
X
 
 
12+13+14
17
Gouw Brabant: verslag voorjaar 73 + ac.jaar 72-73
X
 
 
12+13+14
18
Brieven en telegrammen: 1e minister Lebuton geen Nederlands
X
 
 
12+13+14
20
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties
X
 
 
12+13+14
23
Gelezen in (de pers). Overlijden H. Elias
X
 
 
12+13+14
28
… en zelf gehoord
X
 
 
12+13+14
29
Gratis publiciteit … voor boeken … en voor mensen: C. Heymans ; W. Moens ; Encyclopedie Vlaamse beweging (Lannoo)
X
 
 
12+13+14
32
In memoriam Maria De Stoop + Anna Heretz
X
 
 
12+13+14
33
Personalia
X
 
 
nr15 nov 1973
1
Limburg aan het woord : polemiek Van Ryn
Claes
W.
Minister
15
2
Het tewerkstellingsprobleem in Limburg
Dhoore
L.
Staatssecr.
15
5
Limburg vraagt wissel op de toekomst
Vriendenkring Zwartberg
 
 
15
9
De steenkoolnijverheid
X
 
 
15
11
Persbericht eis splitsing dep. binnenlandse zaken
De Beule
R.
Dr. Med.
15
12
Bestaat er wel geneeskunde voor Vlamingen te Brussel ?
Depraetere
Ph.
Lic.
15
17
Gouw Brabant 
X
 
 
15
18
Gouw Limburg + West-Vl.
X
 
 
15
19
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (VVO+VVB+VVL)
Van Waeg
J.
 
15
21
Gelezen in … : Geen gewestvorming tot elke prijs
X
 
 
15
23
Brieven: Sabena Roger Nols Schaarbeek
X
 
 
15
26
Personalia
Carpentier
P.
 
nr16 juni 1974
1
Brief voorzitter Carpentier aan formateur Leo Tindemans
X
 
 
16
3
Kinderen enkel in Frans ziek op school
X
 
 
16
4
Festival van Vlaanderen 1974
Meussen
E.
Dr. Sc.
16
5
Leefmilieu: een zorg of een psychose
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
16
9
Algemene ledenvergadering Antwerpen 17 november 1973: verslag
X
 
 
16
14
Gouw Antwerpen : verslag eerste reeks 73-74+ verslag tweede reeks 73-74+ derde reeks 73-74
X
 
 
16
31
Gouw West-Vl.
X
 
 
16
32
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV)
X
 
 
16
34
Gratis publiciteit … voor boeken, platen en brochures
X
 
 
16
35
Gelezen in …(Ons leven van KVHV: de repressie in cijfers)
X
 
 
16
39
Personalia
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
nr17 apr 1975
1
Oproep deelname Vl. nation. zangfeest
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
17
2
Algemene ledenvergadering Diepenbeek 16 november 1974: verslag
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
17
5
Motie tegen Halle-Vilvoorde een kiesdistrict
X
 
 
17
5
Wijziging statuten
X
 
 
17
6
Ons nieuw bestuur
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
17
7
Gouw Brabant: ontmoeting Jan De Hartog
Hendrickx
F.
 
17
8
Gouw Limburg : In memoriam Jef Weyns
Wauters
M
 
17
9
Gouw Oost-Vl.
X
 
 
17
9
Gouw west-Vl.
X
 
 
17
11
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV+ VVO + Voerstreek)
X
 
 
17
12
Brieven & mededelingen
Studax
 
 
17
13
Bedenkingen bij een artikel door Manu Ruys: « Naar de kern »
X
 
 
17
14
Personalia
X
 
 
nr18 aug 1975
1
Festival van Vlaanderen 1975
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
18
3
Academische werkloosheid: het gaat ons allen aan!
X
 
 
18
5
100 jaar Vlaamse studentenbeweging (progr.)
X
 
 
18
6
Gouw West-Vl.
X
 
 
18
8
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV+ VVB : lokettenoorlog Nols Schaarbeek)
X
 
 
18
9
Mededelingen
X
 
 
18
11
Personalia
Fagot
Dis
 
nr19 okt 1975
1
Edele brand! Were di! (Brussel-Brabant)
Beeckman
P.
F.
19
2
Monografie De studentenrevolte van 1924-25 te Leuven
X
 
 
19
3
Steenokkerzeel 1975: Heeft de academicus nog een plaats en een toekomst in deze maatschappij ?
Bonte
A.
Dr.
19
4
Werkloosheid onder jonge academici
X
 
 
19
5
Congres der Brusselse Vlamingen. Besluiten inzake politieke structuren.
Vandezande
R. 
 
19
7
De provincie Vlaams-Brabant
Weckx
H.
 
19
9
Drie jaar werking van de Nederlandse cultuurcommissie te Brussel
Van Elslande
R.
 
19
13
Brussel in Europees perspectief
Vandeputte
R.
 
19
16
De Europese economische samenwerking
De Kleermaeker
Depraetere
L.
Ph.
Lic. Sc. Inf.
19
18
Gouw Brabant: verslag 74-75
X
 
 
19
20
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties: beginselverklaring Karel Bulsfonds + VVO
Schiltz
H.
voorzitter
19
22
Ingekomen stukken : splitsing kiesarr. Brussel
X
 
 
19
24
Personalia
X
 
 
nr20 aug 1976
1
Motie afzonderlijk kiesarr. Halle-Vilvoorde
X
 
 
20
2
Staatshervorming
Van Rompaey
J.
 
20
4
Schets van een algemeen Vlaams standpunt inzake staatshervorming
Meulemans
P.
Ir.
20
7
Een eerste reactie
Soens
E.
Burgem.
20
8
Elf juli
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
20
10
Einde van de Vlaamse randgemeenten rond Brussel ?
Van Hemelryck
F.
Prof.
20
11
Brabant historisch bekeken
Wouters
W.
 
20
12
De randgemeenten zijn dood! Leve de randfusies?
Van Lerberge
A.
Dr. Med.
20
17
Algemene ledendag Steenokkerzeel 8 november 1975: toespraak voorzitter
Bonte
A.
Dr.
20
19
De academische arbeidsmarkt
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
20
27
V.V.A. werkgroep voor de specifieke belangen van de Vlaamse academici
Van Humbeeck
A.H.
 
20
29
Amnestie? Die heren sweghen stille … (brief aan 1e minister Leo tindemans)
X
 
 
20
30
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet … (exploitatie openbaar vervoer)
X
 
 
20
31
Festival van Vlaanderen 1976
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
20
32
Gouw Brabant
Verhaegen
L.
 
20
32
Gouw Oost-Vl.
Mollet
F.
Lic.GermFil
20
33
Gouw West-Vl.
Stoppie
P.
Dr. Jur.
20
37
Van wapenbroeders … en zusterorganisaties : ANZ + VVO (Verbond Vlaams Overheidspersoneel) m.b.t. Sabena en Nolsloketten (brief aan 1e min.)
Melis
W.
Dr. Jur.
20
40
In memoriam Gerard Romsee
Melis
W.
Dr. Jur.
20
41
In memoriam Thieu Croonenberghs
X
 
 
20
41
Personalia
B.
D.
F.
L.
 
nr21 apr 1977
1
Algemene ledenvergadering 23 oktober 1976
Derycker
R.
Ir.
21
4
Universitaire problematiek: werkgroep V.V.A.
Janssens
M.
Decaan
21
8
Ter informatie. Van Ons leven tot Veto
X
 
 
21
8
Archief en Museum van het Vlaamse studentenleven
X
 
 
21
10
Persmededeling 40ste Vl. Nation. Zangfeest
De Goeyse
Opsomer
Vansteenland
M.
W.
H.
Prof.Dr.Phil
Prof.Dr.Jur
Dr.Med.
21
11
In memoriam Mon Van Thillo
Opsomer
W.
Prof.Dr.Jur
21
13
In memoriam Frans Van Waeg en J.R. De Smedt
X
 
 
21
15
Personalia
X
 
 
nr 22 aug 1977
1
Motie m.b.t. Inschrijvingsrecht en dotatiestelsel
X
 
 
22
2
V.V.A.- nieuws
Elaut
L.
Dr.
22
3
Monografie : Een epos. Het Gents academisch ziekenhuis
X
 
 
22
4
Festival van Vlaanderen 1977
X
 
 
22
4
Onze statuten- korte toelichting (pag. I t/m IV)
X
 
 
22
5
V.V.A. - bestuur 1977
Meulemans
P.
Ir.
22
9
Een standpunt betreffende het Egmontakkoord
X
 
 
22
10
Een halve eeuw Vlaams idealisme (boek)
X
 
 
22
11
Personalia
X
 
 
nr 23 maart 1978
1
In memoriam Paul F. Beeckman voorzitter VVA 68-72
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
23
2
Algemene ledenvergadering Gent 5 november 1977. Toespraak voorzitter
Vandekerckhove
R.
Minister
23
4
Toespraak over wetenschapsbeleid
X
 
 
23
9
Motie verdeling ziekenhuisbedden
Borginon
H.
 
23
10
Rouwhulde voor Mr. Paul Felix Beeckman
X
 
 
23
12
41ste Vlaams Nationaal Zangfeest
Borginon
H.
 
23
13
In tempore non suspecto ... Hoe kan de Vlaamse beweging uit het slop worden geholpen
X
 
 
23
19
Nieuwe afdelingen : Meetjesland en Waasland
X
 
 
23
20
Personalia
X
 
 
nr 24 sept 1978
1
Algemene ledendag Antwerpen 18 november 1978
Carpentier
P.
Dr. Med.
24
2
In memoriam L. Elaut
X
 
 
24
3
Een redactieraad voor Vivat Academia. Hoofdredacteur P. Carpentier
X
 
 
24
4
Gouw West-Vl. Verslag ac.jaar 77-78
X
 
 
24
8
Gouw Antwerpen: programma 78-79
X
 
 
24
10
Gouw Brabant : programma
X
 
 
24
10
Gouw Limburg : bestuur
Vandekerckhove
R.
Minister
24
11
Persmededeling : Werk(loos) na de universiteit ?
Carpentier
P.
Dr. Med.
24
13
Open brief aan ‘t Pallieterke (Valeer Portier beledigd)
X
 
 
24
14
Personalia
X
 
 
nr 25 dec 1978
1
Motie (tegen art. 107 quater GW : geen 3 gewesten)
Hermans
H.
Lic.
25
2
Gemeenschapsakkoord en … huwelijksvermogensrecht
X
 
 
25
4
Staten-Generaal. Eerste zitting Brussel 4 november 1978. Beginselen van de Vlaamse beweging in verband met de staatshervorming.
X
 
 
25
5
Wijziging der statuten
X
 
 
25
6
V.V.A.- bestuur 1978-79
Mertens
H.E
Prof. Dr. Kanunnik
25
11
Een Vlaamse Vlaming : Jan Hammenecker (1878-1932)
De Goeyse
M.
 
