Lokale afdelingen

Lokale afdelingen

De basis van de VVA ligt in de lokale afdelingen, waar veruit het grootste deel van de activiteiten plaats vinden. De VVA-leden zijn daarom ook het nauwste betrokken bij de lokale afdelingen. De VVA nationaal heeft als koepelorganisatie een coördinerende en ondersteunende rol en kijkt erop toe dat de afdelingswerking kadert binnen de doelstellingen van de organisatie.


top