De nieuwe statuten van onze VZW.

De nieuwe statuten van onze VZW.

NIEUWE STATUTEN

We hadden behoefte aan nieuwe statuten om twee redenen:
-we hadden een nieuwe maatschappelijke zetel, die moest gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad;
-de statuten moesten voor eind dit jaar aangepast worden aan het nieuwe ‘Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen’ van 4 april 2019. Dit heeft bv. tot gevolg dat de ‘Centrale Raad’ vanaf nu de ‘Algemene Vergadering’ noemt, en het ‘Hoofdbestuur’ draagt nu de naam van ‘Bestuursorgaan’.

Het Hoofdbestuur had de aanpassing van de statuten goedgekeurd op de vergadering van 18 oktober. De Centrale Raad deed dit op haar statutaire vergadering van 29 oktober 2022 bij stemming met 21 voor( inclusief de volmachten) en 1 onthouding.

Het uitgangspunt was dat het enkel vormelijke aanpassingen betrof om conform te zijn met de gewijzigde Wet voor Vennootschappen en Verenigingen. Inhoudelijk is er niets veranderd. Het voorliggend ontwerp werd opgesteld na verificatie door het VSDC (= Vlaams Studie- en Documentatiecentrum VZW’s), waarvoor we wel lid moesten worden van hen. Dit jaar is daarvoor een lidgeld van 100 euro betaald.

Reeds begin november werden de gewijzigde statuten neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen. Maar deze heeft de reputatie om erg streng te zijn, en we moesten ons huiswerk opnieuw doen. Zo moesten we expliciet in het verslag van de statutaire Centrale Raad dd. 29 oktober 2022 opnemen dat:
-de Vereniging Vlaamse Academici de afkorting ‘VVA’ mag gebruiken, zoals vermeld wordt in art.1 van de nieuwe statuten. De reden was dat dit niet voorkwam in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Nochtans bestaat VVA als afkorting reeds sinds 1960!;
-art. 15 van de nieuwe statuten vermeldt dat de ‘algemene vergadering ten minste eenmaal per jaar in de loop van de maand februari wordt samengeroepen door het bestuursorgaan...’. In de KBO was om een of andere reden in het verleden de vermelding geslopen dat dit in die maand mei gebeurde, alhoewel niemand dit zich kan herinneren. De Centrale Raad vergaderde steeds in oktober en februari.


We volgden gedwee de richtlijnen van de griffie, en op 15 februari 2023 volgde uiteindelijk de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De maatschappelijke zetel van de VVA is nu gevestigd op het adres van het ADVN, nl. Lange Leemstraat 26 2018 Antwerpen. Alle correspondentie zal daar terecht komen. Aan de voorgevel zal ook een naamplaatje van VVA aangebracht worden

Klik op de publicatie-afbeelding hiernaast om de volledige statuten te lezen.


top