Academicus gebruikt Standaardnederlands

Academicus gebruikt Standaardnederlands

 

Taalgedragscode van de Vlaamse academicus

 

1. Als Vlaams academicus toon ik respect voor alle taalvormen, zowel voor de dialecten, de Nederlandse standaardtaal als de vreemde talen.

2. Als Vlaams academicus wijs ik mijn (klein)kinderen, medewerkers enz. op de schoonheid van het Nederlands.

3. Als Vlaams academicus spreek ik in het openbaar altijd de Nederlandse standaardtaal.

4.  Als Vlaams academicus richt ik mij tot onbekenden in Vlaanderen (Brussel uiteraard inbegrepen) altijd in het Nederlands.

5. Als Vlaams academicus reageer ik wanneer een overheid of bedrijf zich niet in goed Nederlands tot mij richt.

6. Als Vlaams academicus dring ik er op aan dat alle handleidingen en gebruiksgerichte informatie altijd ook in het Nederlands zijn gesteld.

7. Als Vlaams academicus streef ik op mijn vakgebied zo groot mogelijke taaleenheid met Nederland na.

8. Als Vlaams academicus publiceer ik ook in het Nederlands.

9. Als Vlaams academicus kies ik voor de Nederlandse standaardtaal als huistaal.

10. Als Vlaams academicus gebruik ik in het buitenland en in eigen land de term “Nederlands” als naam voor mijn taal.

 

Wat is de Nederlandse standaardtaal?

In kort bestek sommen we de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse standaardtaal op:

- De standaardtaal is de boven-gewestelijke taalvariëteit die binnen een taalgemeenschap als algemene taal geldt.

- Het is de taal van het onderwijs, van het bestuur, van wetten en verordeningen, van de media enzovoort...

- Naast het gebruik in die formele situaties wordt het Algemeen Nederlands ook in informele situaties gehanteerd als omgangstaal.

- Ze wordt ook Algemeen Nederlands, AN, ABN of cultuurtaal genoemd.

  geciteerd uit Taalboek Nederlands (W. Smedts en W. Van Belle)

Fundamentele informatie over standaardtaal vindt u op Taaladviesnet van de Nederlandse Taalunie.

 


top