25
15
Studentenpetten en ruzies erom te Leuven (deel I)
X
 
 
25
23
Programma diverse afdelingen
X
 
 
25
24
Personalia
De Somer
P.
Rector KUL
nr 26 febr 1979
1
Slot van de rede Algemene Ledenvergadering
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
26
2
Algemene ledenvergadering Antwerpen 18 november 1978. Verslag
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
26
3
AL Antwerpen. Toespraak voorzitter
De Somer
P.
Rector KUL
26
5
AL Antwerpen. Academ. Rede : « Universiteit en gemeenschap »
De Meester
P.
Prof. Ir.
26
10
In memoriam O. F. Mariman
X
 
 
26
11
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
26
16
Personalia
Carpentier
P.
Dr. Med.
nr 27 apr 1979
1
In memoriam Adiel Debeuckelaere
Borgignon
H.
 
27
2
Afscheid van Adiel Debeuckelaere
Mertens
H.E
Prof. Dr. Kanunnik
27
4
Armand Preud’homme. Viering te Mechelen. In de stadsfeestzaal op vrijdag 9 maart 1979. Feestrede
De Goeyse
M.
 
27
15
Studentenpetten en ruzies erom te Leuven (deel II)
X
 
 
27
14
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
27
16
Personalia
X
 
 
nr 28 sept 1979
1
Motie ontslag Min. Gramme n.a.v. ontmoeting Kon. Boudewijn met Happart (Voerstreek)
Mertens
H.E
Prof. Dr. Kanunnik
28
2
Over pluralisme
Blondeau
R.A
 
28
5
Een stuk geschiedenis … Bij het overlijden van dokter Luc Carton (1907-1979)
Boel
 
Minister
28
8
Uit de toespraak van  de Heer Boel, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Cultuurrraad
X
 
 
28
9
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
28
14
Overzichtstabel van de V.V.A.-activiteiten in de afdelingen 1978-79
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
28
15
Varia en brieven
X
 
 
28
16
Personalia
X
 
 
28
16
Persmededeling : ANZ-wedstrijd voor nieuw kinderlied
 
 
 
nr 29 dec 1979
1
Twee moties : oprichting Nederlandstalige school in Komen + opsplitsing Belgische kerkprovincie
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
29
2
Algemene ledenvergadering Diepenbeek 13 oktober 1979. Verslag
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
29
3
AL Antwerpen. Toespraak voorzitter
Verhaegen
L.
Prof. Dr. Rektor LUC
29
5
AL Antwerpen. Excerpten uit de rede van Prof. Dr. L. Verhaegen, rector van het Limburgs Universitair Centrum. « Universitair onderwijs vandaag en morgen – Crisis of kans ? »
X
 
 
29
8
Vlaamse strijddag te Brussel op 15 december 1979 (ingericht door het Egmontcomité).
X
 
 
29
9
Van centen en cijfers … Cijfers jaarverslag 1977 Dienst voor Universitaire Statistiek
Mertens
H.E
Prof. Dr. Kanunnik
29
12
Feestrede Willem De Meyer-viering. Te Antwerpen in de Handelsbeurs op zondag 4 november 1979
X
 
 
29
15
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
29
19
Personalia
X
 
 
nr 30 maart 1980
1
Waarschuwing Brusselse tertiaire- en zakensector te boycotten. Protestbetoging 20 april 1980 
Michiels
R.
Prof.
30
2
Confrontatie tussen verschillende theologische stromingen. Naar aanleiding van het geval-Schillebeeckx
Egmontcomité
 
 
30
12
Verklaring van het Egmontcomité
Kuypers
W.
 
30
13
Rik Aelvoet (1913-1970). Een leven in dienst van de taalgrensstrijd.
X
 
 
30
14
Wat vragen de Vlamingen in de Voerstreek
Strobbe-Naessens
F.
 
30
15
Gouw West-Vl.: vergaderingsverslagen
Mertens
H.E
Prof. Dr. Kanunnik
30
18
Cultuurflamingant Alfons De Boeck herdacht
X
 
 
30
21
Historisch museum van de Vlaamse strijd wordt ingehuldigd op 13-14 september 1980. Herdenking van 150 jaar Vlaamse strijd. Heel bewust Vlaanderen verwacht te Aalter.
X
 
 
30
22
Oproep van het Algemeen Nederlands Verbond
X
 
 
30
22
Personalia (met overlijden Dis Fagot)
X
 
 
30
23
53ste IJzerbedevaart + 43ste Vlaams Nationaal Zangfeest
X
 
 
nr 31 sept 1980
1
Motie tegen regeerakkoord staatshervorming
X
 
 
31
2
De betoging van 20 april 1980 (Paul Daels; Adriaan Verhulst; Clem De Ridder; …)
X
 
 
31
4
Troebelwatervissers (tegen voorgestelde staatshervorming)
X
 
 
31
5
Van centen en cijfers ….Financiële middelen Vlaanderen-Wallonië volgens verschillende verhoudingen van dotaties en eigen middelen
X
 
 
31
6
Huidige bevolking van de Franstalige Brusselse scholen
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
31
7
Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (I)
Meulemans
P.
Ir.
31
9
In memoriam Dis Fagot
Janssens
M.
Prof. Dr.
31
11
Gezelle tweemaal anders
Brugmans
 
Prof.
Rect KULAK
31
14
Ouder worden – maar ook wijzer? Conclusies van een cultuurhistoricus
Mollet
F.
 
31
21
Gouw West-Vl. : Tafelrede voorzitter VVA Brugge F. Mollet in bijzijn gouverneur O. Vanneste
X
 
 
31
22
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
31
23
Personalia
Van Lerberghe
A.
Dr. Med.
nr 32 dec 1980
1
Brief aan R. Boel, voorzitter Vlaamse Raad, m.b.t. Taalgebruik zes Vlaamse randgemeenten
De Kleermaeker
L.
Lic.  Sc. Inf.
32
2
1980 : de informatiemaatschappij biedt zich aan, en Vlaanderen slaapt nog
Schiltz
H.
Volksver-tegenw.
32
7
Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (reactie op P. Jongbloet)
Marchau
J.
 
32
9
A. Hans (1882-1939).  Ongetwijfeld de grootste Nederlandstalige volks- en jeugdschrijver
X
 
 
32
13
Korte mededelingen
X
 
 
32
14
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
32
16
Personalia
Covents
J.
 
nr 33 mei 1981
1
Algemene ledenvergadering Leuven 23 mei 1981. Colloquium : « Wat kan de academicus verwachten van de jaren ‘80 »
X
 
 
33
3
Prof. Dr. Piet De Somer (rector KUL), algemeen voorzitter van het V.V.A.
X
 
 
33
4
Centraal bestuur V.V.A.
De Kleermaeker
Opsomer
Meulemans
Jongbloet
L.
W.
P.
P.
Lic.  Sc. Inf.
Prof. Dr.
Ir.
Lic. T.H.
33
5
Werkdocument januari 1981 : Naar een daadwerkelijke verruiming van de V.V.A.-activiteitsvelden
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
33
12
Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (II)
 
 
 
33
14
Partikels (pers : Doorbraak ; De Morgen ; Eigen aard berichten ; A.K.V.S. schriften)
Daels
P.
 
33
17
Paul Daels schrijft een Franse brief – A la télévision Française 1. Paris France (IJzerbedevaarders neo-nazi’s?)
Debrabandere
Fr.
Dr.
33
18
Nog een brief : ondersteuning V.A.N.
X
 
 
33
19
Personalia
X
 
 
nr 34 okt 1981
1
Motie tegen steun Waalse staalindustrie
X
 
 
34
2
Centrale Raad en Dagelijks Bestuur VVA 1981-82
X
 
 
34
3
Algemene Ledenvergadering 1981
X
 
 
34
5
Uit het dagelijks bestuur … (25 juni 1981)
Mertens
H.E
Prof.
34
6
Hoe Vlaams is het V.V.A. ?
X
 
 
34
8
Heel Vlaanderen bouwde aan het Armand Preud’homme – monument! Nieuwe reeks anti-Vlaamse bomaanslagen in de maak ?
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
34
10
Belgium is ART-ificial since 1830
X
 
 
34
13
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
34
15
Felix Timmermans als dichter
X
 
 
34
16
Personalia
Maton
J.
Prof.
nr 35 dec 1981
1
De uitdaging van de derde industriële revolutie
Maton
J.
Prof.
35
2
Wat kan de Vlaamse academicus verwachten van de jaren ’80.
Clara
R.
Prof. Dr.
35
5
Knelpunten in het universitair leven in Vlaanderen
X
 
 
35
7
Uit de Centrale Raad …
X
 
 
35
8
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
35
14
Aanbevolen : Voerkalender + De nagelaten geschriften van Abel Baumgartner
X
 
 
35
15
In memoriam van een wapenbroeder Georges Algoet
R.
H.
 
35
16
Personalia
X
 
 
nr 36 apr 1982
1
Motie van IJzerbedevaartcomité : overdracht vijf nationale sectoren aan gemeenschappen (met fiscale bevoegdheid)
Van Wilderode
A.
 
36
2
In memoriam Wies Moens
De Ghein
Daels
R.
P.
 
36
4
Open brief aan de leden van de Vlaamse Raad voor politieke amnestie
Mertens
J.
Dr. Jur.
36
5
Solidariteit, basis voor een gezond sociaal-zekerheidsbeleid?
X
 
 
36
7
Het Armand Preud’homme-monument wordt hersteld! (na dynamitering)
Boey
M.
 
