Externe activiteiten

Externe activiteiten

De Vereniging Vlaamse Academici is een militante Vlaamse cultuurvereniging die betrokken is in meerdere Vlaamse en groot-Nederlandse overlegorganen. Zij voelt zich dan ook verbonden met activiteiten en manifestaties van andere verenigingen en organisaties, die zij via deze website wil propageren.


top