Onze werkgroepen

Onze werkgroepen

Werkgroep Taal en Onderwijs

 

De werkgroep omvat elf betrokkenen, die samen een correspondentiegroep vormen, die ideeën uitwisselt via e-mail in functie van standpuntbepalingen en actie over aangelegenheden rond taal en onderwijs. Sinds maart 2010 wil de werkgroep nog meer actiegericht optreden. Daartoe worden soms vergaderingen belegd.

Tot de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA behoren:

- Lic. Ghislain Duchâteau, coördinator - verantwoordelijke Werkgroep Taal en Onderwijs
- Prof. dr. Frank Fleerackers, pro-voorzitter VVA, hoofdbestuurslid VVA
- Em. prof. dr. Eric Ponette, pro-voorzitter VVA
- Prof. dr. Matthias Storme, pro-voorzitter VVA
- Lic. Paul Becue, voorzitter VVA
- Em. prof. dr. Jos Devreese
- Em. prof. dr. Stijn Verrept
- Lic. Peter Debrabandere
- Lic. An De Moor
- Prof. dr. Els Ruijsendaal

        

 

 

 

Werkgroep communicatie

 

Deze werkgroep bestaat momenteel uit drie leden van de Centrale Raad en heeft als opdracht om de communicatie zowel binnen de organisatie als naar buiten te organiseren en te stroomlijnen.

Deze werkgroep tracht ook de inhoudelijke doelstellingen en de maatschappijvisie van de VVA kenbaar te maken en publiciteit te voeren over zijn werking en activiteiten.

Hiertoe moeten alle moderne communicatiemiddelen aangewend worden op een eigentijdse manier.

Momenteel heeft het hoofdbestuur van VVA volgende leden aangesteld in deze commissie:

- Paul Becue, algemeen voorzitter VVA
- Jeanine Broens, voorzitter afdeling Limburg
- Michel Vanbuul, ondervoorzitter afdeling Limburg


top