36
8
Denkend aan Frans Daels
Daels
De Somer
P.
P.
Not.
Rector
36
9
Oproep Centrale raad voor herstellingswerken IIzertoren Diksmuide
X
 
 
36
10
Verslag en programma diverse afdelingen
Lebeer
Gr.
Lic.
36
13
Delfts aardewerk (boek van H.P. Fourest)
Carpentier
P.
Dr. Med.
36
14
Vaarwel Lis de Flandre (overlijden Lis Lefever, echtgenote van M. Hoet, voorzitter VVA-Antw)
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
36
14
In memoriam: Marieke Timmermans-Janssens + Meester Joris Lens
X
 
 
nr 37 juli 1982
1
Gulden Sporen Viering Brussel Grote Markt 10 juli 1982
OVV
 
 
37
2
Beginselverklaring van het socaal-economisch comité van het O.V.V.
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
37
4
Een oud refrein of een nieuw geluid ?
X
 
 
37
5
Uit het Centrale Bestuur … (7 mei 1982)
Hanot
M.
Prof. Dr.
37
7
Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963
VVO
 
 
37
13
Persbericht van het V.V.O.(Verbond Vl.  Overheidspersoneel): Vlaamse dienst voor exportbevordering
Cajot
J.
 
37
14
In memoriam Frans Hendrickx
Jongbloet
P.
Lic. T.H.
37
15
Vaarwel mijn broeder … Wim Jorissen
X
 
 
37
16
Personalia
X
 
 
nr 38 okt 1982
1
Algemene Ledenvergadering Brugge 23 oktober 1982. « De problematiek van de jonge academici »
Bonte
A.
Dr. Psych.
38
3
AL : Het vraagteken van de uitwegen
X
 
 
38
5
Personalia
X
 
 
38
6
Programma diverse afdelingen
Van Eecke
H.
Voorzitter
nr 39 dec 1982
1
Een alarmkreet van de V.V.B. (m.b.t. Voerstreek)
De Kleermaeker
Mollet
L.
F.
Lic.  Sc. Inf.
39
2
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VVA te Brugge op 23 oktober 1982 (verslag)
Hoet
E. 
Apr.
39
5
Openingsrede voor het academisch jaar 82-83 van de afdeling Antwerpen
X
 
 
39
7
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
39
8
Personalia
X
 
 
nr 40 maart 1983
1
Vivat Academia anders dan anders : van «tijdschrift naar berichtenblad»
X
 
 
40
1
VVA-motie na C.R. 5-2-1983 : federalisering unitaire materies
X
 
 
40
2
Programma diverse afdelingen
X
 
 
40
2
VVA-motie 11-2-1983 : benoemingen overheid
X
 
 
40
3
Personalia
X
 
 
40
3
Cultuurkrant (Fr. Debrabandere hoofd dep. Taalonderwijs bij de Taalunie ; J.M. Goris over Belgisch-Zuid Afrikaanse betrekkingen; Dr. Maeyaert eerste bio-protese)
X
 
 
nr 41 mei 1983
1
Benoemingspolitiek bij de overheid
X
 
 
41
2
Programma diverse afdelingen
X
 
 
41
3
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
41
4
Cultuurkrant
X
 
 
41
4
Oud nieuws ? Kan zijn, Maar niet vergeten (Delcredere)
X
 
 
41
4
Personalia
 
 
 
nummer 42
 
 
X
 
 
nr 43 nov 1983
1
Algemene Ledenvergadering Gent 22 oktober 1983. Verslag
Cottenie
 
Prof.
Rect. Gent
43
1
AL. De rol van de Vlaamse universiteiten inzake het wetenschappelijk onderzoek over de spitstechnologieën
X
 
 
43
2
Programma diverse afdelingen
X
 
 
43
4
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
43
4
Personalia
X
 
 
nr 44 jan 1984
1
Even omzien en dan doorgaan: nieuwjaar 1984
X
 
 
44
1
Mededeling m.b.t. Happart (Voeren) en verspilling Cockerill Sambre
X
 
 
44
2
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
44
3
Programma diverse afdelingen
X
 
 
44
4
Personalia
X
 
 
44
4
Oud nieuws ? Niet vergeten (hervorming sociale zekerheid Dehaene)
Debrabandere
Fr.
Dr. Germ.Fil.
nr 45 apr 1984
1
De groei naar taalunie
OVV
 
 
45
3
OVV-verklaring 15-3-84 over communautaire vrede
X
 
 
45
3
Programma diverse afdelingen
X
 
 
45
4
Personalia
OVV
 
 
nr 46 juni 1984
1
OVV : Frustraties vrijzinnige verenigingen Willems- en Vermeylenfonds in OVV
X
 
 
46
1
Nieuw Algemeen Dagelijks Bestuur. Algemeen voorzitter Dr. Juris. Roger Devriendt
X
 
 
46
2
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
46
3
Personalia
X
 
 
46
3
Centrale Raad 1983-1984 (samenstelling)
X
 
 
46
4
Oud nieuws ? Niet vergeten ! Bestelling RTT voor 100 miljard op 10 jaar.
X
 
 
46
4
Reactie senator R. Vandezande op OVV verklaring 15-3-84
X
 
 
46
4
Cultuur
X
 
 
nr 47 sept 1984
1
Algemene Ledenvergadering Antwerpen 20 oktober 1984. «De politieke benoemingen in de administratie».
Lamens
R.
Apr.
47
2
AL. Uitnodiging
Storme
Huysse
M.
L.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
47
3
Manifest van het Verbond der Vlaamse Academici ter depolitisering van het openbaar ambt .
Kretzschmar
J.
 
47
7
In memoriam Ir. Firmin Gorlé
X
 
 
47
7
Programma diverse afdelingen
X
 
 
47
7
Personalia
X
 
 
47
7
Oud nieuws? Niet vergeten! Vl. Universiteiten slechts 24,7 % fin. steun EG-Commissie.
M.
F.
 
nr 48 nov 1984
1
Commentariërend overzicht van de Algemene Ledenvergadering 1984 in Antwerpen. De pol. Benoemingen. Debat met : Prof. M. Storme ; Mevr. Herman-Michielsen ; Dhr. V. Anciaux; Dhr. K. Van Miert ; Dhr. P. Tant
X
 
 
48
2
Programma diverse afdelingen
X
 
 
48
3
Oud nieuws? Niet vergeten! Nieuwe staatshervorming + Min. Nothomb inmenging burgemeesters Wezembeek/Linkebeek
X
 
 
48
4
Personalia
Carpentier
P.
Dr. Med.
nr 49 jan 1985
1
In memoriam Hendrik Borginon
X
 
 
49
2
Poging tot terugblik, eenzijdig natuurlijk. Motie VVA m.b.t. Happart/Cockerill Sambre/RTT/Brusselse burgemeesters …
X
 
 
49
3
Programma diverse afdelingen. Mgr. Godfried Danneels in Klein-Brabant
X
 
 
49
4
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
49
4
Personalia
D.
R.
 
nr 50 maart 1985
1
Nog maar eens politieke benoemingen. Briefwisseling met G. Geens (op Prof. M. Storme tijdens AL) en W. Martens
X
 
 
50
4
Programma diverse afdelingen
X
 
 
50
5
Verslag diverse afdelingen
X
 
 
50
7
Personalia
X
 
 
50
7
Oud nieuws ? Niet vergeten! Bedenkelijke « Invest »-politiek (investeren in Waals staal ?)
X
 
 
50
8
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad). 1 Waal= 1 (Vlaming + 2.000 fr.)
 
 
 
nummer 51
 
 
X
 
 
nr 52 sept 1985
1
Algemene Ledenvergadering Diepenbeek 19 oktober 1985. « Werking VVA »
X
 
 
52
3
Statuten van het Verbod der Vlaamse Academici
(goedgekeeurd door C.R. op 22.06.1985).
Lamens
R .
 
52
7
Sectie ORGANISATIE en LEDENWERVING Lamens
Vanhaverbeke
R.
 
52
7
Sectie profiel en doelstellingen
Devriendt
R.
Dr. Jur.
52
7
Gesprek met de algemeen voorzitter
X
 
 
52
10
Personalia
X
 
 
52
11
Politieke benoemingen: bestaat dat nog ?
X
 
 
52
11
Wieden maar! (taalaanwijzingen)
Carpentier
P.
Dr. Med.
nr 53 nov 1985
1
Lang leve Piet De Somer! (in memoriam)
X
 
 
53
2
Algemene Ledenvergadering Diepenbeek 19 oktober 1985. « Werking VVA ». Verslag
X
 
 
53
3
Programma diverse afdelingen
X
 
 
53
4
Personalia
OVV
 
 
53
4
Uit het urgentieprogramma van het O.V.V. (budgetten; dotaties; overdracht nationale sektoren; Voeren …)
Vandezande
R.
Ere-senator
nr 54 jan 1986
1
Politieke benoemingen …
X
 
 
54
2
Verslag en programma diverse afdelingen
X
 
 
54
4
De afdelingen zijn geen gesloten bolwerkjes
X
 
 
54
4
Personalia
X
 
 
nr 55 maart 1986
1
Enkele verjaardagen…
-naam VVA 25 jaar (daarvoor AVOHV, opvolger van KVOHV dat 50 jaar geleden opgericht was)
X
 
 
55
2
…. en een gedenkdag
-aanslagen op de IJzertoren (1946). Daders ?
X
 
 
55
3
V.V.O-Persvericht (Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel). Topbenoemingen bij de N.M.B.S.
X
 
 
55
3
Algemeen Nederlands Congres: 19 april 1986
X
 
 
55
4
Personalia
Senelle
R.
Prof. Em. R.
nr 56 mei 1986
1
Herfsttij van staatshervorming
Vereniging Vlaamse Professoren Leuven (VVPL)
 
 
56
2
En nog enkele doordenkertjes: nationale en internationale steun voor universitair wetenschappelijk onderzoek in België (VLIR)
X
 
 
56
4
Afdeling Brussel: 4-daagse Europees Parlement
X
 
 
56
4
Personalia
M.
F.
 
nr 57 nov 1986
1
Afwimpeling voorstel decreet Coveliers-Suykerbuyk m.b.t. benoemingen Vlaamse burgemeesters
Laridon
R.
Voorzitter OVV
57
2
Motie OVV m.b.t. Happart en Vlaamse burgemeesters (ook rond Brussel)
X
 
 
nr 58 jan 1987
1
Uit de afdelingen: nieuwe VVA-afdeling HAGELAND
X
 
 
58
1
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding
X
 
 
58
2
Oud nieuws: België enige land zonder numerus clausus + achterstelling Vlaamse universiteiten (rector R. Dillemans)
X
 
 
58
2
Oud nieuws-niet vergeten! KUL tegen numerus clausus in de geneeskunde
X
 
 
58
2
Persmededeling van het V.V.A, via Belga aan de kranten gestuurd op 5.1.1987 (Vlamingen op alle fronten onderspit gedolven)
X
 
 
58
3
Uit de afdelingen: verslag Klein-Brabant-Rupel-Vaartland
X
 
 
58
3
Programma diverse afdelingen
X
 
 
58
4
Personalia
X
 
 
nrs 59-60 maart 1987
1
Editoriaal. Postacademische Vorming (PAVO) brandend actueel!
X
 
 
59-60
 
Uw daadwerkelijke én massale medewerking (aan de enquête) is onontbeerlijk!
X
 
 
59-60
3
V.V.A.opiniepeiling 1987 “Postacademische Vorming”
X
 
 
nr 61 sept 1987
1
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987
Carpentier
P.
 
