Redactioneel van nationaal voorzitter Paul Becue

Redactioneel van nationaal voorzitter Paul Becue

Laat ons allen goed door de Covid-crisis komen

Beste allemaal,

Het is nu al 8 maanden dat het virus Covid-19 ons in de greep houdt.  Dit heeft een grote impact op het verenigingsleven, zoals beschreven wordt in een studie van KBC-bank, verder in deze Vivat. Ook de VVA bleef niet gespaard: de Algemene Ledendag van eind maart te Brussel werd geannuleerd en alle afdelingen werden gedwongen hun tot de zomer geprogrammeerde activiteiten te annuleren.


Het verdient bewondering en respect dat alle besturen van de diverse afdelingen de moed niet in hun schoenen lieten zakken en bereid waren een nieuw programma te lanceren voor het nieuwe academiejaar. Dit gebeurde wel met de nodige restricties, zoals een beperking van het aantal aanwezigen. De eerste activiteiten trokken alvast veel volk aan, hetgeen erop wees dat onze leden werkelijk snakten naar sociale contacten in deze barre tijden.

Het was dan ook een donderslag bij heldere hemel toen eind oktober een nieuwe lockdown-periode van wal stak.  Alle VVA-activiteiten werden opnieuw gestaakt. Waarschijnlijk zullen we zeker tot begin januari moeten wachten om het sociaal leven weer te zien herleven. De Algemene Ledendag te Brussel, ons jaarlijks hoogfeest, is alvast uitgesteld tot zaterdag 16 oktober 2021.

Een troost: als we mogen afgaan op de evolutie van de Spaanse griep 100 jaar geleden (zie verder in deze Vivat het artikel uit de De Standaard), dan zitten we waarschijnlijk ergens halverwege deze pandemie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat vanaf maart 2021 het vaccin tegen het virus hoogstwaarschijnlijk beschikbaar zal zijn. Er is dus licht aan het einde van de tunnel, maar eerst zullen we de wintermaanden moeten doorkomen. Daarom is het belangrijk met elkaar contact te blijven onderhouden, ook al is het digitaal.

In deze context is communicatie belangrijk en daar willen we iets aan doen met de VVA.  Binnen het nieuwe Hoofdbestuur steken we op initiatief van Michel Vanbuul van wal met een nieuwe werkgroep communicatie.  Daarin zitten Michel, Jeanine Broens en Paul Becue. Ze heeft vooral tot doel de communicatie tussen de diverse VVA-afdelingen en -leden te bevorderen. Een eerste project dat op stapel staat is de vernieuwing van de website. Naast de website van VVA-Nationaal, krijgt elke afdeling ook haar eigen gelijkvormige site die ze vrij, op eigen initiatief en met eenvoudige technieken kan invullen en bijhouden.  Er komt zo meer uniformiteit. Deze websites zullen ook aantrekkelijker worden met een nieuwe layout en gebruik van de nieuwste webdesign-technologie.

Daarop volgend zal ook de Facebook-pagina herwerkt worden. Nu is dit een gesloten groepspagina, maar de bedoeling is daar een open pagina van te maken. Iedereen, ook niet VVA-leden, kunnen die pagina dan consulteren.  We krijgen hierbij nog de ondersteuning van Ghislain Duchateau, die in het verleden de communicatie verzorgde.

De verdiensten van Ghislain voor de VVA-communicatie zijn enorm. Gedurende ruim 7 jaar heeft hij zowel de website, de E-zine als de Facebookpagina voor VVA nationaal beheerd en naar een eigentijdse communicatie geleid. Hij heeft ervoor gekozen om op een bepaalde leeftijd deze grote taak over te dragen en alzo de continuïteit te verzekeren. Bij deze wil ik Ghislain uitdrukkelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet.

We haalden het reeds aan, maar sinds september is er ook een nieuw hoofdbestuur met enkele nieuwe gezichten. U kan de samenstelling hieronder zien. We danken reeds iedereen voor zijn engagement en hopen dat de VVA met hun hulp verder kan evolueren tot een bloeiende vereniging, eigentijds en van de 21ste eeuw.

Tot slot wensen we U allen nog veel goede moed toe gedurende deze moeilijke wintermaanden en verzorg U allen goed.

Met vriendelijke groeten,

Paul Becue, voorzitter
Jeanine Broens, ondervoorzitster
Michel Vanbuul, communicatieverantwoordelijke

Samenstelling nieuw hoofdbestuur VVA

Paul Becue, voorzitter
Jeanine Broens, eerste ondervoorzitster
Bruno Comer, tweede ondervoorzitter
Theo De Decker, secretaris
Jan De Graeve, penningmeester
Hubert De Saedeleer, coördinator academische zitting Algemene Ledendag
Michel Vanbuul, communicatieverantwoordelijke
Marc Van Dongen, vertegenwoordiger VVA bij OVV (Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen)
Ghislain Duchateau, coördinator (ad interim) Werkgroep Taal & Onderwijs

 

 


top