61
2
Afscheidsgroet Prof. Dr. Walter Opsomer (voorzitter VVA Antwerpen van 52 tot 63; algemeen VVA voorzitter van 63 tot 69).
X
 
 
61
3
Lustrumviering: V.V.A. Klein-Brabant, Rupelstreek, Vaartland 15 JAAR!
Meulemans
P.
Ir.
61
3
Persbericht Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (03.08.87): Tindemans mag taalevenwicht herstellen maar dan niet alleen bij diplomaten
X
 
 
61
4
Personalia
X
 
 
nr 62 okt 1987
1
VVA niet geroepen om zelf postacademische cursussen te organiseren. Wel kritische observator van wat er op dat vlak gebeurt. Analyse (1 okt.  1987)
X
 
 
62
3
Resultaten van de Pavo Enquête (cf. supra: nr. 59-60)
X
 
 
62
8
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987
De Kleermaecker
L.
Lic. Sc.Inf.
nrs 63-64 jan 1988
1
Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987. “Postacademische Vorming” (PAVO). Verslag
Van De Perre
J.
 
63-64
3
V.V.A- slot – panel “PAVO”
Meulemans
P.
Ir.
63-64
5
Hulde aan de studentenleider Jef Van Den Eynde
X
 
 
63-64
6
Programma diverse afdelingen
X
 
 
63-64
7
Personalia
M.
F.
 
nr 65 juli 1988
1
Vlaamse Beweging en Regeerakkoord
Van Buynder
E.
Voorzitter OVV
65
1
OVV: Belangrijke stap in de richting van een federale Belgische Unie. Maar communautaire balans negatief door Brussel en de faciliteitengemeenten
X
 
 
65
2
Standpunt van het V.V.A. Redenen om enthousiast te zijn? Of alleen maar gematigd positief? Of wat? (20.06.1988)
X
 
 
65
5
Programma diverse afdelingen
X
 
 
65
6
Personalia
X
 
 
nr 66 sept 1988
1
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  Gent 15 oktober 1988. “1992: Betekenis voor economie, maar evenzeer voor taal en cultuur, voor de hele maatschappij”.
X
 
 
66
2
Programma AL Gent
D.
R.
 
66
3
1992: Betekenis voor economie, maar evenzeer voor taal en cultuur, voor de hele maatschappij. Probleemstelling
X
 
 
66
5
Programma diverse afdelingen
X
 
 
66
6
Personalia (overlijden Dr. Jur. Valeer Portier, oud-voorzitter)
D.
R.
 
nr 67 nov 1988
1
Politieke benoemingen
Van Haelst
St.
 
67
1
Het Brusselse luik van het regeerakkoord: Brussel is derde gewest +pariteit in het hoofdstedelijk bestuur+alarmbelprocedure (wordt vervolgd)
X
 
 
67
3
De Algemene Ledenvergadering 1988 zit er dus weer op! Taal en cultuur in de schaduw van 1992.
X
 
 
67
4
Een origineel Nieuwjaarsgeschenk! “O Vrij-Studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen “ (Mon De Goeyse; Universitaire Pers Leuven)
 
 
 
nummer 68
 
 
 
 
 
68
 
 
 
 
 
nummer 69
 
 
 
 
 
69
 
 
Devriendt
R
Dr. Juris
nr 70 dec 1989
1
Bedenkingen bij een derde fase die uitblijft
Carpentier
P.J.
Dr. Med.
70
4
Historisch overzicht van V.V.A.
Reynders
J.
Lic. Germ.
70
14
Toespraak van een voorzitter (VVA-Brugge)
Meulemans
P.
Ir.
70
17
In memoriam Wim Pira
X
 
 
70
18
Uit de afdelingen
Mollet
F.
Lic. Germ.
nr 71 maart 1990
1
Talenkennis en taalbeheersing
Vandenberghe 
R.
Dr. Sci.
71
5
Wat na de universiteit?
X
 
 
71
10
Taal en teken
X
 
 
71
12
Uit de afdelingen
X
 
 
nr 72 juni 1990
1
Nieuws van de Centrale Raad
X
 
 
72
2
Ter informatie
Redactie
 
 
72
3
Een boekje om te hebben
Bodifée
G.
 
72
4
Enkel Engels
Ponette
E.
Prof. Dr.
72
11
Het taalgebruik in het universitair onderwijs
Storme
M.
Prof.
72
15
Nederlands nederwaarts
Ponette
E.
Prof.
nr 73 sept 1990
1
Heeft de Vlaamse Beweging nog zin?
Opsomer
N.
 
73
8
Een voorzitter aan het woord
Ponette
E.
Prof. Dr.
73
10
Oproep van de Algemene Voorzitter
Redactie
 
 
73
11
25 jaar geleden: V.V.A.-standpunten
X
 
 
73
19
Belangrijke mededelingen
X
 
 
73
20
Personalia
Declerck
K.
Prof.
nr 74 nov 1990
1
Hoe men 25 jaar geleden de “Universiteit Antwerpen” zag
Ponette
E.
Prof. Dr.
74
8
Voorwoord bij een brief van Minister H. Schiltz
Schiltz
H.
Minister
74
9
Brief Schiltz aan Vivat Academia
Lamens
R.
Apr.
74
12
Dank bij afscheid
X
 
 
74
14
Erratum en andere berichten
X
 
 
74
15
Motie van de Conferentie van de Burgemeesters van Vlaams-Brabant (6.10.1990)
X
 
 
74
18
Personalia
Redactie
 
 
nr 75 jan 1991
1
Late nieuwjaarsgroet
Vanhove
B.R.
 
75
2
Gedaan met toegeven en zeuren
X
 
 
75
8
Briefwisseling van het Hoofdbestuur E.M. Maertens; G. Verhofstadt; D. Coens; J. Gabriels …)
X
 
 
75
14
De werkgroepen (VVA-prijs; strategie; politiek; programmatie)
Van Dongen
M.
Ir.
75
19
Politieke standpunten van het V.V.A.?
X
 
 
75
23
Algemene Ledenvergadering in Kortrijk
Thurman
Paul
 
75
29
Hoe het in Kortrijk begon 25 jaar geleden
Lamens
R.
Apr.
nr 76 maart 1991
1
Verslag Algemene Ledenvergadering 1991
Bens-Michiels
S.
 
76
4
Ongelijkheid Nederlandstaligen?
Ponette
E.
Prof. dr.
76
7
Schaduwkanten en lichtpunten Vl. Beweging
Suykerbuyk
H.
Sen.
76
15
Vlaanderen en Nederland, twee regio’s in Europa
X
 
 
76
22
V.V.A. Ieper 20 jaar jong. VVA waarschuwt voor verengelsing
X
 
 
76
23
Briefwisseling Festival Vlaanderen
Hendrickx
R.
 
nr 77 mei 1991
1
Brussel. Een benadering
X
 
 
77
7
Festival van Vlaanderen en V.V.A.
Stoops
Y.
Dr. Germ. Fil.
77
8
Wech mette ongeleikhijd!  Sgreif ermaar oplos!
X
 
 
77
12
Ieper-Poperinge-Wervik … een flinke twintiger
X
 
 
77
18
Mededelingen
X
 
 
77
19
Personalia
Ponette
E.
Prof. dr.
nr 78 nov 1991
1
Waarom de Belgische sociale zekerheid splitsen?
Callens
L.
 
78
6
Rond een radiopraatje
X
 
 
78
8
Onderwijs en Cultuur: geen Europese bevoegdheid
Hendrickx
R.
 
78
11
Brussel een benadering
X
 
 
78
16
Wat is de taak van V.V.A. in de cultuurspreiding?
X
 
 
78
19
Personalia
X
 
 
78
21
Toon (Hermans) 75
X
 
 
nr 79 febr 1992
1
Algemene Ledenvergadering
X
 
 
79
3
55ste Vlaams Nationaal Zangfeest
X
 
 
79
6
Sociale zekerheid: een niet-federale bevoegdheid
X
 
 
79
11
Mededelingen. Splitsing soc. zekerheid
X
 
 
79
12
Personalia
Pieters
S.
 
79
13
STOP de verloedering van onze taal!
Hendrickx
R.
 
79
15
Brussel als werkstad voor pendelaars
Lamens
R.
 
nr 80 mei 1992
1
Zolang de leeuw kan klauwen
Van Dongen
M.
 
80
3
Verslag Algemene Ledenvergadering/Alden Biesen 14 maart 1992
Ponette
E.
Prof. Dr.
80
3
Langs welke wegen vloeit er geld van Vlaanderen naar Wallonië
Heremans
D.
Prof. Dr.
80
5
Regionaliseren van de staatsschuld geconfronteerd met de eigen financiële verantwoordelijkheid
Vande Velde
E.
Prof. Dr.
80
7
De onafgewerkte federale staat
Waltmans
H.
Dr.
80
9
Nationale minderheden
X
 
 
80
12
Uit de afdelingen
Ponette
Lamens
E.
L.
Prof. Dr.
nr 81 okt 1992
1
Brief aan de Vlaamse Minister-President
Lamens
R.
Apr.
81
7
Verslag Algemene Ledenvergadering Alden Biesen 14 maart 1992
Mollet
F.
Lic.
81
9
Oud nieuws? Niet vergeten!
X
 
 
81
11
V.V.A.-prijs Prof. Walter Opsomer 1993
Vanhove
Raf
Ac.
81
13
Vrije Tribune. Koning Boudewijn op 20 juli 1992
X
 
 
81
16
Uit de Afdelingen
X
 
 
81
21
Personalia
X
 
 
81
23
Mededelingen. H. Borgignon + Vlaams Lied
Ponette
E.
Prof. Dr.
nr 82 dec 1992
1
Het Plan Dehaene moet verbeterd worden
Luyssaert
Jan
 
82
4
Leden aan het Woord. Kon. Boudewijn 20 juli 92
Vanbelle
G.
 
82
5
Het hoofdbestuur en actuele vraagstukken
X
 
 
82
8
Uit de afdelingen
Lamens
R.
 
82
10
Echo’s der activiteiten
X
 
 
82
12
Aankondigingen.
X
 
 
82
15
Personalia
X
 
 
82
16
Richtlijnen voor auteurs Vivat academia
Steel
G.
 
nr 83 juni 1993
1
Editoriaal
Vandenberghe
R.
Prof.
83
2
Inleiding
Van Den Berghe
H.
Prof.
83
5
Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen
Van Geen
R.
Prof. Dr.
83
9
Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen
De Strooper
B.
Dr.
83
13
Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen
X
 
 
83
16
V.V.A-prijs Prof. Walter Baron Opsomer: K. Strubbe en G. Sioen
Ponette
E.
Prof. Dr.
83
18
Slotwoord bij de ledenvergadering
Sioen
G.
 
83
20
Dankreacties laboratorium bosbouw
Ponette
E.
Prof. Dr.
nr 84 sept 1993
1
Editoriaal
Vandenberghe
L.
 
84
2
IJzerbedevaart 1993: toespraak voorzitter IJzerbedevaartcomité
OVV
 
 
84
10
Belgische privatisering en Vlaams belang: een wankele verhouding . Ontwerptekst OVV.
X
 
 
84
21
De programma’s van de V.V.A.-afdelingen
Steel
G.
 
nr 85 jan 1994
1
Editoriaal
Ponette
E.
Prof. Dr.
85
2
De Algemene voorzitter aan het woord: identiteit
Lamens
R.
 
85
9
Onze minister-President te gast bij V.V.A.
Van den Brande
L.
Minister-president
85
11
Toespraak
Ponette
E.
Prof. Dr.
85
17
Bij het afscheid van Ferre Mollet van VIVAT
X
 
 
85
18
Het tijdschrift MENS
X
 
 
85
19
Briefwisseling met minister Delcroix
X
 
 
85
21
Dringende oproep aan alle V.V.A.-leden en besturen
X
 
 
85
22
Richtlijnen voor auteurs
X
 
 
85
23
Algemeen Nederlands Zangverbond
Lamens
R.
 
nr 86 apr 1994
1
Verslag Algemene Ledendag 1994 te Leuven
Lamens
R.
 
86
3
Cultuurverspreiding in Vlaanderen
Callens
L
 
86
6
Inleiding
D’hulst
N.
 
86
7
De ontroering toegankelijk
D’hulst
N.
 
86
12
Groeit de cultuurkloof
Ponette
E.
Prof. Dr.
86
18
Slottoespraak
Lamens
R.
 
86
22
Uit de afdelingen
X
 
 
86
23
Briefwisseling met eerste minister
Senelle
R.
Prof.
86
25
Gemeenschappen en gewesten: Het verdriet van Vlaanderen
Vandenberghe
R.
 
86
28
Manifest van het Davidsfonds
Vandenberge
R.
 
86
29
Boekennieuws
Ponette
E.
Prof. Dr.
nr 87 sept 1994
1
Editoriaal
De Dijn
H.
Prof.
87
2
Postmodernisme en Ethiek
Vandezande
R.
 
87
11
Het actief en passief stemrecht van vreemdelingen
Mollet
F.
Lic.
87
14
Hans Memling, een Vlaamse meester-schilder
Callens
L.
 
87
16
Spellingspelletjes
X
 
 
87
23
Briefwisseling met L. Van den Brande, J.L. Dehaene, …
X
 
 
87
29
Boekennieuws
X
 
 
87
30
Mededelingen
Callens
L.
 
nr 88 jan 1995
1
Ter inleiding: vier op een rij
Deleu
J.
 
88
3
Europa: Cultuurparagraaf. Mijn vaderland is de Nederlandse taal
Daelemans
B.
 
88
6
De toekomst van het Nederlands in de Europese Gemeenschap
Weckx
H.
 
88
12
Toespraak 11 juli-viering te Leuven
Suy
E.
 
88
15
Uit de 11 juli-toespraak
de Clercq
de Maesschalck
M.
E.
 
88
17
Nederlandse taal en cultuur tegenover de Europese uitdaging
Callens
L.
 
88
22
Internationaal colloquium: Nederlands in de wereld
X
 
 
88
30
Wie=wie?
X
 
 
88
31
Familieberichten
X
 
 
88
32
Het tijdschrift MENS
Tombal
M.
 
nr 89 apr 1995
1
Verslag Algemene Ledendag
Callens
L.
 
89
3
Toespraak op de algemene Ledenvergadering
Crols
Fr.
 
89
5
Toespraak op de algemene Ledenvergadering
Lemeire
F.
 
89
8
V.V.A. prijs Prof. Walter Baron Opsomer
Berx
C.
Lic. rechten
89
9
V.V.A prijs: De ruime grondwetgevende bevoegdheid van deelstaten: een rechtsvergelijkende studie
Ponette
E.
Prof. Dr.
89
11
Het Nederlands in Europa
OVV
 
 
89
15
OVV standpunt sociale zekerheid
Van Haelst
G.
 
89
18
11-DAAGSE Vlaanderen – Europa en VCK (Celis R.)
X
 
 
89
19
Boekennieuws
Snykers
M.
Dr. Sc.
89
20
Macht en mimesis, de drijfveren van onze samenleving
X
 
 
89
27
ANV…100 jaar jong!
X
 
 
89
30
Nationale ontmoetingsdag
X
 
 
89
32
68ste IJZERBEDEVAART
Ponette
E.
Prof. Dr.
nr 90 jan 1996
1
Editoriaal
Van Dongen
M.
Ir.
90
2
Boottocht met de Prins Filip
Wardenier
R.
 
90
3
Werkloosheid bij jonge academici
Wardenier
R.
 
90
11
De ervaring van werkgevers met jonge universitairen
Vansteenland
H.
 
90
23
Lezers schrijven ons
Vandezande
R.
Ere-senator
90
24
De Vlaamse beweging op het kruispunt van twee wegen
Ponette
E.
Prof. Dr.
90
29
IJzerbedevaart: herstel eendracht dringend noodzakelijk
X
 
 
90
32
Actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid
X
 
 
90
34
Jubileumviering V.V.A.-Brugge 25 jaar
X
 
 
90
36
Familienieuws
Lamens
R.
 
nr 91 apr 1996
1
Editoriaal
Michiels
K.
 
91
4
Algemene ledenvergadering
Oosterlinck
 
Prof. Dr. Rector KUL
91
6
Universiteit en wetenschappelijk onderzoek
Michiels
K.
 
91
21
Onbekend maakt onbemind
Ponette
Lamens
E.
R.
Prof. Dr.
91
23
Statuten V.V.A.
X
 
 
91
30
Dienstenpakket
X
 
 
91
32
Familieberichten van V.V.A.-leden
X
 
 
91
32
Briefwisseling
X
 
 
91
33
IJzerbedevaart 1996
X
 
 
nrs 92-93 juli 1996                     
1
Verslag van de Algemene Ledendag. Ten geleide
Steel
G.
 
92-93 
2
Inleidende toespraak AL
Lenoir
M.
 
92-93 
4
Probleemstelling AL
X
 
 
92-93 
9
Probleemstelling AL binnen de panels
Lamens
Hoornaert
L.
J.
 
92-93 
15
Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en opleiding
Vanhaverbeke
B.
 
92-93 
21
Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en vrije beroepen
Verbruggen
Carpels
E.
K.
 
92-93 
24
Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en bedrijfsleven
Lenoir
M.
 
92-93 
28
Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en overheidsorganisaties
Blanpain
R.
Prof. Dr.
92-93 
29
Toespraak AL. Werken in de 21ste eeuw. Pleidooi voor een culturele revolutie
Ponette
E.
Prof. Dr.
92-93 
48
Afsluitende rede AL
Ponette
E.
Prof. Dr.
92-93 
51
Afscheid voorzitter: afscheidsrede
Steel
G.
 
92-93 
55
Afscheid voorzitter: dank hoofdbestuur
Storme
M.
Prof. Dr.
92-93 
57
Afscheid voorzitter: inleiding nieuwe voorzitter
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 94 maart 1997
1
Woord van de algemeen voorzitter
Goossens
M.
Dr.
94
3
Het Vlaams parlement: Een Vlaamse instelling in Brussel
Stoops
Y.
 
94
14
Taalzorg in Vlaanderen en Zuid-Afrika: parallellen en verschillen
Bauer
R.
 
94
23
Een uitdaging voor Europa
X
 
 
94
35
Activiteit: Een feestlied voor Vlaanderen
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 95 juni 1997
1
Woord van de algemene voorzitter
X
 
 
95
2
Brussel en de Nederlandse Gemeenschap
OVV
 
 
95
7
Beleidsnota Brussel O.V.V.
Tastenhoye
G.
 
95
25
Vlaams-Brabant ingelijfd bij Brussel?
Lesaffer
R.
Assistent rechten KUL
95
26
De revolutie die er niet kwam?
X
 
 
95
41
V.V.A.-v.z.w. Cultuurspreiding
X
 
 
95
43
Werking van het V.V.A. als dienst
Deploige
J.
 
95
44
Nieuws van interessante onderzoeksprojecten. Narrative Sources
X
 
 
95
46
Project Historisch Woordenboek der Nederlandse Rechtstaal
X
 
 
95
47
Oproep van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond
X
 
 
95
48
IJzerbedevaart 1997: “MEER VLAANDEREN, BETER VLAANDEREN”
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 96 dec 1997
1
Woord van de algemene voorzitter
de Ridder
P.
Dr.
Kon. Bibl.
96
3
Taalgebruik bij de Brusselse ambachten 1500-1794
X
 
 
96
16
Publicaties over Brussel
Vermeulen
R.
 
96
18
De invloed van de demografie in Vlaanderen op de Vlaamse aanwezigheid in Brussel
Storme
De Roover
M.
P.
Prof. Dr.
Voorz.VVB
96
24
Gemeentelijk eurokiesrecht: waarborgen voor een Vlaamse gordel
Bockaert
N.
 
96
24
Leon Elaut, een levensverhaal
Baert
Fr.
 
96
33
Denkend aan Leon Elaut
X
 
 
96
42
Academisch Forum
Stroobants
Fr.
 
96
44
Justus Lipsius, 450 jaar geleden geboren te Overijse
X
 
 
96
48
V.V.A. en Internet
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 97 dec 1997
1
Nieuwe hefbomen voor een eigen beleid
Verrept-Heremans
S.
 
97
6
In memoriam dr. Yvette STOOPS
Catteuw
Depaepe
Simon
K.
M.
Fr.
 
97
8
Het educatief geheugen van Vlaanderen
Vander Auwera
J.
 
97
26
Cultuur, economie en management
Reekmans
T.
Prof. Em.
97
29
Wonder zoet voor wie haar geweld doet
X
 
 
97
34
V.V.A. en Internet
X
 
 
97
35
Cultuurspreiding
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 98 maart 1998
1
Woord van de algemene voorzitter
Burms
A.
Prof.
98
2
Rationele kritiek en intellectuele verdwazing
Abicht
L.
Prof.
98
11
Van de internationale naar de Internationale
Van Neste
F.
Prof.
98
17
Op zoek naar het ethische gehalte van ons beroep
Storme
M.
Prof.
98
26
De taak van de intellectueel in de hedendaagse maatschappij
Snyckers
M.
Dr. Sc.
98
41
De rol van de intellectueel-een reactie
X
 
 
98
45
Cultuurspreiding
X
 
 
98
47
V.V.A.-Nationale ledendag 28 maart 1998
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 99 juni 1998
1
Woord van de algemene voorzitter
JONIAU
M.
Prof. Dr.
Rect.KULAK
99
2
Innovatie in het universitair onderwijs: een mode of een must?
Maddens
B.
 
99
13
Omtrent de Vlaamse staatshervorming
Storme
M.
Prof.
99
16
Welke justitiehervorming heeft Vlaanderen nodig
X
 
 
99
25
Mededeling van het Hoofdbestuur
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 100 sept 1998
1
Is dit de laatste VIVAT?
Storme
M.
Prof. Dr.
100
2
Rede op de Guldensporenherdenking te Brugge
Snyckers
M.
Dr. Sc.
 
 
De taak van de intellectueel in de huidige maatschappij: een tweede reactie
X
 
 
100
14
Studium generale: Wetenschap en samenleving
X
 
 
100
16
Feest-Meeting: Vlaanderen Staat in Europa
Judo
Fr.
Drs.
nr 101 okt 1998
1
Woord vooraf, hoofdredacteur VIVAT
Offeciers
M.
Afg. best. VEV
101
3
EMU: Nood aan een doorbraak voor werkgelegenheid
Lambrechts
M.
DC HBK-Spaarbank
101
8
Vlaamse welvaart in Europees perspectief. Verankering van het bedrijfsleven ruimer bekeken.
Seghers
H.
 
101
21
High Tech + Globaal Netwerk= Grootbedrijf
Truyens
E.
 
101
25
De actuele betekenis van Wies Moens
X
 
 
101
31
Algemene ledenvergadering te Antwerpen 20 maart 1999
Judo
Fr.
Drs.
nr 102 maart 1999
1
Alles wel beschouwd
Monteyne
A.
 
102
3
Voor een nieuw Vlaams buitenlands beleid
Wees
W.
 
102
16
De katholieke Vlaamse oud-hoogstudentenbeweging
Mouton
A.
 
102
20
Alastair Mac Intyre en het communautaristische discours
Elst
K.
 
102
26
Lam jalid wa lam joulad
Vermeulen
R.
Dr. Med.
102
31
In memoriam Paul Meulemans
Judo
Fr.
Drs.
nr 103 juni 1999
33
Alles wel beschouwd. Regere aude
Storme
M.
Prof. Dr.
103
35
Vlaanderen onafhankelijk: een democratische noodzaak
Redactie
 
 
103
37
Minidossier: splitsing van de professionele orden
Steeno
O.
Prof. Em.
103
39
De orde van de geneesheren in het licht van de staatshervorming en de taalwetgeving
Stevens
J.
Vlaamse balies
103
41
Evoluties van de beroepsorden in het kader van de hervorming van de Staat
Peeters
J.
 
103
45
Pleidooi voor intolerante naties
Verstraete
P.J.
 
103
52
Peter Lewyllie: een biografische bijdrage
Elst
K.
 
103
55
De convergentie naar het centrum
F.
J.
 
103
59
Voorbij een stel mythologieën
Storme
M.
Prof. Dr.
nr 104 sept 1999
1
Culturele samenhorigheid en zelfvertrouwen
X
 
 
104
7
Aankondigingen
Van Luyck
S.
Lic.
104
11
De informatiesnelweg: fictie of realiteit (samenvatting lic. verhandeling)
Walser
M.
 
104
13
Ik heb vertrouwen. Op ongebaand terrein. Over het gif van de verachting jegens de naaste.
Sluysmans
Jac.
 
104
19
De terugkeer van Uilenspiegel
Duchâteau
Gh.
Lic.
104
25
De Koninklijke bibliotheek Albert I
van Windekens
P.
Lic.
104
28
Een kritische terugblik op tien jaar Vlaamse administratie
Francis
B. 
 
104
37
Het verleden van een illusie. Les voor de toekomst?
Judo
Fr.
Drs.
nr 105 dec 1999
1
Alles wel beschouwd. Globaal denken
Gombert
B.
 
105
2
Werknemersparticipaties. (Eindelijk) op de goede weg
Van den Brande
L.
Min.-Pres.
105
6
Uitkering van de Ankerprijs 1999
Abicht
Boeva
Verdoodt
L.
L.
F.-J.
 
105
11
De natie en Vlaanderen. De natie als moderne vorm van sociaal-territoriale identiteit
Belien
P.
 
105
17
Geopolitieke beschouwingen rond Vlaamse onafhankelijkheid
Judo
Fr.
Drs.
nr 106 maart 2000
1
Alles wel beschouwd. Intentiediplomatie
de Dijn
H.
Prof.
106
3
Vooruitgang en traditie
Mouton
A.
 
106
12
John Laughland of de “Eurosceptische” kijk op het continent
van Goethem
K.
 
106
18
Een leven lang…? Visie op permanente vorming
Peeters
J.
Lic.
106
24
Een andere geschiedenis van de filosofie
Judo
Fr.
Drs.
106
29
Een land dat uit woorden bestaat.
Couwenberg
S.
Em. Hoogleraar Erasmus Rotterdam
nr 107 juni 2000
1
Democratie: hoe is het mogelijk?
Bouckaert
B.
Prof.
107
8
De humus voor de democratische flora
Storme
M.
Prof. Dr.
107
15
Over de randvoorwaarden van een daadwerkelijke democratie
Van Waesberghe
B.
 
107
27
De vrijmaking van de energiemarkt in de Lage Landen
van Windekens
P.
Lic. Hist.
107
34
Mijmeringen over de twintigste eeuw. Achteruitkijken met J. Claes
Judo
Fr.
Drs.
nr 108 sept 2000
1
Alles wel beschouwd. De tijd van toen
Storme
M.
Prof. Dr.
108
3
Ze zijn zo kleurrijk, meneer
Rochtus
D.
Dr.
108
15
Duitse christendemocraten weten van geen hout pijlen te maken
Peeters
J.
 
108
22
Denken over grenzen (Edward William Said)
Landman
Chr.
Dr.
108
35
Zuid-Afrika: samenleven vereist een nieuwe grondwet
Judo
Fr.
Drs.
108
38
werkelijkheidszin als roes
Judo
Fr.
Drs.
nr 109 dec 2000
11
Alles wel beschouwd. Brusselse monolieten
Pieters
Fr.
Hing.
109
43
Economie met een gezicht
Janssens
M.
Prof.Em.Dr.
109
56
Vlaming en Europeaan
van Stichten
J.
 
109
62
De Volksunie in stormtij
Judo
Fr.
Drs.
nr 110 maart 2001
73
Alles wel beschouwd. Brusselse Verrassingen
Peeters
J.
Lic.
110
76
De politiek van de naïviteit
Mouton
A.
Lic.
110
84
Alain Madelin en het “waardenliberalisme”
Pieters
Fr.
Hing.
110
89
Het technologiebeleid als verankeringsinstrument
Cohen Stuart
M.
Dr.
110
102
Het Huis der Nederlanden
VVB
 
 
110
105
Woord houden
Judo
Fr.
Drs.
110
110
Pleidooi voor ruimere perspectieven
Judo
Fr.
Drs.
110
112
Warrig en bedreigd
X
 
 
110
115
Algemene Ledendag Diepenbeek 28 april 2001
X
 
 
110
116
Activiteitenkalender
Schamp
N.
Dr.
nr 111 juni 2001
117
De onafhankelijkheid van de academische onderzoeker (AL Diepenbeek 28 april 2001)
Péters
J.
Prof. Em.
111
124
Ethiek in wetenschap en techniek (AL Diepenbeek 28 april 2001)
De Vlieghere
M.
Dr.
111
132
Wie heeft baat bij een Tobintaks
Jap. d.R.
 
 
111
136
Het vernieuwingstraject van de CVP
Duchâteau
Gh.
Lic.
111
154
In het hoger onderwijs is Nederlands in het gedrang
Judo
Fr.
Drs.
111
166
Boekhouden in plaats van afrekenen
X
 
 
111
168
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 112 sept 2001
169
Alles wel beschouwd. Primordiale creativiteit. 
de Vlieghere
M.
Dr.
112
171
Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving
Janssens
M.
Prof.Em.Dr.
112
177
Een tussentaal gedogen
Abicht
L.
 
112
182
Intelligente emotie
De Best
W.
Lic.
112
194
Havenbeleid nu en straks
Judo
Fr.
Drs.
112
208
“Neunundneunzig Professoren! Vaterland, du bist verloren”
X
 
 
112
211
Activiteitenkalender
X
 
 
112
212
Afdelingen
Hoofdbestuur
 
 
nr 113 okt 2001
213
De werking van de VVA in het nieuwe millennium
Laremans
J.
Lic.
113
216
Eresaluut aan PP
Storme
M.
Prof. Dr.
113
218
(Inter)nationalist zijn vandaag
Vermylen
J.
Prof. Dr.
113
229
Autonomie van de patiënt: waarde of voorwaarde?
Ponette
E.
Prof. Dr.
113
233
Dankbaar achterom zien en hoopvol vooruit kijken
de Vlieghere
M.
Dr.
113
241
Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving
van Windekens
P.
Lic.
113
250
Een meer dan geslaagde voortzetting: Jaarboek Joris Van Severen, deel V
Heirbaut
D.
Dr.
113
254
Rechtsgeschiedenis als verantwoording voor de europeanisering van het recht: gebruik of misbruik van de geschiedenis
X
 
 
113
263
Afdelingen
X
 
 
113
264
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 114 jan 2002
1
Alles wel beschouwd. Keert de uomo universale terug?
Tommissen
P.
 
114
3
De receptie van Carl Schmitt in Vlaanderen
Geudens
G.
 
114
9
Het maatschappelijk tekort
de Vlieghere
M.
Dr.
114
22
Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving
Keuleneer
F.
 
114
31
Sociale markteconomie- Definitief het vermeden?
Judo
Fr.
Drs.
114
38
De wil tot cultuur
X
 
 
114
40
Afdelingen
X
 
 
114
42
Activiteitenkalender
X
 
 
114
44
Algemene Ledendag Kortrijk 27 april 2002
Judo
Fr.
Drs.
nr 115 apr 2002
45
Alles wel beschouwd.
de Schepper
H.
Prof.Em.Dr.
115
47
Vervalsingen in onze geschiedenis
De Ridder
P.
Dr.
115
56
Nieuw licht op J.B.C. Verlooy
Storme
M.
Prof. Dr.
115
61
Gebruik en misbruik van geschiedenis
Simissen
H.
Drs.
115
70
“Die Gnâde der späten Geburt”. Over een uitspraak van Dr. Helmut Kohl
Verstraete
P.J.
 
115
81
Bij de honderdste verjaardag van Hendrik Jozef Elias
Vergauwen
Vandemaele
Ph.
S.
Dr.
Dr.
115
86
Accounting in de nieuwe economie-  Op zoek naar een relevantere berichtgeving
X
 
 
115
104
Afdelingen
Judo
Fr.
Drs.
nr 116 juli 2002
105
Alles wel beschouwd. Identiteit, gekoesterd en verguisd
Terlouw
J.
Dr.
116
106
Taal en schaal in het werelddorp
Decroo
H.
Ir.
116
116
Ethiek in het Europees tertiair onderwijs ook een kwestie van taal
X
 
 
116
134
Collectief verzoekschrift: Vlaamse regering moet Vlaamse ziekenhuizen bouwen in Brussel
Drabbe
K.
Lic.
116
134
Empire gone, Britain will go
Elst
K.
Dr.
116
150
De betekenis van Pim Fortuyn
Mouton
A.
Lic.
116
156
Michel Houllebecq, Celine van de 21ste eeuw?
Judo
Fr.
Drs.
116
160
Het wezen van een slag
X
 
 
116
163
Afdelingen
X
 
 
116
164
Vlaanderen 2002 Univ. Antwerpen 9 november 2002
X
 
 
116
168
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 117 okt 2002
167
Alles wel beschouwd. Vloeken in de kerk.
Peeters
J.
Lic.
117
169
Actuele betekenis van Carl Schmitt voor Vlaanderen
Ostyn
J.
Dr.
117
182
Een Monroe-doctrine voor de wereld
Simissen
H.
Drs.
117
197
Mnemosyne en Kleio
Mouton
A.
Lic.
117
214
Anti-Amerikaanse obsessie
Verstraete
P.J.
 
117
218
Het KVHV bestaat honderd jaar: bij een jubileumboek
X
 
 
117
222
Afdelingen
X
 
 
117
222
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 118 jan 2003
1
Alles wel beschouwd. Van déjà vu tot doorzicht.
Vits
D.
Lic.
118
3
Brusselse ziekenhuizen niet genezen van een taalhandicap
Verboven
H.
Dr.
118
15
Duitstalige volksgroepen in België: een bedreigde minderheid?
Dorssemont
F.
Prof.
118
21
Subsidiariteit, horizontaal beschouwd
Van Dongen
M.
Ir.
118
31
Don Giovanni als moderne mens
Dejans
L.
Lic.
118
39
Leids hooliganisme ontleed
X
 
 
118
44
Afdelingen
X
 
 
118
45
Activiteitenkalender
X
 
 
118
46
Algemene Ledendag Brussel 29 maart 2003
Judo
Fr.
Drs.
nr 119 apr/mei/juni 2003
49
Alles wel beschouwd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Demeulemeester
J.
Lic.
119
51
Het rad van de tijd. AL Brussel 29 maart 2003.
Van den Driessche
J.
Lic.
119
60
Brussel-Vlaanderen: het Kapitale Netwerk
Duchâteau
Gh.
Lic.
119
66
De taalregeling hoger onderwijs in het goedgekeurde structuurdecreet
Vandamme
M.
 
119
73
De Westerse nexus op de proef gesteld
Verboven
H.
Dr.
119
81
Martin Walser. Veel besproken, weinig gelezen
Dejans
L.
 
119
99
De herontdekking van de ziel
X
 
 
119
103
Afdelingen
X
 
 
119
104
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 120 juli 2003
105
Alles wel beschouwd. Buitenlandbeleid is meer dan internationale politiek.
Storme
M.
Prof. Dr.
120
107
Uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Hubert van Herreweghen
Journée
J.
 
120
115
Gerard Walschap. Een moedig non-conformist.
Janssens
G.
Dr.
120
123
Tweehonderduizend nieuwe jobs? De jacht is open.
Van Achter
V.
Lic.
120
126
Naar een herschikking van het pedagogische in het Vlaams onderwijs.
X
 
 
120
147
Afdelingen
X
 
 
120
148
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 121 okt 2003
149
Alles wel beschouwd.  Niets is zo onpraktisch als een goede theorie.
Simissen
H.
Drs.
121
151
Kinderen van het vaderland
Peeters
J.
Lic.
121
168
Is de democratie stervende?
Tomissen
P.
Prof. Dr.
121
180
Huizinga versus Schmitt
Mouton
A.
Lic.
121
190
Over neo-reactionairen en zwarte lijsten
Van Calster
G.
Prof. Dr.
121
196
Vlaanderen en de uitbreiding van de Europese Unie
Debruyne
St.
 
121
203
Laat de markt het voordeel van de twijfel
X
 
 
121
210
Afdelingen
X
 
 
121
211
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 122 jan 2004
1
Alles wel beschouwd.  Plaats voor de nieuwe individualisten.
 
 
 
122
3
Een nieuw gezicht aan het hoofd van VVA: kennismaken met Frank Fleerackers
Vandamme
M.
 
122
7
Israël moet afstand doen van Clausewitz
Van Den Berghe
K.
 
122
13
“Recht op recht”
Van Reeth
J.
Drs.
122
24
Turkije, lid van de Europese Unie
Verboven
H.
Dr.
122
32
Over Ernst Junger, René Margritte en Marcel Lecomte
Dejans
L.
Lic.
122
47
Pleidooi voor de stad, focus op Antwerpen
X
 
 
122
50
Afdelingen
X
 
 
122
51
Activiteitenkalender
X
 
 
122
53
Algemene Ledendag Brugge april 2004
Judo
Fr.
Drs.
nr 123 mei 2004
57
Alles wel beschouwd. Van twee dingen één.
De Groof
J
Prof. Dr.
123
59
Het Bolognaproces en zijn grenzen voor een grensverleggend beleid inzake kwaliteitszorg
Verbruggen
M.
Dr.
123
73
Bologna - Motor van de Europese onderwijsruimte
Tomissen
P.
Prof. Dr.
123
89
De wet van Bruck, een historisch enigma
Snyckers
M.
Dr.
123
101
De zoektocht naar onszelf
Debruyne
S.
Lic.
123
110
Europese munt of Franse munt?
X
 
 
123
118
Afdelingen
X
 
 
123
119
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 124 juli 2004
121
Alles wel beschouwd. En verlos ons van de personele vernieuwing
Peeters
J.
Lic.
124
123
Een realistische weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid
Wyckaert
St.
Dr.
124
131
Primaat van de politiek…of politiek van de primaat?
Weyembergh
M.
Prof.Em.Dr.
124
138
Waarom Carl Schmitt lezen?
Soudan
Moonen
Verboven
W.
Chr.
H.
Drs.
Drs.
Dr.
124
153
Het idealisme van Emmanuel de Bom
Van Windekens
P.
lic.
124
158
Van Annemans’ ongeloof over de zaak Dutroux tot de Europese aanpak van de zaak Fourniret
X
 
 
124
168
Afdelingen
X
 
 
124
169
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 125 okt 2004
173
Alles wel beschouwd. Kan het of kan het niet?
Verboven
H.
Dr.
125
175
Metafoor, politiek en manipulatie
Wyckaert
S.
Dr.
125
198
Het rapport van het Meldpunt voor Administratieve Lasten: de krachtlijnen
Vergauwen
Ph.
Dr.
125
209
Quo vadis universitas?
Vandamme
M.
Lic.
125
216
Nemen de Verenigde Staten de handschoen op?
X
 
 
125
225
Lezingencyclus De Verlichting doorgelicht
X
 
 
125
226
Afdelingen
X
 
 
125
226
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 126 jan 2005
1
Alles wel beschouwd. Macht en compromis.
Storme
M.
Prof. Dr.
126
3
De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren
Rochtus
D.
Dr.
126
28
De democratie moet dezelfde afstand bewaren tegenover elke vorm van extremisme
Vergauwen
Ph.
Dr.
126
37
Academische gemeenschap en maatschappelijke turbulentie
Duchâteau
Gh.
Lic.
126
43
Een grondige structuurhervorming van de lerarenopleiding staat op stapel
Besserian
H.
 
126
47
Vluchtmisdrijf over de Dardanellen
X
 
 
126
52
Algemene Ledendag Aalst 23 april 2005
X
 
 
126
55
Activiteitenkalender
X
 
 
126
56
Afdelingen
Judo
Fr.
Drs.
nr 127 apr 2005
57
Alles wel beschouwd. Vlaanderen is een meervoud.
Schramme
A.
Prof. Dr.
127
59
Vlaanderen en Nederland na 175 jaar België (AL Aalst 23 april 2005)
Hennekam
B.
Drs.
127
67
Willen wij Willem weg? (AL Aalst 23 april 2005)
Bourgeois
G.
 
127
74
Want wij wilden Willem weg. Vlamingen en Nederlanders na 175 jaar België  (AL Aalst 23 april 2005)
Vergauwen
Ph.
Dr.
127
81
Universiteiten universeel maken.
Bens
A.
Lic.
127
88
De wortels van het Vlaamse sociaal-economische paradijs.
De Jonghe
H.
 
127
98
Televisie schrijft geschiedenis, elke dag.
X
 
 
127
108
Afdelingen
X
 
 
127
109
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 128 juli 2005
111
Alles wel beschouwd.  Geen democratie zonder conflict.
Tommissen
P.
Prof. Dr.
128
113
Over Beerten en zijn ballade “Vrouw Griese”
Van Cleemput
G.
Dr.
128
122
Professoren over BHV: verkeerd beoordeeld
Couwenberg
S.
Prof. Dr.
128
128
Europese Grondwet afgewezen, een kritische terugblik
Van Windekens
P.
Lic.
128
142
Heeft de leeuw groene nagels.
X
 
 
128
155
Afdelingen
X
 
 
128
156
Activiteitenkalender
Draaisma
D.
Prof.
nr 129 okt 2005
159
Het verdriet van de kosmopoliet
Peeters
J.
Lic.
129
174
Beschouwingen over de nationale strategie van de Vlamingen
Verboven
H.
Dr.
129
189
De economische noodzaak van talenkennis en het ontbreken van een Vlaamse talenpolitiek. Gevalstudie van het Duits
Woldring
H.
Prof. Dr.
129
198
Over vrijheid en haar grenzen
Verboven
H.
Dr.
129
213
Rondom de vloedlijn
X
 
 
129
217
Afdelingen
X
 
 
129
218
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 130 jan 2006
1
Alles wel beschouwd.  De privatisering van het publieke debat.
Duchâteau
Gh.
Lic.
130
3
Onze taal in Vlaanderen
De Jonghe
H.
Lic.
130
11
Spreken Nederlanders en Vlamingen (nog) dezelfde taal?
Laeremans
D.
Hing.
130
21
Economische groei: een kwestie van politiek
Tommissen
P.
Prof. Dr.
130
33
Een medewerker over “De Tafelronde”
Elst
K.
Dr.
130
53
De eeuwige ordening in het Morgenland
Weets
W.
Lic.
130
75
Trouw Dietsch. Het Dietsch Studenten Verbond
Pieters
Fr.
Hing.
130
79
Het Warande-manifest
Fleerackers
Fr.
Prof. Dr.
130
84
Uitsmijter van de voorzitter. Beter Nederlands
X
 
 
130
87
Afdelingen
X
 
 
130
88
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 131 apr 2006
89
Alles wel beschouwd.  Zinvol geweld.
Declercq
M.
Prof. Dr.
131
91
Beter Nederlands: van Het Ivoren Aapje tot de ‘Inktaap’
Durnez
G.
 
131
101
Een kermisbrood vol krenten. Chesterton, de Meester van de Paradox.
Suykerbuyk
H.
 
131
109
Een Grondwet voor Vlaanderen
Van Windekens
P.
Lic.
131
117
Korte historiek van de Guldensporenvieringen
Judo
Fr.
Drs.
131
125
De passie van de gelijkenis
Judo
Fr.
Drs.
131
127
Driemaal Spengler
Fleerackers
Fr.
Prof. Dr.
131
129
Helpt recht tegen racisme? Van individualisme over alterisme tot vorming.
X
 
 
131
134
Afdelingen
X
 
 
131
135
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 132 juli 2006
137
Alles wel beschouwd.  Iedereen is wel de extremist van een ander.
Salverda
R.
Prof. Dr.
132
139
Beter Nederlands – Enige gedachten bij een thema.
Vande Veire
Fr.
Lic.
132
148
Enkele bedenkingen omtrent de ideologie achter de onderwijshervormingen
Peeters
J.
Lic.
132
158
Onwetend kan wel bezondigen
Duchâteau
Gh.
Lic.
132
166
De geactualiseerde spelling vanaf 1 augustus 2006 officieel
Drabbe
K.
Lic.
132
171
Het Blokkerende Blok
Judo
Fr.
Drs.
132
176
Zinloos naoorlogs geweld
X
 
 
132
178
Het OVV-webstek: een onuitputtelijke bron aan (Vlaamse) informatie
X
 
 
132
181
Afdelingen
X
 
 
132
182
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 133 okt 2006
185
Alles wel beschouwd.  De mensen en hun ideeën.
Fleerackers
Fr.
Prof. Dr.
133
187
Mens, wetenschap, communicatie
Spits
J.
Drs.
133
192
Guenter Grass – Het linkse geweten
Mouton
A.
Lic.
133
199
Denkend aan Revel
Verstraete
P.j.
 
133
205
Carlos Van Louwe
Van Calster
G.
Prof. Dr.
133
211
Verbied de verkoop van papieren zakdoeken
Spits
J.
Drs.
133
215
Verdun revisited
X
 
 
133
219
Afdelingen
X
 
 
133
220
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 134 jan 2007
1
Alles wel beschouwd. Wachten op eenheid.
Fleerackers
Fr.
Prof. Dr.
134
3
Mens, wetenschap, communicatie: een vervolg
De Groof
J.
Prof. Dr.
134
9
Welke Benelux voor morgen? Enkele beschouwingen
Van Woudenberg
R.
 
134
26
Religie & Rationaliteit. Over het conflict tussen wetenschap en godsdienst
Eysackers
E.
 
134
43
De Gulden Ontsporing, feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel: een vorm van consumptieflamingantisme
X
 
 
134
50
Afdelingen
X
 
 
134
51
Algemene Ledendag Antwerpen 21 april 2007
X
 
 
134
54
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 135 apr 2007
57
Alles wel beschouwd. Ontnederlandsing en ontfransing.
Aernoudt
R.
Lic.
135
59
Realisme van het “antimanifest”
Maddens
B.
Prof. Dr.
135
81
Vooruitblikken naar een nieuwe staatshervorming
De Groof
J.
Prof. Dr.
135
89
Beleidslijnen voor een beter Vlaanderen middels de Staatshervorming
Judo
Fr.
Drs.
135
95
De negers van Europa
X
 
 
135
98
Activiteitenkalender
Peeters
J.
Lic.
nr 136 juli 2007
103
Waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden
Duchâteau
Gh.
Lic.
136
117
Die eland – De eland van Wilma Stockenström bij een rotstekening
Makken
B.
 
136
123
Haast U langzaam
Judo
Fr.
Drs.
136
127
Glimlachen van Lier tot Londen
Judo
Fr.
Drs.
136
129
Die vervloekte jaren vijftig toch
X
 
 
136
132
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 137 okt 2007
137
Alles wel beschouwd.  Een kwarteeuw nostalgie.
Storme
M.
Prof. Dr.
137
139
“Om niet te delen in haar zonden”. Beschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de vrijheid hunderd constitutien
Vandamme
M.
 
137
166
Het neersabelen van een Potemkin-proces
Verboven
H.
Dr.
137
171
Ernst Jünger: De erfenis. Twee nieuwe biografieën werpen een nieuw licht op leven en werk.
Fleerackers
Fr.
Prof. Dr.
137
179
De wet van het getal: academici via kleinschalige interactie
X
 
 
137
183
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 138 jan 2008
1
Alles wel beschouwd.  Alle duidelijkheid is welkom.
Duchâteau
Fleerackers
Gh.
Fr.
Lic.
Prof. Dr.
138
3
Open brief aan dhr. Frank Vandenbroucke. Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming.
Thevissen
Fr.
Prof. Dr.
138
6
Pleidooi voor een pedagogisch optimisme in Vlaanderen: iedereen gediplomeerd!
Rochtus
D.
Dr.
138
11
“Ik kan de geur van Klein-Azië hier in Midden-Europa ruiken”
Drabbe
K.
Lic.
138
19
Het ziektebeeld van onze beschaving. Theodore Dalrymple over verantwoordelijkheid en goedheid; misantropie en conservatisme
Durnez
G.
 
138
28
Brak en merel
X
 
 
138
32
Activiteitenkalender
Judo
Fr.
Drs.
nr 139 apr 2008
36
Alles wel beschouwd.  Omgaan met een vertrek
Van Broekhoven
Chr.
Prof. Dr.
139
39
Hoe staat een basiswetenschapper in de samenleving?
Geens
K.
Prof. Dr.
139
44
Intellectueel, een knelpuntenroeping?
Dillemans
R.
Prof.Em.Dr.
139
53
Betere Academici
Storme
M.
Prof. Dr.
139
59
De maskers vallen af: het gaat (ook) om ordinaire gebiedsroof
Suykerbuyk
H.
 
139
69
Vlaanderen: welke onafhankelijkheid?
X
 
 
139
81
Afdelingen
 
 
 
 
 
 

 Nr. 139 van april, mei, juni 2008 was het laatste nummer van ons vroegere tijdschrift Vivat

 Een overzicht van de gepubliceerde artikels in de respectieve nummers van het tijdschrift Vivat, gerangschikt op naam van de auteur, vindt u in het volgende document: publicaties in het ts. Vivat Academia

Top


 


top